Vejen Kommunes Landdistriktsudvalg

Vejen Kommunes interesser på landdistriktsområdet varetages af landdistriktsudvalget. Udvalget er et såkaldt §17.4 udvalg, hvilket bl.a. betyder, at det er et rådgivende udvalg under Byrådet og at det kun fungerer for indeværende valgperiode. 

For at styrke dialogen og udviklingen i kommunens landdistrikter har Byrådet efter sidste valg besluttet at etablere et landdistriktsudvalg, som er bredt sammensat af lokale repræsentanter fra lokalrådene og politikere. Det nuværende udvalg blev nedsat februar 2022. 

Landdistriktsudvalget har 11 medlemmer, heraf fem byrådspolitikere og seks repræsentanter fra landdistrikterne. Morten Thorøe er formand for udvalget.

Se medlemmerne af udvalget

Læs dagsordner og referater fra Landdistriktsudvalget

Udvalgets formål

Udvalget er ”et rådgivende udvalg for Byrådet og skal på vegne af lokalrådene og Vejen Kommune skabe rammerne for dialogen om udviklingen i landdistrikterne. Udvalget varetager den direkte forbindelse mellem lokalrådene og Vejen Kommune om det der rører sig i landdistrikterne. Udvalget skal facilitere videndeling mellem lokalrådene og til og fra Vejen Kommune”.

Historien bag udvalget

Vejen Kommunes byråd besluttede på deres møde i februar 2022 at nedsætte et nyt landdistriktsudvalg. Det tidligere udvalg ophørte ved udgangen af sidste valgperiode. 

Det nye udvalg ophører ligeledes ved udgangen af indeværende valgperiode, det vil sige 31. december 2025. Et nyt byråd skal derefter beslutte, om Vejen Kommune for den nye byrådsperiode skal have et landdistriktsudvalg igen.