Tilskud til lokalrådene

Vejen Kommune støtter lokale planer og arrangementer, blandt andet ved årligt at uddele tilskud til lokalrådenes arbejde. Lokalrådene beslutter selv, hvad tilskuddet går til. Det er også muligt at spare op, såfremt det redegøres herfor.

For at få udbetalt støtten skal lokalrådene fortælle kommunen, hvordan de har anvendt midlerne i det forløbne år. I 2020 blev der udbetalt i alt 651.569 kr., og tilskud gik bl.a. til generalforsamlinger, lokale projekter, drift af hjemmesider, sociale arrangementer og meget, meget mere.

Fordeling af tilskud 2020

Tilskudsbeløb fordeles, foruden et grundbeløb, efter antal indbyggere i hvert lokalsamfund. Der kan dog maksimalt udbetales 35.000 kr.

Lokalråd 2020
Tilskud til lokalrådene
6683 Lokalråd 31.454
Andst Lokalråd 35.000
Askov Bylaug 35.000 
Brændstrup Fællesforening 15.835 
Brørup Udviklingsråd 35.000 
Bække Lokalråd 35.000 
Foldingbro Borgerforening 15.871 
Forum Rødding 35.000 
Gesten Lokalråd 35.000 
Gjerndrup Fællesråd 15.413 
Glejbjerg Lokalråd 33.502
Holsted Lokalråd 35.000
Hovborg lokalråd 20.992 
Jels Lokalråd 35.000 
Lindknud Lokalråd 24.869 
Lintrup-Hjerting Borgerforening     28.161 
Læborg Lokalråd 22.693 
Maltbæk Bylaug 20.900 
Nørbølling Lokalråd 15.505 
Skodborg Lokalråd 35.000
Skrave Lokalråd 18.687
Sønder Hygum Lokalråd 27.814
Veerst Bylaug 20.315
Øster Lindet Lokalråd 24.558
Fordeling af tilskud 2019

Tilskudsbeløb fordeles, foruden et grundbeløb, efter antal indbyggere i hvert lokalsamfund. Der kan dog maksimalt udbetales 35.000 kr.

Lokalråd 2019
Tilskud til lokalrådene
6683 Lokalråd 31.127
Andst Lokalråd 35.000 
Askov Bylaug 35.000 
Brændstrup Fællesforening 15.744 
Brørup Udviklingsråd 35.000 
Bække Lokalråd 35.000 
Foldingbro Borgerforening 15.780 
Forum Rødding 35.000 
Gesten Lokalråd 35.000 
Gjerndrup Fællesråd 15.414
Glejbjerg Lokalråd 33.651
Holsted Lokalråd 35.000 
Hovborg lokalråd 21.103 
Jels Lokalråd 35.000 
Lindknud Lokalråd 25.438 
Lintrup-Hjerting Borgerforening 28.859 
Læborg Lokalråd 23.005 
Maltbæk Bylaug 21.341 
Nørbølling Lokalråd 15.359 
Skodborg Lokalråd 35.000 
Skrave Lokalråd 18.725 
Sønder Hygum Lokalråd 28.017 
Veerst Bylaug 20.445 
Øster Lindet Lokalråd 24.798