Skip til hoved indholdet

Landsbypedeller

Hvordan fungerer samarbejdet mellem Vejen Kommunes lokalråd og ansatte fra Vej, Park og Genbrug.

I Vejen Kommunes landdistrikter er der etableret et direkte samarbejde mellem kontaktpersoner i 21 lokalområder og fire faste medarbejdere fra Vej, Park og Genbrug. De fire kommunale medarbejdere er bindeleddet mellem lokalsamfundene og kommunen. Opgaver er eksempelvis koordinering af daglige driftsopgaver, så de løses bedst muligt og viderebringelse af konkrete ønsker og problemstillinger til rette sagsbehandler. Et enkelt lokalsamfund arbejder dog med en anden model, hvor de selv står for løsning af konkrete veldefinerede driftsopgaver i lokalområdet.

Læs mere om landsbyordningen

Under landsbyordningen har lokalsamfundene i kommunens landdistrikter fået tilknyttet fire medarbejdere fra Vej, Park og Genbrug, som de kan henvende sig til med konkrete lokale opgaver inden for det grønne område.

De fire medarbejdere er ikke nødvendigvis dem, der udfører opgaverne. Han/hun tager derimod fat i den rette kollega, så opgaven kan udføres hurtigst muligt. Medarbejderne er dermed en slags kontaktpersoner, som har fingeren på pulsen, hvad angår praktiske opgaver i Vej, Park og Genbrug og ikke mindst har de et godt lokalkendskab, fordi de til dagligt arbejder med driftsmæssige opgaver i de respektive lokalområder.

Hvert lokalsamfund er blevet bedt om at udpege en kontaktperson (typisk fra lokalrådet), som står for al dialogen med de kommunale medarbejderne. Dette sikrer, at henvendelser omkring drift og pleje af de grønne arealer har et bred opbakning.

Den lokale kontaktperson taler med den medarbejder, som dækker deres område, om konkrete opgaver: det kunne eksempelvis dreje sig om ansvar for bestemt grønt område, ønsker om ændring i plejen (fx. græsslåning i konfirmandugen fremfor ugen efter) eller noget helt tredje.

Er der tale om mindre driftsmæssige ændringer, klarer medarbejderen det i samarbejde med de øvrige kollegaer i driften. Er der derimod tale om større udviklingstiltag, vil medarbejderen sørge for, at henvendelsen går videre til den rette person i f.eks. Teknik & Miljø.

De grønne områder i byerne, som vedligeholdes af kommunens driftsafdeling, fremgår af kommunens e-kort, mens plejen af områderne står beskrevet i plejeplanen.

Læs mere om plejeplanen

Plusopgaver

I forlængelse af landsbypedelordningen er hvert lokalråd blevet informeret om muligheden for at få hjælp til mindre praktiske opgaver i deres lokalområde, udført af folk fra Virksomhedscentret og Grønt Nyttecenter.

Opgaverne må ikke tidligere have været udført af kommunen eller et privat firma. Samtidig kan der heller ikke udføres opgaver med bestemt deadline, da centreret råder over et konstant varierende antal medarbejdere.

Hvordan søger jeg?

Ansøgningsskemaet udfyldes i samarbejde med den lokale kontaktperson. Afslag/godkendelse af opgaven sendes retur til kontaktpersonen.

Materialer til brug ved opgaven skal ansøger (fx. lokalrådet) selv betale.

Ansøgningsskema

Læs mere om ordningen

Signe Hvergel Petersen

Teknik & Miljø

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Denne side er printet den 13-07-2024 23.21

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen