Priser for Borgerservice

Her finder du priser for Borgerservice

Markeringen med * betyder, at taksten endnu ikke foreligger.

Kommunale takster og gebyrer, som er momsfrie 2023 2022
Opkrævningsgebyrer    
Rykkergebyr i henhold til den kommunale gebyrlov* 250,00 250,00
Rykkergebyr i henhold til renteloven* 100,00 100,00
Retsafgift ifm. underretning om udlægsforretning 300,00 300,00
*Gebyret kan fastsættes op til en cirkulærebestemt grænse    
Til top    
Pas (cirkulærebestemt)    
Børn 0 - 11 år 150,00 150,00
Børn og unge 12 - 17 år 179,00 178,00
Voksne mellem 18 og 64 år 891,00 890,00
Voksne 65 år og derover 379,00 378,00
Billede til pas** 125,00 125,00
Fingeraftryk til pas 29,00 28,00
**Prisen for billede til pas afhænger af den indgåede kontrakt med leverandøren.     
Til top    
Køreprøver (cirkulærebestemt)    
Teori- og praktisk prøve, pr. prøve 1.000,00 600,00
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus, pr. prøve 580,00 580,00
Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj 280,00 280,00
Kontrollerende køreprøve efter betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud 890,00 890,00
Afholdelse af kørelærerprøver, 1. kategori 340,00 340,00
Afholdelse af kørelærerprøver, efterfølgende kategorier 320,00 320,00
Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel 460,00 460,00
Til top    
Fornyelse og ombytning af kørekort (cirkulærebestemt)    
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 280,00 280,00
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort til lille og stor knallert 140,00 140,00
Tvungen ombytning pga. nye regler 140,00 140,00
Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj 180,00 180,00
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 280,00 280,00
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet pga. helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 120,00 120,00
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold, for ansøgere under 75 år 0,00 0,00
Til top    
Andre kørekort (cirkulærebestemt)    
Udstedelse af duplikatkørekort, bortset fra lille og stor knallert 280,00 280,00
Udstedelse af duplikatkørekort, for lille og stor knallert 140,00 140,00
Udstedelse af internationalt kørekort 25,00 25,00
Til top    
Vielser    
Vielser udenfor rådhuset 250,00 + kørsel 250,00 + kørsel
Til top    
Klagenævn (cirkulærebestemt - reg. efter nettoprisindeks i november)    
Sager til beboerklagenævn, gebyr * 149,00
Sager til huslejenævn - gebyr for indbringelse af klage 345,00 319,00
Sager til huslejenævn - gebyr for forhåndsgodkendelse 576,00 533,00
Sager til huslejenævn - gebyr for fuldt medhold til lejeren 6.597,00 6.102,00