Landsbypedelordningen

I Vejen Kommunes landdistrikter har 21 lokalsamfund hver især fået tilknyttet en landsbypedel, som er en fast driftsmedarbejder fra Vejen Kommune. Landsbypedellen står for kontakten mellem lokalsamfundet og kommunen. Opgaver er eksempelvis koordinering af daglige driftsopgaver, så de løses bedst muligt og viderebringelse af konkrete ønsker og problemstillinger til rette sagsbehandler. Et enkelt lokalsamfund arbejder dog med en anden model, hvor de selv står for løsning af konkrete veldefinerede driftsopgaver i lokalområdet.

Hvem er landsbypedellerne?

Flere lokalsamfund deles om den samme landsbypedel. Eksempelvis er det den samme landsbypedel, der har ansvaret for Hovborg og Lindknud lokalsamfund, foruden øvrige lokalsamfund i det område af Vejen Kommune.

I alt er der tilknyttet fire landsbypedeller til Vejen Kommunes landdistrikter. Landsbypedellerne har et godt lokalkendskab, fordi de til dagligt arbejder med driftsmæssige opgaver i de respektive lokalområder.

Landsbypedellen er ikke nødvendigvis den person, som udfører opgaven. Han/hun tager derimod fat i den rette medarbejder. Landsbypedellen skal ses som en slags kontaktperson, som har fingeren på pulsen, hvad angår praktiske opgaver i Vej, Park og Genbrug.

Hvordan fungerer det?

Hvert lokalsamfund er blevet bedt om at udpege en kontaktperson (typisk fra lokalrådet), som står for al dialogen med landsbypedellen og modsat. Dette sikrer, at henvendelser omkring drift og pleje af de grønne arealer har et bred opbakning.

Den lokale kontaktperson taler med landsbypedellen om konkrete opgaver: det kunne eksempelvis dreje sig om ansvar for bestemt grønt område, ønsker om ændring i plejen (fx. græsslåning i konfirmandugen fremfor ugen efter) eller noget helt tredje.

Er der tale om mindre driftsmæssige ændringer, klarer landsbypedellen det i samarbejde med de øvrige kollegaer i driften. Er der derimod tale om større udviklingstiltag, vil landsbypedellen sørge for, at henvendelsen går videre til den rette medarbejder i Teknik & Miljø.

De grønne områder i byerne, som vedligeholdes af kommunens driftsafdeling, fremgår af kommunens e-kort, mens plejen af områderne står beskrevet i plejeplanen.

Læs mere om plejeplanen

Grønt Nyttecenter

Plusopgaver

I forlængelse af landsbypedelordningen er hvert lokalråd blevet informeret om muligheden for at få hjælp med mindre praktiske opgaver i deres lokalområde, udført af folk fra Virksomhedscentret og Grønt Nyttecenter.

Opgaverne må ikke tidligere have været udført af kommunen eller et privat firma. Samtidig kan der heller ikke udføres opgaver med bestemt deadline, da centreret råder over et konstant varierende antal medarbejdere.

Hvordan søger jeg?

Ansøgningsskemaet udfyldes i samarbejde med den lokale kontaktperson (som har kontakten til landsbypedellen). 
Afslag/godkendelse af opgaven sendes retur til kontaktpersonen.

Materialer til brug ved opgaven skal ansøger (fx. lokalrådet) selv betale.

Download ansøgningsskema

Læs mere om ordningen