Spildevand

Her offentliggøres afgørelser vedrørende spildevand.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket.

Klagefrist d. 23. juli 2020

Udledningstilladelse til overfladevand fra Revsing Station, Vandmøllevej 10, 6600 Vejen. Udledningen sker til Vejen Å med 10 l/s. Sagsnr. 20/9357.

Høringsfrist d. 7. august 2020

Byrådet har ved møde d. 9. juni vedtaget forslag til tillæg nr. 27 til spildevandsplan 2008-2011 for separatkloakering og nedlæggelse af renseanlæg i Lindknud. Forslaget er i høring til d. 7. august. Bemærkninger til forslaget indsendes på mail til teknik@vejen.dk senest d. 7. august. Sagsnr. 20/7597.