Skip til hoved indholdet

Landdistriktsudvalg

Vejen Kommunes interesser på landdistriktsområdet varetages af landdistriktsudvalget.

Vejen Kommunes interesser på landdistriktsområdet varetages af landdistriktsudvalget. Udvalget er et såkaldt §17.4 udvalg, hvilket bl.a. betyder, at det er et rådgivende udvalg under Byrådet og at det kun fungerer for indeværende valgperiode. 

For at styrke dialogen og udviklingen i kommunens landdistrikter har Byrådet efter sidste valg besluttet at etablere et landdistriktsudvalg, som er bredt sammensat af lokale repræsentanter fra lokalrådene og politikere. Det nuværende udvalg blev nedsat februar 2022. 

Landdistriktsudvalget har 11 medlemmer, heraf fem byrådspolitikere og seks repræsentanter fra landdistrikterne. Morten Thorøe er formand for udvalget.

Se medlemmerne af udvalget
 
Læs dagsordner og referater fra Landdistriktsudvalget

Læs mere om Landdistriktsudvalget

Udvalget er ”et rådgivende udvalg for Byrådet og skal på vegne af lokalrådene og Vejen Kommune skabe rammerne for dialogen om udviklingen i landdistrikterne. Udvalget varetager den direkte forbindelse mellem lokalrådene og Vejen Kommune om det der rører sig i landdistrikterne. Udvalget skal facilitere videndeling mellem lokalrådene og til og fra Vejen Kommune”.

Vejen Kommunes byråd besluttede på deres møde i februar 2022 at nedsætte et nyt landdistriktsudvalg. Det tidligere udvalg ophørte ved udgangen af sidste valgperiode. 

Det nye udvalg ophører ligeledes ved udgangen af indeværende valgperiode, det vil sige 31. december 2025. Et nyt byråd skal derefter beslutte, om Vejen Kommune for den nye byrådsperiode skal have et landdistriktsudvalg igen.

Marie Bøttcher Christensen

Teknik & Miljø

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 13-07-2024 23.20

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen