Priser for Borgerservice

Her finder du priser for Borgerservice

Markeringen med * betyder, at taksten endnu ikke foreligger.

Kommunale takster og gebyrer, som er momsfrie 2024 2023
Sygesikring og folkeregister (cirkulærebestemt)    
Sundhedskort 225,00 215,00
Legitimationskort* 150,00 150,00
Folkeregisteroplysning* 75,00 75,00
Bopælsattest* 75,00 75,00
*Gebyret kan fastsættes op til en cirkulærebestemt grænse    
Til top    
Opkrævningsgebyrer    
Rykkergebyr i henhold til den kommunale gebyrlov* 250,00 250,00
Rykkergebyr i henhold til renteloven* 100,00 100,00
Retsafgift ifm. underretning om udlægsforretning 0,00 300,00
*Gebyret kan fastsættes op til en cirkulærebestemt grænse    
Til top    
Pas (cirkulærebestemt)    
Børn 0 - 11 år 150,00 150,00
Børn og unge 12 - 17 år 181,00 179,00
Voksne mellem 18 og 64 år 893,00 891,00
Voksne 65 år og derover 381,00 379,00
Billede til pas** 135,00 125,00
Fingeraftryk til pas 31,00 29,00
**Prisen for billede til pas afhænger af den indgåede kontrakt med leverandøren.     
Til top    
Køreprøver (cirkulærebestemt)    
Teori- og praktisk prøve, pr. prøve 1.170,00 1.000,00
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus 700,00 580,00
Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj 360,00 280,00
Kontrollerende køreprøve efter betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud 1.170,00 890,00
Afholdelse af første kørelærerprøve 440,00 340,00
Afholdelse af kørelærerprøver, efterfølgende kategorier 420,00 320,00
Til top    
Fornyelse og ombytning af kørekort (cirkulærebestemt)    
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 360,00 280,00
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort til lille og stor knallert 180,00 140,00
Tvungen ombytning pga. nye regler 180,00 140,00
Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj 230,00 180,00
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse 360,00 280,00
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet pga. helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset 160,00 120,00
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold, for ansøgere under 75 år 0,00 0,00
Til top    
Andre kørekort (cirkulærebestemt)    
Udstedelse af duplikatkørekort, bortset fra lille og stor knallert 360,00 280,00
Udstedelse af duplikatkørekort, for lille og stor knallert 180,00 140,00
Udstedelse af internationalt kørekort 30,00 25,00
Til top    
Vielser    
Vielser udenfor rådhuset 0,00 0,00l
Til top    
Klagenævn (cirkulærebestemt - reg. efter nettoprisindeks i november)    
Sager til beboerklagenævn, gebyr 167,00 161,00
Sager til huslejenævn - gebyr for indbringelse af klage 357,00 345,00
Sager til huslejenævn - gebyr for forhåndsgodkendelse 596,00 576,00
Sager til huslejenævn - gebyr for fuldt medhold til lejeren 6.827,00 6.597,00
Til top