Priser for Borgerservice

Her finder du priser for Borgerservice

Sygesikring og folkeregister
Opkrævningsgebyrer
Pas
Køreprøver
Fornyelse og ombytning af kørekort
Andre kørekort
Vielser
Klagenævn
Stadepladser til torvehandel

Her finder du priser for Borgerservice
Kommunale priser, som er momsfrie 2018 2017
     
Sygesikring og folkeregister
Sundhedskort 200,00 195,00
Legitimationskort 150,00 150,00
Folkeregisteroplysning 75,00 75,00
Bopælsattest 75,00 75,00
     
Opkrævningsgebyrer    
Rykkergebyr i henhold til den kommunale gebyrlov 250,00 250,00
Rykkergebyr i henhold til renteloven 100,00 100,00
Retsafgift i f.m. underretning om udlægsforretning 300,00  
     
Pas    
Børn 0 - 11 år 115,00 115,00
Børn og unge 12 - 17 år 142,00 141,00
Voksne mellem 18 og 64 år 627,00 626,00
Voksne 65 år og derover 377,00 376,00
Billede til pas 115,00 115,00
     
Køreprøver    
Teori- og praktisk prøve, pr. prøve 600,00 600,00
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus, pr. prøve 600,00 600,00
Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj 280,00 280,00
Kontrollerende køreprøve 890,00 890,00
Afholdelse af kørelærerprøver, pr. kategori 340,00 340,00
Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel 460,00 460,00
     
Fornyelse og ombytning af kørekort
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 280,00 280,00
Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år. 160,00 170,00
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 280,00 280,00
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 280,00 280,00
Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år 50,00 50,00
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere under 75 år 0,00 0,00
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 120,00 120,00
     
Andre kørekort    
Midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst) 170,00 170,00
Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) 280,00 280,00
Udstedelse af internationalt kørekort 25,00 25,00
     
Vielser    
Vielser af udenlandske statsborgere 850,00 850,00
Vielser udenfor Rådhuset 250,00
+ kørsel
250,00 + kørsel
   
Husleje- og beboerklagenævn
Sager til beboerklagenævn, gebyr 144,00 143,00
Sager til huslejenævn    
Gebyr for indbringelse af klage 308,00 306,00
Gebyr for forhåndsgodkendelse 514,00 511,00
Gebyr for fuldt medhold til lejeren 2.139,00 2.124,00
     
Stadepladser til torvehandel
1 stadeplads (svarer til 1 parkeringsplads) 2,5 m x 5 m    
Fast stadeplads pr. kvartal - Brørup, Holsted og Rødding 160,00 157,00
Fast stadeplads pr. kvartal - Vejen 320,00 313,00
Stadeplads for en enkelt torvedag - Brørup, Holsted og Rødding 21,00 21,00
Stadeplads for en enkelt torvedag - Vejen 38,00 37,00

Til top