Landzonetilladelser efter Planloven

Her på siden offentliggøres tilladelserne i den 4 ugers klageperiode. 

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist tirsdag d. 1. juni 2021

Hejrskov 16, 6670 Holsted, Matr. nr. 21a Lovrup By, Gørding. Tilladelse til etablering af minivådområde. Sagsnr.: 20/23505. 

Folding Kirkevej 2A, 6650 Brørup. Vejen Kommune har meddelt tilladelse efter planlovens §35 (landzonetilladelse), samt dispensation efter naturbeskyttelseslovens §18, fortidsmindebeskyttelseslinjen, til opførelse af nyt graverhus ved Folding Kirke, Folding Kirkevej 2A, 6650 Brørup

Det nye graverhus opføres på matrikel nummer 12X Nørbølling By, Folding. Sagsnr. 20/6042

Bilag 1 - ledninger i terræn

Bilag 2 - kloakplan

Bilag 3 Principsnit

Klagefrist torsdag d. 20. maj 2021

Lærkevej 2, 6660 Lintrup. Matr.nr. 137 og 138, Lintrup Ejerlav, Lintrup. Opførelse af 596 m2 lager- og værkstedsbygning samt et 160 m2 halvtag i tilknytning til den bestående virksomhed på ejendommen. Sagsnr. 20/23303

Klelundvej 13, 6650 Brørup. Matr.nr. 4b Hyldelund By, Lindknud. Tilladelse til etablering af en sø på 1000 m2. Sagsnr.: 21/7409.

Klagefrist tirsdag d. 18. maj 2021

Drostrupvej 3, 6600 Vejen, matr. 3f, Drostrup By, Læborg, Vejen Kommune giver herved tilladelse efter § 35 stk. 1 i lov om planlægning til at opføre 180 m² garage på ejendommen. 21/1349.

Klagefrist torsdag d. 13. maj 2021

Jels Skovvej 8, 6630 Rødding. Matr. nr. 82 Skodborg Ejerlav, Skodborg. Tilladelse til etablering af minivådområde. Sagsnr.: 20/11835. 

Etablering af vådområdeprojekt ved Brændstrup Bæk på 69 ha. Vejen Kommune har meddelt tilladelse efter planlovens §35 (landzonetilladelse), samt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til de 54,5 ha som ligger i Vejen Kommune. De resterende 13,5 ha ligger i Haderslev Kommune. Sags nr. 21/6608

Projektområdet ligger umiddelbart syd og vest for Brændstrup og omfatter følgende matrikler i Vejen Kommune:

 • 90 Brændstrup, Rødding: Låsledvej 20, 6630 Rødding
 • 125b, 293 Brændstrup, Rødding: Hundebølvej 3, 6630 Rødding
 • 34a Brændstrup, Rødding: Hindballevej 2, 6630 Rødding
 • 267 Brændstrup, Rødding: Gormsvej 7, 6600 Vejen
 • 292 Brændstrup, Rødding: Timekær 23, 6630 Rødding
 • 394 Brændstrup, Rødding: Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen
 • 1 Brændstrup, Rødding: Timekær 11, 6630 Rødding
 • 162, 344 Brændstrup, Rødding: Timekær 29, 6630 Rødding
 • 327, 378 Brændstrup, Rødding: Timekær 6, 6630 Rødding
 • 382 Brændstrup, Rødding: Timekær 4, 6630 Rødding
 • 15, 387 Brændstrup, Rødding: Timekær 10, 6630 Rødding
 • 38 Brændstrup, Rødding: Brændstrupvej 24, 6630 Rødding
 • 246 Fole Ejerlav, Fole: Brændstrupvej 24, 6630 Rødding

Bilag 1 Oversigtskort

Bilag 2 Tiltagskort

Bilag 3 Naturrapport fra Vejen Kommune

Bilag 4 Kortbilag §3

Bilag 5 Afvandingskort sommermiddel

Klagefrist tirsdag d. 11. maj 2021

Terpvej 69, 6630 Rødding, matr. 151, Stenderup, Ø. Lindet.  Udstykning af en del af matriklen til selvstændig erhvervsejendom med eksisterende metal-værksted. Sagsnr.:21/3463.

Klagefrist torsdag d. 6. maj 2021

Grindstedvej 14, 6670 Holsted. Matr. 1i, Lintrup By, Holsted. Opførelse af en carport på 35 m2 der vil kunne fungere, som kombineret toilethus og betalingsfacilitet i forbindelse med fiskesøerne. Sagsnr. 21/5538.

Klagefrist tirsdag d. 27. april 2021

Gammelby Mosevej 3, 6600 Vejen. Matr. nr. 9bd, Gammelby By, Læborg. Tilladelse til opførelse af enfamiliehus med tilhørende udhusbygninger. Sagsnr.: 21/1350.

Rugholmvej 20, 6600 Vejen. Matr.nr. 12 h, Gamst by, Andst. Opførelse af enfamiliehus med integreret dobbelt garage og udnyttelig tagetage med 252 m² bebygget areal og 157 m² udnyttelig tagetage, ialt 409 m2, samt opførelse af 180 m2 fritliggende stålhal. Sagsnr. 21/5615

Kirkevej 21, Veerst, 6600 Vejen, matr. 7a, Veerst By, Veerst. Genopførelse af brændt halmlade. Sagsnr. 21/5389