Priser for dagtilbud og skolefritidsordning

Her finder du priser for dagtilbud og skolefritidsordning

Dagpleje
Vuggestuepladser
Børnehavebørn
Førskolebørn i SFO
Skolefritidsordninger
Sommerferiepasning
Tilskud dagpasning

Kommunale takster og gebyrer 2019 2018
Forældrebetalingen Dagpleje/dagtilbud og daginstitutioner (opkræves med 11 måneder juli md. betalingsfri)    
Dagpleje: (0-2 år og 9 måneder)    
Deltids - 30 timer, for forældre på orlov 1.736,00  
Fuldtids - 48 timer  2.778,00 2.690,00
Vuggestuepladser i daginstitutioner: (0-2 år og 9 måneder)    
Deltids - 30 timer, for forældre på orlov 1.967,00  
Fuldtids (åbn.tid man.-tors., 06.15 - 17.00, fre. til 16.00) 2.895,00 3.148,00
Morgenmodul (man.-fre. fra 05.30 - 06.15) 375,00 369,00
Eftermiddagsmodul (man.-tors., 17.00 - 18.00, fre. 16.00-17.00) 518,00 510,00
Moduler børnehavebørn: (2 år og 9 måneder indtil skolestart)    
Deltids - 30 timer, for forældre på orlov 1.313,00  
Fuldtids (åbn.tid man.-tors., 06.15 - 17.00, fre. til 16.00) 1.799,00 1.757,00
Morgenmodul (man.-fre. fra 05.30 - 06.15)  187,00 184,00
Eftermiddagsmodul (man.-tors., 17.00 - 18.00 fre. 17.00) 259,00 255,00
Moduler førskolebørn i SFO:    
Fuldtids: månedsrater april, maj og juni 1.649,00 1.611,00
Skolefritidsordning (0.-3. klasse)    
Opkræves over 11 rater, hvor juli måned er betalingsfri    
Morgenpasning 548,00 496,00
Eftermiddagspasning  1.093,00 853,00
Fuldtidsplads  1.641,00 1.349,00
Udvidet Skolefritidsordning (4.-6. klasse)    
Opkræves over 11 rater, hvor juli måned er betalingsfri    
Morgenpasning 569,00 496,00
Eftermiddagspasning  468,00 460,00
Fuldtidsplads  1.037,00 957,00
Sommerferiepasning juli måned
 1 uge
dog max. 3 ugers betaling
 897,00 623,00
Til Top    
Tilskud dagpasning    
Tilskud til privat pasningsordning
børn indtil 2 år og 9 måneder
   
Under 10 timer/uge 0 0
10-24,9 timer/uge  3.704,00 3.572,00
25-37,5 timer/uge 4.844,00 4.671,00
Fuldtid  5.699,00 5.495,00
Børn i alderen 2 år og 10 måneder og frem til skolestart    
Under 10 timer/uge 0 0
10-24,9 timer/uge  2.302,00 2.250,00
25-37,5 timer/uge  3.011,00 2.942,00
Fuldtid  3.542,00 3.461,00
Tilskud til økonomisk friplads    
Der kan søges om økonomisk friplads til egenbetalingen, såfremt den aktuelle husstandsindkomst omregnet til årsbeløb er indenfor følgende grænser:    
Indtægt (personlig indkomst):   Egenbet. i pct.
0 - 177.600 kr. 0%   
177.601 - 181.538 kr. 5%   
Ved indkomst over 181.539 kr. stiger egenbetalingen med 1 % for hver indtægtsstigning på 3.938 kr.    
    kr./år
Enlig forsørger får fradrag som fratrækkes den personlige indkomst 62.139,00  
Fradrag for hvert hjemmeboende barn under 18 år, ud over det første 7.000,00 7.000,00
Tilskud bevilges fra den 1. i måneden efter ansøgningen er modtaget hos Vejen kommune    
Til Top    Du kan få yderligere oplysninger på tlf. 79 96 63 37, tlf. 79 96 63 31 eller tlf. 79 96 63 08