Udvalgets formål

Udvalget er ”et rådgivende udvalg for Byrådet og skal på vegne af lokalrådene og Vejen Kommune skabe rammerne for dialogen om udviklingen i landdistrikterne. Udvalget varetager den direkte forbindelse mellem lokalrådene og Vejen Kommune om det der rører sig i landdistrikterne. Udvalget skal facilitere videndeling mellem lokalrådene og til og fra Vejen Kommune”.