LAG-midler

Går du rundt med en iværksætterdrøm eller måske tanker om et projekt, der gavner turister og det lokale fællesskab? Hvis ja, skulle du måske undersøge nærmere, hvad det vil sige at søge LAG-midler. 

For mange, blinker de røde advarselslamper straks, når man hører om mulighed for at søge EU-midler. Men så besværligt behøver det ikke nødvendigvis være og vælger du at søge hos LAG Vejen-Billund, er der en koordinator, der følger dig hele vejen, fra start til slut.

Hvad kan man søge om? 

LAG Vejen-Billunds udviklingsstrategi fokuserer på erhvervsudvikling og attraktive levevilkår. Erhvervsprojekter kan støttes, såfremt de ligger uden for Vejen by. Ved almene projekter støttes der kun uden for Holsted, Brørup, Rødding og Vejen byer.

LAG Vejen-Billunds bestyrelse indstiller projekterne og har i deres udvælgelse fokus på følgende: 

  • Fastholde og etablere arbejdspladser igennem etablering og videreudvikling af mikrovirksomheder.
  • Styrke samarbejdet mellem erhvervs- og turismeaktører igennem nationale og internationale samarbejdsprojekter.
  • Skabe attraktive faciliteter og igangsætte aktiviteter i landdistrikterne til glæde for borgere og turister

Du kan læse mere i LAG Vejen-Billunds udviklingsstrategi. Vær opmærksom på, at den er fra 2014. I dokumentet står, at Erling Christensen er formand, hvilket var tilfældet, da strategien blev lavet.

Den nuværende programperiode løber frem til slutningen af 2022, og der kommer derefter en ny programperiode, der løber i årene 2023 til 2027. Til denne nye programperiode skal der etableres en ny forening og laves ny udviklingsstrategi, som bliver rammen for periodens projekter. Dette forberedelsesarbejde pågår i resten af 2022.