Nedlæggelse af Lintrup Filialbørnecenter

Fristen på indsendelse af høringssvar var den 3. januar 2024. Vi kvitterer for de indsendte høringssvar, som vil indgå i den politiske proces.

Sagen behandles i:

  • Udvalget for skoler og børn den 16. januar 2024
  • Økonomiudvalget den 30. januar 2024
  • Byrådsbehandling den 6. februar 2024.

Høringssvarene agerer bilag til punktet.

Det er en offentlig høring, hvilket betyder, at samtlige høringssvar bliver offentligt tilgængelige via Dagsordner og referater på Vejen Kommunes hjemmeside

Høringsmateriale

Det officielle referat fra Byrådsmødet d. 10. oktober 2023

Den politiske sag vedrørende Nedlæggelse af Lintrup Filialbørnecenter er pkt. 14.

Høringsmaterialet er den politiske sag med tilhørende bilag.

Video fra Byrådsmødet

Du kan se den politiske behandling af punktet i byrådet her