Landdistriktspuljen

Udvalget beslutter årets tema og ansøgningskriterier.

Tema i 2021

”Fælles mødesteder til natur- og kulturoplevelser”.

Ansøgningsskema

Fra 2021 skal der udover projektbeskrivelse, budget og finansieringsplan, udfyldes et ansøgningsskema, som man kan få tilsendt ved at kontakte landdistriktskonsulent Marie Bøttcher Christensen: mbc@vejen.dk
Hun kan også svare på generelle spørgsmål om puljen, herunder udfyldelse af ansøgningsskemaet.

Ansøgningsfrist

1.juni 2021.

Er du interesseret i at få støtte til dit projekt fra landdistriktspuljen, skal du kontakte dit lokalråd.