Landzonetilladelser efter Planloven

Her på siden offentliggøres tilladelserne i den 4 ugers klageperiode. 

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist torsdag d. 11. februar 2021

Haderslevvej 57, 6630 Rødding, matr nr. 541a, Jels ejerlav, Jels. Opstille nye skilte og en lysmast til tankstationen. Sagsnr.: 20/18870.

Klagefrist torsdag d. 21. januar 2021

Drivervej 8, 6670 Holsted, matr. 63b, Sdr. Holsted By, Holsted. Overdækning af eksisterende læsserampe Sagsnr.: 20/18628

Ladelundvej 93, 6600 Vejen matr. 11d Maltbæk By, Malt. Tilladelse til opførelse af nyt stuehus 198 m² (+ udestue 21 m²) med integreret garage 73 m², depot 59 m² og div. Overdækninger 30 m². I alt 380 m². Sagsid 20/22841.

- Situationsplan

Klagefrist tirsdag d. 19. januar 2021

Vestre Tirslundvej 17, 6670 Holsted, 4g Tirslund By, Føvling. Tilladelse til etablering af en sø på 900 m2. Sagsnr.: 20/23418

Åttevej 36, 6683 Føvling, matr. 9a, Lervad, Føvling. Tilladelse til lovliggørelse af 32 m² orangeri/ drivhus. Sagsnr.: 19/16831

Lyngbakkevej 9A, 6600 Vejen, matr. 44, St. Andst By, Andst. Tilladelse til opsættelse af 3 stk. shelter af 5 m² hver. Sagsnr.: 20/21504

Klagefrist tirsdag d. 12. januar 2021

Midtgårdsvej 10, 6683 Føvling, 19n Stenderup By, Føvling. Tilladelse til etablering af minivådområde. Sagsnr.: 20/17171.

Horskærvej 7C, 6600 Vejen, matr.nr. 10 b, St. Andst by, Andst. Etablering af 800 m2 ridebane. Sagsnr. 20/22428

Klagefrist torsdag d. 7. januar 2021

Højvangsvej 1, 6752 Glejbjerg. matr. nr. 8a, Åstrup By, Åstrup. Efterfølgende tilladelse til etablering af en sø på 2000 m2. Sagsnr. 20/22728.

Klagefrist tirsdag d. 5. januar 2021

Fittingvej 49, 6622 Bække, matr.nr. 2f, V. Torsted, Veerst. Tilladelse efter planlovens §35 stk. 2 til bibeholdelse af 16 m2 åbent læskur for heste der er opført ved en græsmark på ejendommen ca. 150 m fra ejendommens øvrige bygninger. Sagsnr. 20/8749.

Klagefrist tirsdag d. 29. december 2020

Hærvejen 3, 6622 Bække, matr. 7, V. Torsted, Veerst. Betonpit med overdækning omkring eksisterende ventilarrangement. Sagsnr.: 20/22013. 

Askov Kirkevej 9, 6600 Vejen, matr.nr. 6 c, Askov by, Malt. Opførelse af nyt stuehus med et samlet etageareal på 599 m² efter nedrivning af bestående stuehus på ejendommen, samt lovliggørende tilladelse til bibeholdelse af en ridebane på ca. 1350 m2, der er etableret syd for ejendommens bebyggelse, og omkranset af en jordvold på 2 sider. Sagsnr. 20/7364.

Klagefrist tirsdag d. 22. december 2020

Ladelundvej 54, 6650 Brørup. Matr. Nr. 4d, Eskelund By, Brørup. Opførelse af 84 m² udhus. Sagsnr.: 20/19319.

Klagefrist tirsdag d. 15. december 2020

Terpvej 38, 6630 Rødding. Matr.nr. 13, Stenderup, Ø. Lindet. Etablering af en 1200 m2 ridebane på ejendommen.  Sagsnr. 20/19433.

Klagefrist torsdag d. 10. december 2020

St. Dalvej 10, 6622 Bække. Matr.nr. 17b Bække By, Bække. Tilladelse til etablering af to søer på hver 1000 m2. Sagsnr.: 20/18084.

Ribe-Vejle Landevej 39, 6622 Bække. Matr.nr. 14al, 15al Bække By, Bække. Tilladelse til etablering af to søer på hver 1000 m2. Sagsnr. 20/18086.