Spildevand

Du kan se afgørelse ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse. 

 

Lindknud Renseanlæg - klagefrist den 7. oktober 2021

Lindknud Renseanlæg. Vejen Kommune har givet tilladelse til udledning af renset spildevand fra Lindknud Renseanlæg, Favrskovvej 21A, Lindknud, 6650 Brørup.

Sag: 21/15395

Udledningstilladelse til sparebassin i Brørup - klagefrist den 22. oktober 2021

Sparebassin, Brørup Renseanlæg. Vejen Kommune har givet udledningstilladelse til sparebassin og overløbsbygværk i Brørup.

Sagsnr. 21/4279.