Landzonetilladelser efter Planloven

Her på siden offentliggøres tilladelserne i den 4 ugers klageperiode. 

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist torsdag d. 19. november 2020

Matr. nr. 6c og 8c Stenderup By, Føvling. Tilladelse til etablering af minivådområde. Sagsnr.: 20/14627. 

Glibstrupvej 28, St. Andst, 6600 Vejen, matr. 13a, St. Andst By, Andst. Opførelse af læskur til heste 83 m². Sagsnr.: 20/13257.

Klagefrist tirsdag d. 17. november 2020

Kongeåvej 34,6600 Vejen. Vejen Kommune har meddelt tilladelse efter planlovens §35 (landzonetilladelse), samt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinjen) til opførelse af overdækket fryserrum ved Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole. Skolen ligger 1500 m sydvest for Vejen By på Matr. nr. 30g Askov By, Malt.

Sagsnr. 20/17673

Klagefrist tirsdag d. 10. november 2020

Favrskovvej 52, 6650 Brørup, matr. 1o, Adsersbøl Gde., Lindknud. Tilladelse til opsætning af solceller på maskinhus. Sagsnr.: 20/1973.

Jelsvej 5, 6630 Rødding, 144 Rødding Ejerlav, Rødding. Tilladelse til etablering af en sø på 1000 m2. Sagsnr.: 20/17290.

Ø. Gesten Mosevej 3, 6621 Gesten, 4g Ø. Gesten By, Gesten. Tilladelse til etablering af en sø på 400 m2. Sagsnr.: 20/17292.
 

Klagefrist torsdag d. 5. november 2020

Dover Markvej 1, 6660 Lintrup, matr.nr. 14 a, Dover, Lintrup. Opførelse af stålhal på 216 m². Sagsnr. 20/17148

Klagefrist tirsdag d. 3. november 2020

Grenevej 14, 6752 Glejbjerg, matr.nr. 4y, Grene Gde., Åstrup

Udførelse af følgende byggearbejder på ejendommen:

• Opførelse af 184 m2 nyt enfamiliehus på randfundament og terrændæk fra eksisterende udhus,
• Ombygning af eksisterende bolig på 101 m2 til garage,
• Opførelse af 34 m2 tilbygning til garagen med depotrum/redskabsrum,
• Udførelse af 28 m2 glastag som delvis overdækning af terrasse mellem de 2 bygninger. 

Sagsnr. 20/16132  

Klagefrist torsdag d. 29. oktober 2020

Plantagevej 2, 6682 Hovborg, matr.nr. 6e, Klelund by, Lindknud Opførelse af 73 m2 carport med integreret cykelskur, brændely og overdækket tørreplads. Sagsnr. 20/16621

Ribevej 13A, 6683 Føvling, matr. 2c Bækbølling by, Føvling. Tilladelse til minivådområde. Sag nr. 20/6274
 

Klagefrist tirsdag d. 27 oktober 2020

Tvilhovej 14, 6752 Glejbjerg, matr.nr. 33 2 h, Tvilho, Åstrup. Udstykning af en parcel på 7000 m2 med derpå værende bebyggelse beliggende som en selvstændig ejendom.  Sagsnr. 20/13850