Grundvand

Her offentliggøres afgørelser vedrørende grundvand efter Vandforsyningsloven.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse.

Klagefrist torsdag d. 11. februar 2021

Treagervej 7, 6670 Holsted, Matr. nr. 1r, Sekær Gde., Holsted. Tilladelse til indvinding af 18.500 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold m.v. Sags nr.: 20/21809.

Læborgvej 47, 6650 Brørup, Matr. nr. 3a, Lindknud By, Lindknud. Tilladelse til indvinding af 6.700 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold m.v. Sags nr.: 20/22414.

Klagefrist tirsdag d. 9. februar 2021

Fæstedvej 46, 6630 Rødding, Matr. nr. 74, Fæsted, Sdr. Hygum. Tilladelse til indvinding af 24.000 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold m.v. Sags nr.: 21/385.

Ribe-Vejle Landevej 8, 6622 Bække, Matr. nr. 4a, Asbo By, Bække. Tilladelse til indvinding af 20.000 m3 grundvand pr. år til markvanding m.v. Sags nr.: 20/8353.

Klagefrist torsdag d. 4. februar 2021

Læborgvej 52, 6622 Bække, Matr. nr. 1ah, Hundsbæk Hgd., Læborg. Tilladelse til indvinding af 38.000 m3 grundvand pr. år til markvanding m.v. Sags nr.: 20/8362.

Klagefrist fredag d. 15. januar 2021

Maltbæk Vandværk, 6600 Vejen. Fornyelse af tilladelse til indvinding af 5500 m3 grundvand pr. år til drikkevandsproduktion. Sags nr.: 20/23166.

Klagefrist torsdag d. 14. januar 2021

Lintrupvej 38, 6660 Lintrup, Matr. nr. 70a, Lintrup Ejerlav, Lintrup. Tilladelse til indvinding af 19.000 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold m.v. Sags nr.: 20/22974.

Klagefrist tirsdag d. 12. januar 2021

Dover Kirkevej 12, 6660 Lintrup, Matr. nr. 332, Lintrup Ejerlav, Lintrup. Tilladelse til indvinding af 23.000 m3 grundvand pr. år til markvanding m.v. Sags nr.: 20/22185.