Grundvand

Her offentliggøres afgørelser vedrørende grundvand efter Vandforsyningsloven.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse.

Klagefrist tirsdag d. 8. juni 2021

Dover Kirkevej 6, 6660 Lintrup, Matr. nr. 5, Dover, Lintrup. Tilladelse til indvinding af 38.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 20/8554.

Gørtlervej 10, 6600 Vejen, Matr. nr. 13eæ, Vejen By, Vejen. Foreløbig tilladelse til etablering af ny boring og indvinding af 200 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sags nr.: 21/8719.

Nyvej 19, 6660 Lintrup, Matr. nr. 13, Dover, Lintrup. Tilladelse til indvinding af 42.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 21/8394.

Klagefrist torsdag d. 3. juni 2021

Sølykke 14, 6600 Vejen, Matr. nr. 18ao, St. Andst By, Andst. Tilladelse til indvinding af 100 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sags nr.: 20/7020.

Klagefrist tirsdag d. 18. maj 2021

Vigsmindevej 9, 6683 Føvling, Matr. nr. 3e, Bækbølling By, Føvling. Tilladelse til indvinding af 500 m3 grundvand pr. år til havevanding m.v. Sags nr.: 21/6973.

Ribevej 13A, 6670 Holsted, Matr. nr. 2c, Bækbølling By, Føvling. Tilladelse til indvinding af 76.500 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold m.v. Sagsnr.: 20/17857.

Klagefrist fredag d. 14. maj 2021

Mannehøj 181, 6600 Vejen. Matr. nr. 9ho, Askov By, Malt. Tilladelse til indvinding af 300 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sags nr.: 20/5167.

Klagefrist tirsdag d. 6 maj 2021

Kongeåvej 87, 6650 Brørup. Matr. nr. 1m, Sønderskov Hdg. Folding. Tilladelse til indvinding af grundvand til dambrugsdrift. Sags nr.: 20/1916.