Priser for Borgerservice

Her finder du priser for Borgerservice

Sygesikring og folkeregister
Opkrævningsgebyrer
Pas
Køreprøver
Fornyelse og ombytning af kørekort
Andre kørekort
Vielser
Klagenævn
Stadepladser til torvehandel

Her finder du priser for Borgerservice
Kommunale priser, som er momsfrie 2020 2021
     
Sygesikring og folkeregister (Cirkulærebestemt)
Sundhedskort 205,00 210,00
Legitimationskort* 150,00 150,00
Folkeregisteroplysning* 75,00 75,00
Bopælsattest* 75,00 75,00
*Gebyret kan fastsættes op til en cirkulærebestemt grænse    
     
Opkrævningsgebyrer    
Rykkergebyr i henhold til den kommunale gebyrlov* 250,00 250,00
Rykkergebyr i henhold til renteloven* 100,00 100,00
Retsafgift i f.m. underretning om udlægsforretning 300,00 300,00
*Gebyret kan fastsættes op til en cirkulærebestemt grænse    
     
Pas (cirkulærebestemt)    
Børn 0 - 11 år 115,00  150,00
Børn og unge 12 - 17 år 143,00  178,00
Voksne fra 18 år 628,00  890,00
Folkepensionist 378,00  378,00
Billede til pas 115,00 125,00
Fingeraftryk 28,00  28,00
     
Køreprøver (cirkulærebestemt)    
Teori- og praktisk prøve, pr. prøve 600,00 *
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus, pr. prøve 600,00 *
Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj 280,00 *
Kontrollerende køreprøve 890,00 *
Afholdelse af kørelærerprøver, pr. kategori 340,00 *
Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel 460,00 *
     
Fornyelse og ombytning af kørekort (cirkulærebestemt)
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 280,00 *
Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år. 180,00 *
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 280,00 *
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 280,00 *
Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år 140,00 *
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere under 75 år 0,00 *
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 120,00 *
     
Andre kørekort (cirkulærebestemt)    
Midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst) 170,00 *
Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) 280,00 *
Udstedelse af internationalt kørekort 25,00 *
     
Vielser    
Vielser udenfor Rådhuset 250,00  +kørsel 250,00 +kørsel
   
Klagenævn (cirkulærebestemt - reg. efter nettoprisindeks i november 2019)
Sager til beboerklagenævn, gebyr 147,00 *
Sager til huslejenævn - gebyr for indbringelse af klage 314,00 *
Sager til huslejenævn - gebyr for forhåndsgodkendelse 524,00 *
Sager til huslejenævn - gebyr for fuldt medhold til lejeren  6.000,00 *
     
Stadepladser til torvehandel
1 stadeplads (svarer til 1 parkeringsplads) 2,5 m x 5 m    
Fast stadeplads pr. kvartal - Brørup, Holsted og Rødding 163,00 165,00
Fast stadeplads pr. kvartal - Vejen  332,00 337,00
Stadeplads for en enkelt torvedag - Brørup, Holsted og Rødding  22,00 22,00
Stadeplads for en enkelt torvedag - Vejen  40,00 41,00

Til top