Analyse af skoleområdet

Fristen på indsendelse af høringssvar var den 15. august 2023. Vi kvitterer for de indsendte høringssvar, som vil indgå i den politiske proces.

Høringsmateriale

Den officielle dagsorden for Byrådsmødet 30. maj 2023

Analyse af skoleområdet er pkt. 11, 12 & 13.

Høringsmateriale er de tre politiske sager med tilhørende bilag.

Hvem kan indsende høringssvar

Alle er i princippet høringsberettiget:

Eksempler: Bestyrelser, Lokal og Område MED-udvalg i Vejen Kommune, Lokalråd, Handicaprådet, foreninger, organisationer og enkeltpersoner. 

Vi sender informationer direkte til:

  • Skole- og dagtilbudsbestyrelser
  • Lokal MED via lederne
  • Område MED
  • Lokalråd
  • Handicaprådet
  • BUPL/FOA/DLF

Video fra Byrådsmødet

Den politiske behandling af de tre punkter i byrådet kan ses her:

Har du brug for mere viden om...

Tids- og procesplan
Elevprognose for Vejen Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2022 (seneste politisk godkendte prognose)
Befolkningsprognose

Befolkningsprognosen er godkendt i direktionen i Vejen Kommune. Godkendelse og bilag fremgår her:

Spørgsmål og svar til prognosearbejdet
Skolernes sociale profiler 2023
Tildeling i budget 2023
Forskning i skolestørrelser og skolesammenlægninger
Data på elevtrivsel
Information om trivselsmålingen
Dagsorden og referater fra dialogmøderne mellem Udvalget for skoler og børn og bestyrelser

Der er ikke udarbejdet referater fra møderne. Det har været dialoger mellem bestyrelser og politikere, hvor hver enkelt har kunnet tage egne noter.

Dagsorden fremgår af pkt. 5 på januar-mødet i Udvalget for skoler og børn