Landzonetilladelser efter Planloven

Her på siden offentliggøres tilladelserne i den 4 ugers klageperiode. 

Afgørelserne omhandler blandt andet etablering af søer, byggeri i landzone og lignende. 

Du kan se afgørelserne ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse. 

 

Jelshøjvej, 6600 Vejen - Klagefrist tirsdag d. 31. august 2021

Jelshøjvej, 6600 Vejen. Matr.nr. 9a, Maltbæk by, Malt

Udstykning af en parcel på ca. 3600 m² fra matriklen, og opførelse af et enfamiliehus med et boligareal på 210 m2 og integreret garage på 64 m2 på den del af grunden der ligger indenfor kommuneplanens afgrænsning af landsbyen Malt. Sagsnr. 21/2157

Vestre Tirslundvej 9, 6670 Holsted - klagefrist d. 21. september 2021

Vestre Tirslundvej 9, 6670 Holsted. Tilladelse til etablering af to minivådområder. Sagsnr.: 21/12177. 

Askov Kirkevej 6, 6600 Vejen - Klagefrist d. 23. september 2021

Askov Kirkevej 6, 6600 Vejen, Matr. nr 6c Askov By, Malt. Tilladelse til oprensning os udvidelse af sø op til 700 m2. Sagsnr.: 21/14389.

Bobølvej - Landzonetilladelse til opsætning af pylon - klagefrist den 7. oktober 2021

Bobølvej, 7000c Bobøl By, Føvling Landzonetilladelse til opsætning af pylon i Føvling Sags nr. 20210559
journal: 21/13544

Vejenvej - opsætning af pylon - klagefrist den 7. oktober 2021

Vejenvej, 7000b Askov By, Malt Landzonetilladelse til opsætning af pylon i Askov Sags nr. 20210554 Journalnummer: 21/13545

Lintrupvej 10 -opsætning af pylon - klagefrist den 7. oktober 2021

Lintrupvej 10, 118 Lintrup Ejerlav, Lintrup Landzonetilladelse til opsætning af pylon i Lintrup Sags nr. 20210553 Journal: 21/13548

Jordrupvej 8, 6600 Vejen - Klagefrist den 7. oktober

Jordrupvej 8, 6600 Vejen, matr.nr. 10 e, Veerst by, Veerst. Opførelse af et redskabsskur på 110 m2. Sagsnr. 21/10784

Ribevej, 6630 Rødding - Klagefrist d. 18. oktober 2021

Ribevej, 6630 Rødding. Matr.nr. 7000b, Hygum, Sdr Hygum. Landzonetilladelse til opsætning af pylon i Sønder Hygum. Sagsnr.: 21/14615.

Horskærvej, 6600 Vejen - Klagefrist d. 18. oktober 2021

Horskærvej, 6600 Vejen. Matr.nr. 7000ag, St. Andst By, Andst. Landzonetilladelse til opsætning af pylon i Andst. Sagsnr.: 21/14950.