Byråd og politiske udvalg

Vejen Kommune har seks politiske fagudvalg, der selvstændigt kan træffe beslutninger inden for deres fagområde. Større sager bliver efter indstilling fra fagudvalget behandlet i Økonomiudvalget og til sidst i Byrådet.

Her kan du finde oplysninger om Vejen Byråd og andre udvalg under Byrådet. Du finder også dagsorden og referat fra møderne.