Landzonetilladelser efter Planloven

Her på siden offentliggøres tilladelserne i den 4 ugers klageperiode. 

Afgørelserne omhandler blandt andet etablering af søer, byggeri i landzone og lignende. 

Du kan se afgørelserne ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse. 

 

Esbjergvej 109, 6670 Holsted - Klagefrist d. 21. maj 2024

Esbjergvej 109, 6670 Holsted, matr.nr. 14t, Nr. Holsted by, Holsted. Bibeholde et halvtag på 49 m2 som er opført som tilbygning til en eksisterende garage på 121 m2 iflg. BBR, hvorved bygningen samlede areal er udvidet til 170 m2. Sagsnr. 24/5780

Esbjergvej 109, 6670 Holsted - Klagefrist d. 21. maj 2024

Esbjergvej 109, 6670 Holsted, matr.nr. 14t, Nr. Holsted by, Holsted. Opførelse af en tilbygning på 108 m2 til en eksisterende bygning på 170 m2 med garage og halvtag, hvorved bygningens samlede areal øges til 278 m2.  Bygningen agtes anvendt til private hobbybetonede aktiviteter (parkering af båd, autocamper m.v.) og der installeres en autolift til hobbybrug. Sagsnr. 24/5779

Margretenborgvej 20, Veerst, 6600 Vejen - Klagefrist d. 21. maj 2024

Margretenborgvej 20, Veerst, 6600 Vejen, matr.nr. 14 c, Veerst by, Veerst. Opførelse af et havehus på 9 m2 med 9 m2 overdækning af terrasse i en bestående have i en afstand af 29,5 m fra en staldbygning på ejendommen. Sagsnr. 24/5473

Parkvej 5, Skodborg, 6630 Rødding - Klagefrist d. 21. maj 2024

Parkvej 5, Skodborg, 6630 Rødding, matr. 11 Skodborg ejerlav, Skodborg. Opførsel af 26,88 KW Hybrid Solcelleanlæg. Sagsnr.: 24/6745

Langetvedvej 19, 6630 Rødding - Klagefrist d. 21. maj 2024

Langetvedvej 19, 6630 Rødding, matr.nr. 47, Langetved, Skrave. Opførelse af nyt enfamiliehus på ca. 100 m2 i en let konstruktion med lille ensidig taghældning. Den bestående beboelsesbygning på ejendommen er under nedrivning, og det nye hus placeres delvist i bebyggelsesarealet hvor det nuværende hus er placeret og lidt mere tilbagetrukket fra Langetvedvej. Sagsnr. 24/1948

Stenderup Knudevej 6, 6683 Føvling - Klagefrist d. 21. maj 2024

Stenderup Knudevej 6, 6683 Føvling. Matr.nr. 6c og 8c, Stenderup By, Føvling. Etablering af et minivådområde: sagsnr.  23/19607

Stenderup Knudevej 6, 6683 Føvling. Matr.Nr. 6C Og 8C, Stenderup By, Føvling.

Stenderup Knudevej 6, 6683 Føvling

Asbo Byvej 16, 6620 Bække - Klagefrist d. 23. maj 2024

Asbo Byvej 16, 6620 Bække. Matr. nr. 1e Asbo By, Bække. Landzonetilladelse til etablering af sø. Sagsnr.: 24/2811

Skovbøllingvej 28, 6752 Glejbjerg - Klagefrist d. 23. maj 2024

Skovbøllingvej 28, 6752 Glejbjerg, matr.nr. 3q Skovbølling By, Åstrup. Etablering af nyt enfamiliehus på 206 m² og en garage på 92 m2 Sagsnr. 24/5653

Hennekesdamvej 15, 6630 Rødding - Klagefrist d. 28. maj 2024

Hennekesdamvej 15, 6630 Rødding, matr.nr. 18, Jels Ejerlav, Jels. Opførelse af et anneks) til det bestående stuehus med 265 m2 boligareal og 20 m2 depotrum (vildtreposer) samt en 53 m2 bålhytte. Sagsnr. 24/5143

Søren Boje, Nyby 15, 6660 Lintrup - Klagefrist d. 28. maj 2024

Søren Boje, Nyby 15, 6660 Lintrup. Tilladelse efter planloven til etablering af sø matr. 204 Dover, Lintrup. Sagsnr.: 24/6165

Lindevej 16, 6630 Rødding - Klagefrist d. 28. maj 2024

Lindevej 16, 6630 Rødding, Matrikel nr. 236, Ø. Lindet Ejerlav, Ø. Lindet. Tilladelse til opførelse af 93 m² garage. Sagsnr.: 24/7276

Ribevej 101, 6630 Rødding - Klagefrist d. 4. juni 2024

Ribevej 101, 6630 Rødding, matr.nr. 255, Fæsted, Sdr. Hygum. Tilladelse til opførelse af 68 m² udhus/ brændeskur. Sagsnr.: 19/8636

Lindevej 15, 6630 Rødding - Klagefrist d. 4. juni 2024

Lindevej 15, 6630 Rødding, matr.nr. 50, Ø. Lindet Ejerlav, Ø. Lindet. Opførelse af carport, skur og åben overdækning på i alt 71 m2. En bestående garage og halvtag på 71 m2 fjernes, og den nye bebyggelse placeres samme sted. Sagsnr. 24/7475

Ribevej 102, 6630 Rødding - Klagefrist d. 13. juni 2024

Ribevej 102, 6630 Rødding, matr. 123 & 386, Fæsted, Sdr. Hygum. Opførelse af tilbygning til eksisterende lagerhal i en etage på ca. 500 m² samt lovliggørelse af lagerhal opført i 2007. Sagsnr.: 24/7073

Hovborgvej 61, 6650 Brørup - Klagefrist d. 13. juni 2024

Hovborgvej 61, 6650 Brørup, matr. Nr. 2i Gilbjerg By, Lindknud. Opførelse af nyt et plans enfamiliehus, grundplan 232 m2 med integreret carport på 35 m2 og integreret overdækning på 24 m2, samt garage på 250 m2. Sagsnr.: 23/22170.