Veje og trafik

Du kan se høringen/afgørelsen og eventuelle bilag ved at klikke på de tilhørende link.​

Høringer

Høringsfrist mandag d. 17. maj 2021

Kaptajnsvej og Mosevej, 6670 Holsted. Høring om ansøgning om at nedklassificere de offentlige veje, Kaptajnsvej og Mosevej, 6670 Holsted, til private fællesveje. Sagsnr.: 21/4416.

Bilag:

Ansøgning

Oversigtskort – genmarkeret vej

Oversigtskort – nedklassificerede veje

Oversigtskort – vejstatus

Høringsfrist mandag d. 3. maj 2021

Margretenborgvej 18 mfl., 6600 Vejen - Høring om ansøgning om at nedlægge en privat fællesvej på ejendommen Margretenborgvej 18, 6600 Vejen. Sagsnr.: 21/3485.

Bilag: 

Ansøgning

Tinglyst servitut

Oversigtskort 1

Oversigtskort 2