Landsbyanalyser


Landsbyanalyse 2020

I forbindelse med et nyt tema i kommuneplanen om ’Strategisk planlægning for landsbyer’ har Vejen Kommune i samarbejde med Real Dania og Hjortkjær Strategisk Rådgivning udarbejdet en analyse af kommunens landsbyer.

Analysen indeholder kortlægning af demografiske og geografiske forhold i Vejen Kommune, en civilsamfundskortlægning og en gennemgang af foreslåede målsætninger, delmål og virkemidler, der skal give et velfunderet grundlag for det videre arbejde med kommuneplanen.

Læs Vejen Kommunes Landsbyanalyser 2020

Se også den samlede rapport fra Realdanias pilotprojekt ’Længe leve landsbyerne - en metode til strategisk planlægning for levedygtige landsbyer’. 

 

Landsbyanalyse 2016

I januar 2016 præsenterede Vejen Kommune et samlet hæfte med lokale landsbyanalyser

Hvad enten du er medlem af lokalrådet i ét af de berørte lokalsamfund eller blot er nysgerrig for at vide mere, så er landsbyanalyserne værdifuld læsestof. De giver et godt indblik i mange af kommunes lokalsamfund.

Materialet er tænkt som et brugbart værktøj til revidering af udviklingsplanerne og fungerer derudover som et glimrende opslagsværk.

Læs Vejen Kommunes Landsbyanalyser 2016