Priser for Borgerservice

Her finder du priser for Borgerservice

Markeringen med * betyder, at taksten endnu ikke foreligger.

Kommunale takster og gebyrer, som er momsfrie 2024 2023
Sygesikring og folkeregister (cirkulærebestemt)    
Sundhedskort * 215,00
Legitimationskort* * 150,00
Folkeregisteroplysning* * 75,00
Bopælsattest* * 75,00
*Gebyret kan fastsættes op til en cirkulærebestemt grænse    
Til top    
Opkrævningsgebyrer    
Rykkergebyr i henhold til den kommunale gebyrlov* 250,00 250,00
Rykkergebyr i henhold til renteloven* 100,00 100,00
Retsafgift ifm. underretning om udlægsforretning 0,00 300,00
*Gebyret kan fastsættes op til en cirkulærebestemt grænse    
Til top    
Pas (cirkulærebestemt)    
Børn 0 - 11 år * 150,00
Børn og unge 12 - 17 år * 179,00
Voksne mellem 18 og 64 år * 891,00
Voksne 65 år og derover * 379,00
Billede til pas** 135,00 125,00
Fingeraftryk til pas * 29,00
**Prisen for billede til pas afhænger af den indgåede kontrakt med leverandøren.     
Til top    
Køreprøver (cirkulærebestemt)    
Teori- og praktisk prøve, pr. prøve * 1.000,00
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus, pr. prøve * 580,00
Praktisk prøve til stor motorcykel og almindelig bil med påhængskøretøj * 280,00
Kontrollerende køreprøve efter betinget frakendelse, en ubetinget frakendelse eller et kørselsforbud * 890,00
Afholdelse af kørelærerprøver, 1. kategori * 340,00
Afholdelse af kørelærerprøver, efterfølgende kategorier * 320,00
Afholdes kørelærerprøven til almindelig bil samtidig med prøve til motorcykel * 460,00
Til top    
Fornyelse og ombytning af kørekort (cirkulærebestemt)    
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort * 280,00
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort til lille og stor knallert * 140,00
Tvungen ombytning pga. nye regler * 140,00
Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj * 180,00
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse * 280,00
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, hvis kørekortet pga. helbredsmæssige forhold er tidsbegrænset * 120,00
Fornyelse af kørekort, der er tidsbegrænset som følge af helbredsmæssige forhold, for ansøgere under 75 år * 0,00
Til top    
Andre kørekort (cirkulærebestemt)    
Udstedelse af duplikatkørekort, bortset fra lille og stor knallert * 280,00
Udstedelse af duplikatkørekort, for lille og stor knallert * 140,00
Udstedelse af internationalt kørekort * 25,00
Til top    
Vielser    
Vielser udenfor rådhuset 0,00 250,00 + kørsel
Til top    
Klagenævn (cirkulærebestemt - reg. efter nettoprisindeks i november)    
Sager til beboerklagenævn, gebyr * 161,00
Sager til huslejenævn - gebyr for indbringelse af klage * 345,00
Sager til huslejenævn - gebyr for forhåndsgodkendelse * 576,00
Sager til huslejenævn - gebyr for fuldt medhold til lejeren * 6.597,00
Til top