Landdistriktspuljen

Hvert år uddeles en pulje til lokalt forankrede projekter i kommunens landdistrikter. Puljen kan søges af lokalråd og forsamlingshuse. Øvrige foreninger kan også søge puljen, det kræver dog en interessetilkendegivelse fra lokalrådet i den by, hvor foreningen hører hjemme. Puljen er i alt på 325.000 kr. Landdistriktsudvalget beslutter årets tema, ansøgningskriterier og hvilke projekter, der opnår tilsagn.

Tema i 2022

”Fælles mødesteder til natur- og kulturoplevelser, herunder krop og bevægelse”

Ansøgningsskema

Der skal udover projektbeskrivelse, budget og finansieringsplan, udfyldes et ansøgningsskema, som man kan få tilsendt ved at kontakte landdistriktskonsulent Marie Bøttcher Christensen: mbc@vejen.dk
Hun kan også svare på generelle spørgsmål om puljen, herunder udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Ansøgningsfrist

I 2022 var ansøgningsfristen 1. marts og årets pulje er blevet uddelt.
 
Lokalrådene og forsamlingshusene får direkte besked, når puljen igen kan søges. Den nye ansøgningsfrist vil stå her på siden, så snart datoen kendes.

Er du interesseret i at få støtte til dit projekt fra landdistriktspuljen, skal du kontakte dit lokalråd.
Du er naturligvis også velkommen til at kontakte kommunens landdistriktskonsulent, hvis du har nogle spørgsmål, herunder om dit projekt kan komme i betragtning.