Priser for affaldshåndtering

Her finder du priser på affaldshåndtering

Affaldshåndtering 2024 2023
Bidrag til administration, farligt affald, genbrugsplads og genbrugsbeholdere pr. boligenhed pr. år. Momsfri Momsfri
Parcelhuse, stuehuse & dobbelthuse    
Administration 134,00 145,00
Genbrugsbeholder 1098,00 894,00
Genbrugsplads 628,00 1.256,00
Farligt affald (Miljøkasse, tekstilaffald og asbestordning) 220,00 162,00
i alt 2.080,00 2.457,00
Rækkehuse (fra 3 boligenheder)     
Administration  121,00 130,50
Genbrugsbeholder 1098,00 894,00
Genbrugsplads 565,00 1.130,00
Farligt affald (Miljøkasse, tekstilaffald og asbestordning) 220,00 162,00
i alt 2.004,00 2.316,50
Etageboliger    
Administration 101,00 108,75
Genbrugsbeholder 1098,00 894,00
Genbrugsplads 471,00 942,00
Farligt affald (Miljøkasse, tekstilaffald og asbestordning) 220,00 162,00
i alt 1.890,00 2.106,75
Enkeltværelser    
Administration 67,00 72,50
Genbrugsbeholder 1098,00 894,00
Genbrugsplads 314,00 628,00
Farligt affald (Miljøkasse, tekstilaffald og asbestordning) 220,00 162,00
i alt 1.699,00 1.756,50
Ekstra genbrugsbeholder ved behov    
Pris pr. beholder pr. boligenhed  0,00 447,00
Til top    
Takster for erhverv på genbrugspladser Ekskl. moms Ekskl. moms
Nummerpladebetaling pr. besøg for erhverv  250,00 250,00
Øvrige virksomheder    
Genbrugsplads, tilmeldeordning pr. bil 2.100,00 2.048,00
Håndværkere og anlægsgartnere m.v.     
Genbrugsplads tilmeldeordning pr. bil 8.000,00 7.835,00
Faktureringsgebyr for genbrugspladsordning
Nyt fra 1. januar 2024
   
Fakturagebyr 50,00  
Til top    
Mad- og restaffald takster pr. år - Private husstande / Kommunale institutioner  Momsfri Momsfri
140 l beholder 14 dages tømning mad  899,00 598,00
140 l beholder ugetømning mad  2.017,00 1.390,00
140 l beholder 14 dages tømning restaffald 1.100,00 598,00
140 l beholder ugetømning restaffald 2.408,00 1.390,00
240 l beholder 14 dages tømning mad 1.114,00 702,00
240 l beholder ugetømning mad 2.109,00 1.593,00
240 l beholder 14 dages tømning restaffald 1.460,00 702,00
240 l beholder ugetømning restaffald 2.779,00 1.593,00
240 l beholder 14 dages tømning mad- og restaffald 1.322,00 702,00
240 l beholder ugetømning mad- og restaffald 2.511,00 1.593,00
400 l container 14 dages tømning restaffald 2.050,00 1.203,00
400 l container uge tømning restaffald  4.139,00 2.603,00
660 l container 14 dages tømning restaffald  3.033,00 1.699,00
660 l container uge tømning restaffald  5.750,00 3.567,00
240 l beholder 14 dages tømning mad- og restaffald - Hytte/Sommerhus (29 tømninger) 1.447,00 783,00
Ombytning til anden beholderstørrelse  300,00 300,00
Afmelding pr. beholder 300,00 300,00
Til top    
Erstatning af beholdere - Private husstande / Kommunale institutioner Momsfri Momsfri
Beholdere 140 l og 240 l - Mad- og restaffald /Genbrug 800,00 800,00
400 l container - genbrug / restaffald 1.300,00 1.800,00
660 l container - genbrug / restaffald 1.300,00 1.800,00
Til top    
Ekstra tømninger - Private husstande / Kommunale institutioner  Momsfri Momsfri
Tømning af genbrugsbeholder/container som restaffald pga. fejlsortering 400,00 400,00
Mad- og restaffald - Tømning af beholder/container uden for tur 400,00 400,00
Genbrug - Tømning af beholder/container uden for tur 400,00 400,00
Mad- og restaffald - Ekstra sæk som medtages ved næste tømning (pr. sæk) 115,00 115,00
Genbrug - Ekstra sæk som medtages ved næste tømning (pr. sæk) 115,00 115,00
Til top    
Tømning af nedgravede containere/kuber (kranløsninger) til mad- eller restaffald - Udlejningsejendomme og kommunale institutioner Momsfri Momsfri
2,5 m³ - 14 dages tømning mad 10.200,00 12.812,00
2,5 m³ - 14 dages tømning restaffald 13.800,00 12.812,00
2,5 m³ - ugetømning mad 20.400,00 32.030,00
2,5 m³ - ugetømning restaffald 27.600,00 32.030,00
3 m³ - 14 dages tømning mad 10.600,00 13.500,00
3 m³ - 14 dages tømning restaffald 15.000,00 13.500,00
3 m³ - ugetømning mad 21.200,00 33.750,00
3 m³ - ugetømning restaffald 30.000,00 33.750,00
5 m³ - 14 dages tømning restaffald 19.700,00 16.250,00
5 m³ - ugetømning restaffald 39.400,00 40.625,00
Ekstra tømning 2,5 m³ 900,00 820,00
Ekstra tømning 3 m³ 900,00 860,00
Ekstra tømning 5 m³ 1.100,00 1.050,00
Til top    
Tømning af nedgravede containere/kuber (kranløsninger) til genbrugsmateriale - Udlejningsejendomme og kommunale institutioner Momsfri Momsfri
2/2,5 m³ - 8 ugers tømning 1.668,00 1.720,00
2/2,5 m³ - 4 ugers tømning 3.192,00 3.438,00
2/2,5 m³ - 14 dages tømning 6.241,00 6.875,00
3 m³ - 8 ugers tømning 1.668,00 2.062,00
3 m³ - 4 ugers tømning 3.192,00 4.125,00
3 m³ - 14 dages tømning 6.240,00 8.250,00
4 m³ - 8 ugers tømning 2.225,00 2.750,00
4 m³ - 4 ugers tømning 4.256,00 5.500,00
4 m³ - 14 dages tømning 8.320,00 11.000,00
5 m³ - 8 ugers tømning 1.667,00 3.438,00
5 m³ - 4 ugers tømning 3.191,00 6.875,00
5 m³ - 14 dages tømning 6.237,00 13.750,00
Ekstra tømning 2/2,5 m³ 700,00 610,00
Ekstra tømning 3 m³ 700,00 630,00
Ekstra tømning 4 m³ 750,00 650,00
Ekstra tømning 5 m³ 750,00 680,00
Til top    
Genbrugsbeholder for kommunale institutioner Momsfri Momsfri
Beholder for Pap/Papir - Glas/Metal og plast / drikkekartoner    
240 l beholder  470,00 447,00
400 l container  670,00 745,00
660 l container  945,00 1.229,00
Til top    
Affald fra erhverv og private leveret direkte til Omlastestation Vejen (pr. ton) Ekskl. moms Ekskl. moms
Småt brændbart  900,00 800,00
Stort brændbart  900,00 900,00
Fejlsorteret eller sammenblandet affald    
Tillæg for fejlsorteret/sammenblandet læs, pr. ton 460,00 460,00
Særhåndtering af affald    
Tillæg for særhåndtering af affald, pr. ton 310,00 310,00
Småt brændbart fra erhverv leveret direkte til forbrændingsanlæg (pr. ton)    
Småt brændbart  560,00 560,00
Brændbart affald fra kommunale ordninger   Momsfri Momsfri
Småt brændbart 900,00 900,00
Stort brændbart  900,00 1.100,00
Til top    
Farligt affald Ekskl. Moms Ekskl. Moms
Farligt affald fra erhverv afleveret direkte på Vejen Kommunes genbrugspladser, pris pr. kg. 20,00 20,00
Køb af big bag til asbestordning for virksomheder 100,00 100,00
Køb af big bag til asbestordning for private (inkl. moms) 125,00 125,00
Afhentning af asbestholdigt affald i big bags hos virksomheder inklusiv deponiafgift - pr. big bag  1455,00 1.455,00
Forgæves kørsel for asbestordning for private (momsfri) 500,00  
Forgæves kørsel for asbestordning for erhverv 500,00  
Til top    
Takster som opkræves af Deponi Syd    
Affald leveret direkte til Deponi Syd I/S (pr. ton) Ekskl. moms Ekskl. moms
Blandet restaffald til deponi 1.075,00 1.075,00
Slam > 30% tørstof 1.075,00 1.075,00
Slam 10 - 30% tørstof 1.275,00 1.275,00
Asbestholdigt affald - Tippes  1.125,00 1.125,00
Asbestholdt affald - Kranes  1.075,00 1.075,00
PCB-holdigt affald (<50 mg/kg) 1.075,00 1.075,00
MFS-holdigt affald  1.075,00 1.075,00
Særhåndteres affald (kun efter aftale med kunden) 1.275,00 1.275,00
Fejlsorteret affald 1.425,00 1.425,00
Heraf for alle takster er statsafgifter 475 kr./ pr. ton ekskl. moms. Herudover henvises til Deponi Syd takstblad på www.deponisyd.dk     
For affald, hvor aflæsningshjælp ydes 350,00 350,00
Til top    
Takster som opkræves af Esbjerg Kommune    
Olie- og benzinudskillere og magasinbrønde Ekskl. moms Ekskl. moms
Kontrol, pr. enhed 450,00 375,00
Skimning eller bundtømning, pr. enhed 350,00 325,00
Kontrolordregebyr, pr. kontrolordre 135,00 135,00
Destruktionspris for det opsugede materiale, pr. kg. 1,00 1,00
Ekstra ordinære tømninger, pr. påbegyndt time 750,00 950,00
Til top    
Uemballeret affald, som leveres direkte til Esbjerg Affaldshåndtering    
Deklarationsgebyr, pr. deklaration 135,00 135,00
Håndteringstillæg pr. kg. 2,55 2,25
Transportgebyr til behandlere, pr. kg. 0,29 0,29
Særlige ydelser    
Tillæg ved ex sortering, emballering eller håndtering, pr. påbegyndt time 750,00 950,00
Til ovennævnte priser tillægges den af affaldsbehandlere fastsatte pris for behandling af affald.    
Til top