Priser for Borgerservice

Her finder du priser for Borgerservice

Sygesikring og folkeregister
Opkrævningsgebyrer
Pas
Køreprøver
Fornyelse og ombytning af kørekort
Andre kørekort
Vielser
Klagenævn
Stadepladser til torvehandel

Her finder du priser for Borgerservice
Kommunale priser, som er momsfrie 2022 2021
     
Sygesikring og folkeregister (Cirkulærebestemt)    
Sundhedskort 215,00 210,00
Legitimationskort* 150,00 150,00
Folkeregisteroplysning* 75,00 75,00
Bopælsattest* 75,00 75,00
*Gebyret kan fastsættes op til en cirkulærebestemt grænse    
     
Opkrævningsgebyrer    
Rykkergebyr i henhold til den kommunale gebyrlov* 250,00 250,00
Rykkergebyr i henhold til renteloven* 100,00 100,00
Retsafgift i f.m. underretning om udlægsforretning 300,00 300,00
*Gebyret kan fastsættes op til en cirkulærebestemt grænse    
     
Pas (cirkulærebestemt)    
Børn 0 - 11 år 150,00 150,00
Børn og unge 12 - 17 år 178,00 178,00
Voksne mellem 18 og 64 år 890,00 890,00
Voksne 65 år og derover 378,00 378,00
Billede til pas** 125,00 125,00
Fingeraftryk til pas * 28,00
**Prisen for billede til pas afhænger af den indgåede kontrakt med leverandøren    
     
Køreprøver (cirkulærebestemt)    
Teori- og praktisk prøve, pr. prøve * 600,00
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus, pr. prøve * 580,00
Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj * 280,00
Kontrollerende køreprøve efter betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud * 890,00
Afholdelse af kørelærerprøver, 1. kategori * 340,00
Afholdelse af kørelærerprøver, efterfølgende kategorier * 320,00
Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel * 460,00
     
Fornyelse og ombytning af kørekort (cirkulærebestemt)    
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort * 280,00
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort til lille og stor knallert * 140,00
Tvungen ombytning pga. nye regler * 140,00
Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj * 140,00
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse * 280,00
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet pga. helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset * 120,00
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere under 75 år * 180,00
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset * 0,00
     
Andre kørekort (cirkulærebestemt)    
Midlertidigt erstatningskørekort, bortset fra lille og stor knallert * 170,00
Midlertidigt erstatningskørekort, for lille og stor knallert * 140,00
Udstedelse af duplikatkørekort, bortset fra lille og stor knallert * 280,00
Udstedelse af duplikatkørekort, for stor og lille knallert  * 140,00
Udstedelse af internationalt kørekort * 25,00
     
Vielser    
Vielser udenfor Rådhuset 250,00 +kørsel 250,00 +kørsel
   
Klagenævn (cirkulærebestemt - reg. efter nettoprisindeks i november)    
Sager til beboerklagenævn, gebyr 149,00 147,00
Sager til huslejenævn - gebyr for indbringelse af klage 319,00 315,00
Sager til huslejenævn - gebyr for forhåndsgodkendelse 533,00 526,00
Sager til huslejenævn - gebyr for fuldt medhold til lejeren * 6.024,00
     
Stadepladser til torvehandel    
1 stadeplads (svarer til 1 parkeringsplads) 2,5 m x 5 m    
Fast stadeplads pr. kvartal - Brørup, Holsted og Rødding 168,00 168,00
Fast stadeplads pr. kvartal - Vejen 344,00 337,00
Stadeplads for en enkelt torvedag - Brørup, Holsted og Rødding 23,00 22,00
Stadeplads for en enkelt torvedag - Vejen 42,00 41,00

Til top