Tilskud til lokalrådene

Vejen Kommune støtter lokale planer og arrangementer, blandt andet ved årligt at uddele tilskud til lokalrådenes arbejde. Lokalrådene beslutter selv, hvad tilskuddet går til. Det er også muligt at spare op, såfremt det redegøres herfor.

For at få udbetalt støtten skal lokalrådene fortælle kommunen, hvordan de har anvendt midlerne i det forløbne år. I 2018 blev der udbetalt i alt 648.148 kr., og tilskud gik bl.a. til generalforsamlinger, lokale projekter, drift af hjemmesider, sociale arrangementer og meget, meget mere.

Fordeling af tilskud 2019

6683 Lokalråd: 31.127
Andst Lokalråd: 35.000
Askov Bylaug: 35.000
Brændstrup Fællesforening: 15.744
Bække Lokalråd: 35.000
Foldingbro Borgerforening: 15.780
Gesten Lokalråd: 35.000
Hovborg lokalråd: 21.103
Jels Lokalråd: 35.000
Lindknud Lokalråd: 25.438
Lintrup-Hjerting Borgerforening: 28.859
Læborg Lokalråd: 23.005
Maltbæk Bylaug: 21.341
Nørbølling Lokalråd: 15.359
Skodborg Lokalråd: 35.000
Skrave Lokalråd: 18.725
Sønder Hygum Lokalråd: 28.017
Veerst Bylaug: 20.445
Øster Lindet Lokalråd: 24.798
Forum Rødding: 35.000
Holsted Lokalråd: 35.000
Brørup Udviklingsråd: 35.000
Gjerndrup Fællesråd: 15.414
Glejbjerg Lokalråd: 33.651

Fordeling af tilskud 2018

Tilskudsbeløb fordeles, foruden et grundbeløb, efter antal indbyggere i hvert lokalsamfund. Der kan dog maksimalt udbetales 35.000 kr.

Lokalråd 2018
Tilskud til lokalrådene
6683 Lokalråd 30.381
Andst Lokalråd 35.000
Askov Bylaug 35.000
Brændstrup Fællesforening 15.742
Brørup Udviklingsråd 35.000
Bække Lokalråd 35.000
Foldingbro Borgerforening 15.405
Forum Rødding 35.000
Gesten Lokalråd 35.000
Gjerndrup Fællesråd 15.016
Glejbjerg Lokalråd 33.642
Holsted Lokalråd 35.000
Hovborg lokalråd 20.581
Jels Lokalråd 35.000
Lindknud Lokalråd 25.401
Lintrup-Hjerting Borgerforening     28.467
Læborg Lokalråd 22.140
Maltbæk Bylaug 20.882
Nørbølling Lokalråd 15.140
Skodborg Lokalråd 35.000
Skrave Lokalråd 18.206
Sønder Hygum Lokalråd 27.085
Veerst Bylaug 20.350
Øster Lindet Lokalråd 24.710