Veje og trafik

Du kan se høringen/afgørelsen og eventuelle bilag ved at klikke på de tilhørende link.

Ekspropriation 

Ekspropriation i forbindelse med ombygning af Gamstvej til en 2 minus 1 vej. Åstedsforretning d. 23. januar 2020 

Vejen Kommune påbegynder ekspropriation af arealer og rettigheder i forbindelse med, at Gamstvej ombygges til en mere sikker 2 minus 1 vej.

En 2 minus 1 vej har visuelt kun ét kørespor, der benyttes af trafikanter i begge retninger, og har brudte kantlinjer i begge sider af vejen. Kantbanerne benyttes af cyklister og som vigeareal, når to modkørende trafikanter mødes.

Der afholdes åstedsforretning d. 23. januar 2020, besigtigelsen starter fra krydset Gestenvej – Gamstvej klokken 9.00 og slutter ud for Frederiksbergvej 63, 6600 Vejen klokken 10.30. Alle lodsejere og andre som Vejen Kommune har vurderet har retlig interesse i ekspropriationen har modtaget en individuel invitation. Andre som mener de har en retlig interesse i ekspropriationen er velkomne til at møde op.

Ekspropriationen fremgår af:

- Projektplaner (kort)

- Arealfortegnelse

Materialet er også fremlagt på Vejen Rådhus, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen

Bilag 1 Projektplan del 1

Bilag 2 Projektplan del 2

Bilag 3 Projektplan del 3

Bilag 4 projektplan del 4

Bilag 5 arealfortegnelse

Bilag 6 ekspropriationsvejledning

 

Høringer

Bemærkninger senest mandag 24 februar

Plantagevej ved Grindstedvej 27, 6682 Hovborg. Høring om ansøgning om at nedlægge den offentlige vej, Plantagevej, ved ejendommen Grindstedvej 27, 6682 Hovborg.

- Ansøgning

- Oversigtskort

 

Afgørelser

Klagefrist torsdag d. 13. februar 2020

Vigsmindevej 4 med flere, 6670 Holsted. Afslag på at nedlægge den private fællesvej Vigsmindevej 4 med flere, 6670 Holsted.

Teknik & Miljøudvalget 17-12-2019
Oversigtskort