Transport

I forbindelse med betalt transport til og fra skole, har byrådet vedtaget følgende regler:

  • afstandskriterierne fastsættes i henhold til folkeskoleloven, det vil sige, at der gives tilskud til børn, der har længere skolevej end 2,5 km i børnehaveklasse og 1.-3. årg., 6 km på 4.-6., 7 km på 7.-9. og 9 km i 10. klasse.
  • der ikke gives tilskud til børn, hvor forældrene har valgt anden skole end distriktsskolen.
  • der ikke tilbydes vinterkort.
  • der ved aftaler med forældre om transport udbetales km-penge efter laveste takst.
  • der ikke gives tilskud til befordring mellem skole og dagtilbud, med mindre eleverne er anbragt i en daginstitution i henhold til serviceloven. 
  • der gives skolekort til elever, der er tilmeldt fuldtids SFO, og som opfylder kravene jf. bekendtgørelse om befordring, efter ansøgning. Transporten skal kunne foregå inden for de eksisterende køreplaner.

 Trafikfarlige skoleveje

 

Bekendtgørelse vedr. bustransport