Landzonetilladelser efter Planloven

Her på siden offentliggøres tilladelserne i den 4 ugers klageperiode.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist tirsdag den 17. marts 2020

Guldagervej 7, 6670 Holdsted, matr 1ab, Nr. Holsted By, Holsted. Opførelse af bålhus med shelter på 58 m² i tilknytning til eksisterende bolig. Sagsnr.:20/3083.

Klagefrist torsdag den 12. marts 2020

Grydagervej 4, 6600 Vejen, matr.nr. 17 a, Estrup Hgd., Malt, Opførelse af 237 m² tilbygning til eksisterende ladebygning, efter nedrivning af tidligere staldbygning, samt udførelse af ca. 30m2 tilbygning til ladebygningen, i forbindelse med ændring af ladebygningens tagkonstruktion.  Sagsnr. 20/1032

Klagefrist tirsdag d. 10. marts 2020

Vorbassevej, 6682 Hovborg, matr. nr. 1e, 3b Hovborg By, Lindknud. Tilladelse til etablering af otte søer mellem 100 og 1500 m2. Sagsnr.: 20/81.

Klagefrist tirsdag d. 25. februar 2020

Rugholmvej 20, 6600  Vejen, matr.nr. 12 h, Gamst by, Andst. Opførelse af 325 m² enfamiliehus med dobbelt garage, samt udførelse af ca. 40 m lang og 1 m høj jordvold.Den tidligere bolig på ejendommen er nedbrændt og fjernet. Det nye hus placeres hvor den tidligere bolig lå. Sagsnr. 18/36622.

Klagefrist torsdag d. 20. februar 2020

Esbjergvej 113, 6670 Holsted, matr.nr. 13a, Nr. Holsted By, Holsted udvidelse af carport og redskabsrum med 21 m2 udhus, hvorved bygningens samlede areal øges til 83 m2. Sagsnr. 20/698.

Klagefrist tirsdag d. 18. februar 2020

Gammelmark 15, 6630 Rødding, Matrikel nr. 420, Hygum, Sdr. Hygum. Opførelse af 150 m² garage. Sagsnr. 19/15666. 

Hamborggårdsvej 4A, 6622 Bække, matr. 9, bi. Ejerlav Bække by, Bække. Opføre en bålhytte på 81 m² til brug for spejderne Sagsnr.:20/915.

Jægersborgvej 8, 6630 Rødding, matr.nr. 1261, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Ændret anvendelse af landbrugsareal og terrænregulering i forbindelse med etablering af 1200 m2 ridebane og en ovalbane med 250 m spor. Sagsnr. 19/21795.

Jægersborgvej 10, 6630 Rødding. Matrikel nr. 218, Jels Ejerlav, Jels. Opførelse af 68 m² carport. Sagsnr. 19/26542.

Ribevej 46 6650 Brørup. Matrikel nr.6i, Nørbølling By, Folding. Lovliggørelse af 1000 m² ridebane Sagsnr. 19/25967.