Veje og trafik

Du kan se høringen/afgørelsen og eventuelle bilag ved at klikke på de tilhørende link.​

Ekspropriation 

Indkaldelse til åstedsforretning tirsdag d. 25. august vedrørende ekspropriation til etablering af cykelsti syd om Askov

Vejen Kommune påtænker, at etablere en cykelsti syd om Askov. En del af stien skal anlægges mellem marker og eksisterende boliger, langs Askovs sydlige bygrænse.

Cykelstien bliver dobbeltrettet med belysning, og vil have en udstrækning fra Vester Skibelundvej til Damhus. En del af stien bliver etableret på den eksisterende trampesti mellem Damhus og Sandmarken. Den resterende del etableres på arealer som Vejen Kommune påtænker at erhverve ved ekspropriation.

Åstedsforretningen påbegyndes fra Poul la Cour Museet Møllevej 21, 6600 Vejen den 25. august 2020, klokken 08.00 og forventes afsluttet klokken 10 samme dag ved Sandmarken. 

Alle lodsejere og andre som Vejen Kommune har vurderet har retlig interesse i ekspropriationen har modtaget en individuel invitation. Andre som mener de har en retlig interesse i ekspropriationen er velkomne til at møde op.

Ekspropriationen fremgår af:

- Projektplaner (kort)

- Arealfortegnelse

Materialet bliver også fremlagt på Vejen Rådhus, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

Arealfortegnelse

Projektplan 1

Projektplan 2

Projektplan 3

Projektplan 4

Projektplan 5

Vejledning og lovgivning

 

Høringer

Der er p.t. ingen høringer.

 

Afgørelser

Der er p.t. ingen afgørelser.