Priser for Borgerservice

Her finder du priser for Borgerservice

Sygesikring og folkeregister
Opkrævningsgebyrer
Pas
Køreprøver
Fornyelse og ombytning af kørekort
Andre kørekort
Vielser
Klagenævn
Stadepladser til torvehandel

Her finder du priser for Borgerservice
Kommunale priser, som er momsfrie 2020 2019
     
Sygesikring og folkeregister
Sundhedskort 205,00 200,00
Legitimationskort* 150,00 150,00
Folkeregisteroplysning* 75,00 75,00
Bopælsattest* 75,00 75,00
*Gebyret kan fastsættes op til en cirkulærebestemt grænse    
     
Opkrævningsgebyrer    
Rykkergebyr i henhold til den kommunale gebyrlov* 250,00 250,00
Rykkergebyr i henhold til renteloven* 100,00 100,00
Retsafgift i f.m. underretning om udlægsforretning 300,00 300,00
*Gebyret kan fastsættes op til en cirkulærebestemt grænse    
     
Pas (cirkulærebestemt)    
Børn 0 - 11 år   115,00
Børn og unge 12 - 17 år   142,00
Voksne mellem 18 og 64 år   627,00
Voksne 65 år og derover   377,00
Billede til pas** 115,00 115,00
Fingeraftryk   27,00
**Prisen for billede til pas afhænger af den indgåede kontrakt med leverandøren    
     
Køreprøver (cirkulærebestemt)    
Teori- og praktisk prøve, pr. prøve * 600,00
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus, pr. prøve * 600,00
Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj * 280,00
Kontrollerende køreprøve * 890,00
Afholdelse af kørelærerprøver, pr. kategori * 340,00
Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel   460,00
     
Fornyelse og ombytning af kørekort (cirkulærebestemt)
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort * 280,00
Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj for ansøgere, der ikke er fyldt 75 år. * 170,00
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse * 280,00
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring * 280,00
Fornyelse af kørekort for ansøgere, der er fyldt 75 år * 130,00
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold for ansøgere under 75 år * 0,00
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, der på grund af helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset * 120,00
     
Andre kørekort (cirkulærebestemt)    
Midlertidigt erstatningskørekort (ved bortkomst) * 170,00
Udstedelse af duplikatkørekort (ved bortkomst) * 280,00
Udstedelse af internationalt kørekort * 25,00
     
Vielser    
Vielser udenfor Rådhuset 250,00  +kørsel 250,00 +kørsel
   
Klagenævn (cirkulærebestemt - reg. efter nettoprisindeks i november 2019)
Sager til beboerklagenævn, gebyr * 146,00
Sager til huslejenævn - gebyr for indbringelse af klage * 312,00
Sager til huslejenævn - gebyr for forhåndsgodkendelse * 520,00
Sager til huslejenævn - gebyr for fuldt medhold til lejeren  * 2.165,00
     
Stadepladser til torvehandel
1 stadeplads (svarer til 1 parkeringsplads) 2,5 m x 5 m    
Fast stadeplads pr. kvartal - Brørup, Holsted og Rødding 163,00 160,00
Fast stadeplads pr. kvartal - Vejen  332,00 326,00
Stadeplads for en enkelt torvedag - Brørup, Holsted og Rødding  22,00 22,00
Stadeplads for en enkelt torvedag - Vejen  40,00 39,00

Til top