Når du skal tale med rådgiveren

I filmen her kan du høre tidligere vært fra DR Ultra Inge Thorup forklarer om børn og unges rettigheder.

I den her film handler det om når du skal tale med en rådgiver.  

Se filmen "Når du skal tale med rådgiveren"

 

Har du lyst til at læse mere

Rådgiveren finder ud af, hvordan du kan få hjælp

Børne- og ungerådgiveren samler alle de informationer, der fortæller, hvordan du har det.

Det gør hun ved at tale med dig og din familie.

Måske holder rådgiveren også et netværksmøde.

På sådan et møde samles nogle af de voksne, der kender til dig.

Det kunne være din lærer eller træner. Nogle gange skal rådgiveren undersøge din situation endnu mere, hvor hun måske taler med en børnepsykolog.

Men i sidste ende er en af rådgiverens vigtigste opgaver at finde ud af, hvad DU synes, der skal ske. Din mening SKAL altså tælle med i beslutningen om den hjælp, du skal have.

Hvad er mine rettigheder?

Der findes en lov om børn og unge i Danmark. Den hedder barnets lov.

I den står der, at de voksne fra kommunen SKAL undersøge, om de kan hjælpe dig, hvis du beder om det, eller hvis nogen er bekymrede for, hvordan du har det. Du har altså ret til hjælp, hvis du har brug for det.

Du har for eksempel ret til at bo i et trygt hjem og gå i en skole, hvor du ikke oplever mobning eller forskelsbehandling. Og du har ret til at blive hørt.

Det betyder ikke, at du altid kan bestemme – men din mening skal tælle med.