Landsbyanalyser

Landsbyanalyse 2020

I forbindelse med et nyt tema i kommuneplanen om ’Strategisk planlægning for landsbyer’ har Vejen Kommune i samarbejde med Real Dania og Hjortkjær Strategisk Rådgivning udarbejdet en analyse af kommunens landsbyer.

Analysen indeholder kortlægning af demografiske og geografiske forhold i Vejen Kommune, en civilsamfundskortlægning og en gennemgang af foreslåede målsætninger, delmål og virkemidler, der skal give et velfunderet grundlag for det videre arbejde med kommuneplanen.

Læs Vejen Kommunes Landsbyanalyser 2020

Se også den samlede rapport fra Realdanias pilotprojekt "Længe leve landsbyerne - en metode til strategisk planlægning for levedygtige landsbyer’" 

Landsbyanalyse 2016

I januar 2016 præsenterede Vejen Kommune et samlet hæfte med lokale landsbyanalyser, som baggrundsmateriale til nye lokale udviklingsplaner og til processen omkring Vejen Kommunes opdaterede landdistriktspolitik.

Er du interesseret i at læse denne, kontakt venligst landdistriktskonsulent Marie Bøttcher Christensen, tlf. 79 96 61 40.