Landzonetilladelser efter Planloven

Her på siden offentliggøres tilladelserne i den 4 ugers klageperiode.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefris torsdag d. 25. juni 2020

Gammelgårdsvej 2, 6752 Glejbjerg, matr.nr. 9f, Terpling by, Åstrup. Tilladelse til lovliggørelse af 150 m² udhusbygning, 41 m² brændeskur og to drivhuse af 10 m² hver. Sagsnr.: 20/6420.

Hejrskovvej 16, 6670 Holsted, matr.nr. 1 k, Særmark, Holsted. Opsætning af 42 m høj gittermast for antenner til mobiltelefoni ved en markgyllebeholder på ejendommen. Sagsnr. 18/35039.

Dispensation/tilladelse til vandløbsrestaureringsprojekt ved Vejen Lille Vandmølle.  Sagsnr.: 20/7581.

Klagefrist tirsdag d. 16. juni 2020

Præstevej 1, 6650 Brørup. matr.nr. 6, l. Surhave Gde, Brørup. Genopførelse af enfamiliehus med integreret carport i et plan efter brand Sagsnr.:20/6534.

Klagefrist torsdag d. 11. juni 2020

Asbovej 13, 6600 Vejen, matr.nr. 10 b, Drostrup by, Læborg. Anvendelse af et maskinhus på ejendommen til lagerhal/maskinhus for entreprenørvirksomhed, samt etablering af udendørs oplagsplads for sand, grus, stenmaterialer og betonbrokker i tilknytning hertil. Sagsnr. 20/1537.

Klagefrist tirsdag d. 9. juni 2020

Vanggårdsvej 10, 6600 Vejen, matr.nr. 7 i, Gamst by, Andst. Opførelse af 117 m² garagebygning med 46 m² depotrum i kælder. Sagsnr. 20/7584.

Klagefrist torsdag d. 4. juni 2020

Gamstvej 40, 6600 Vejen, matr. nr. 1z, Gamst by, Andst. Tilladelse til opførelse af ny garage på 128 m² samt hønsehus på 20 m² og foderskur på 6 m². Sagsnr. 20/7200.