Veje og trafik

Du kan se høringen/afgørelsen og eventuelle bilag ved at klikke på de tilhørende link.​

Høringer

Cykelruteplan i offentlig høring

Vejen Kommune sender hermed Cykelruteplanen for perioden 2021-2024 i 6 ugers offentlig høring i perioden 13/1 – 24/2 2021. Cykelruteplan 2021-2024 skal erstatte den nuværende Cykelruteplan 2016-2019.

Cykelruteplanen er baseret på en baggrundsrapport, indeholdende en skolevejsanalyse, en uheldsanalyse og en cyklistundersøgelse. I baggrundsrapporten findes desuden et løsningskatalog til korte beskrivelser af de forskellige sti- og krydstyper, samt forslag til hvordan cykelparkering kan gøres mere attraktivt.

Den primære målsætning i Vejen Kommunes Cykelruteplan 2021-2024 er, at vende tidens kedelige udvikling, og få flere af Kommunens borgere til at vælge cyklen som transportmiddel.

Cykelruteplanen indeholder forslag til, hvor der med fordel kan etableres nye cykelstier, som kan medvirke til, at målsætningen opnås. Planen indeholder desuden forslag til, hvordan stikrydsninger og cykelparkeringspladser kan forbedres, så det gøres mere sikkert og attraktivt, at vælge cyklen.

Inden Cykelruteplan 2021-2024 kan vedtages, sendes planen i offentlig høring. Grundet Corona-situationen vælges det, at sende planen i seks ugers offentlig høring.

Se den nye Cykelruteplan her: https://vejen.viewer.dkplan.niras.dk/plan/51#/

Bemærkninger til planen indsendes ved at trykke på knappen ”Indsend kommentar”, som vist nedenfor, eller på mail til teknik@vejen.dk.

Illustration Cykelruteplan

Ekspropriation 

Ekspropriation, cykelsti Rødding - Helet. Vejen Kommune påtænker at etablere en dobbeltrettet cykelsti langs Jelsvej. Stien etableres fra Helletvej, som udvides mod vest i krydset, så der bliver plads til en sidevejshelle, hvilket vil give cyklister og trafikanter bedre oversigtsforhold i krydset.

Stien fortsætter videre mod Rødding, og tilsluttes den eksisterende cykelsti umiddelbart øst for rundkørslen i Rødding. Dette giver forbindelse til cykelstien til Langetved, cykelstien til Brændstrup, og cykelstierne gennem Rødding by, og videre mod vest ad cykelstien til Sdr. Hygum.

Samlet etableres cirka 3,6km cykelsti. Den rasteplads som ligger på strækningen vil blive nedlagt. Rastepladsen vurderes ikke at have væsentlig værdi for trafikken.

Dele af pladsens asfaltareal vil blive anvendt til den kommende cykelsti, og resterende arealer vil blive tilsået eller beplantet, og der kan eventuelt etableres cyklistfaciliteter i form af bordbænkesæt.

For at kunne realisere projektet, skal der gennemføres en ekspropriation for at foretage de nødvendige arealerhvervelser på strækningen.

Besigtigelsen påbegyndes fra Helletvej den 1. december 2020, klokken 9.00 og forventes afsluttet senest klokken 16.00 1. december 2020 ved rundkørslen hvor Jelsvej og Gramlandevej mødes.

Forhold som følge af COVID - 19

For at undgå forsamlinger over 10 personer er det ikke tilladt at følge ekspropriationsudvalget i forbindelse med besigtigelsen. De lodsejere som er direkte berørt er orienteret om besigtigelsen.

Andre som ønsker at møde kommunen i forbindelse besigtigelsen, skal kontakte kommunen for at indgå en nærmere aftale om et møde.

- Arealfortegnelse

Vejledning

- Projektplan 1       

- Projektplan 2

- Projektplan 3

- Projektplan 4

- Projektplan 5

 

Afgørelser

Der er p.t. ingen afgørelser.