Veje og trafik

Du kan se høringen/afgørelsen og eventuelle bilag ved at klikke på de tilhørende link.

 

Høringer

Høringsfrist mandag d. 23. september 2019

Vigsmindevej 4 med flere, 6670 Holsted. Høring om ansøgning om at nedlægge en privat fællesvej på og ved ejendommen Vigsmindevej 4, 6670 Holsted.
Ansøgning
Ansøgningsbegrundelser
Oversigtskort af 16-07-2019

 

Afgørelser

Der er p.t. ingen afgørelser.