Planer og regulativer

Planer indenfor det tekniske område er eksempelvis lokalplan, kommuneplantillæg, affaldsplan, spildevandsplan, vandforsyningsplan og lignende.

Alle planer har en høringsperiode inden den endelige vedtagelse. Høringsperioden er typisk 8 uger. I høringsperioden kan alle i Vejen Kommune kommentere forslaget, og alle forslagene vil blive medtaget under den endelige behandling af planen.

Affaldsregulativer og andre tekniske regulativer skal ligesom planer høres inden endelig vedtagelse. Regulativer har typisk en høringsperiode på 4 uger.