Historien bag udvalget

Vejen Kommunes byråd besluttede på deres møde d. 6.februar 2018 at nedsætte et nyt landdistriktsudvalg. Det tidligere udvalg ophørte ved udgangen af sidste valgperiode. 

Det nye udvalg ophører ligeledes ved udgangen af indeværende valgperiode, det vil sige 31. december 2021. Et nyt byråd skal derefter beslutte, om man for den nye periode også skal mener Vejen Kommune skal have et landdistriktsudvalg.