Priser for affaldshåndtering

Her finder du priser på affaldshåndtering

Bidrag genbrugsplads pr. boligenhed pr. år
Takster for erhverv på genbrugspladser
Særligt gebyr - tilsyn og oprydning
Dagrenovationstakster pr. år
Erstatning af beholdere  
Genbrugsbeholder for kommunale institutioner/afdelinger
Affald fra erhverv og private (pr. ton)
Olie- og benzinudskillere og magasinbrønde
Farligt affald

Priser for affaldshåndtering
Takster og gebyrer inkl. 25% moms medmindre andet er angivet 2020 2021
Bidrag genbrugsplads og genbrugsbeholder pr. boligenhed pr. år      
Parcelhuse, stuehuse    
Administration 129,00 148,00
Genbrugsbeholder  344,00 494,00
Genbrugsplads  910,00 1.030,00
i alt 1.383,00 1.672,00
Rækkehuse    
Administration 116,00 133,00
Genbrugsbeholder  344,00 494,00
Genbrugsplads  821,00 928,00
i alt  1.281,00 1.555,00
Etageboliger    
Administration 96,00 111,00
Genbrugsbeholder  344,00 494,00
Genbrugsplads  683,00 773,00
i alt  1.123,00 1.378,00
Enkeltværelser    
Administration 64,00 74,00
Genbrugsbeholder  344,00 494,00
Genbrugsplads  455,00 515,00
i alt  863,00 1.083,00
Ekstra genbrugsbeholder ved behov
Pris pr. boligenhed
344,00  494,00
Til top    
Takster for erhverv på genbrugspladser Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
Enkelt besøg for erhverv (SMS-ordning) pr- besøg    
Tilmeldeordning for enkelt besøg via SMS 300,00 250,00
Øvrige virksomheder    
Genbrugsplads, tilmeldeordning pr. bil  2.048,00 2.048,00
Håndværkere og anlægsgartnere m.v.    
Genbrugsplads, tilmeldeordning pr. bil  7.835,00 7.835,00
Særlige gebyr i henhold til affaldsbekendtgørelsen - tilsyn og oprydning pr. påbegyndt time  Inkl.
moms
Inkl.
moms
Timepris administration 480,00 480,00
Timepris drift  385,00 385,00
Anden oprydning Efter
regning
Efter
regning
     
Dagrenovationstakster pr. år      Inkl.
moms
Inkl.
moms
140 l beholder ugetømning 1.330,00 1.560,00
140 l beholder 14 dages tømning  650,00 730,00
190 l beholder ugetømning  1.773,00 2.070,00
190 l beholder 14 dages tømning  876,00 985,00
240 l beholder ugetømning  2.366,00 2.640,00
240 l beholder 14 dages tømning  1.133,00 1.270,00
400 l beholder uge tømning 3.743,00 4.298,00
400 l beholder 14 dages tømning 1.821,00 2.049,00
600 l beholder uge tømning 5.614,00 6.429,00
600 l beholder 14 dages tømning  2.757,00 3.099,00
600 l beholder - 2 tømninger pr. uge - efter konkret vurdering af Vejen Kommune  11.078,00 12.446,00
Ombytning til anden beholderstørrelse  300,00 300,00
Midlertidige afmeldinger pr. beholder  300,00 300,00
Til top    
Erstatning af beholdere    
Beholdere 140 l, 190 l, 240 l - dagrenovation/genbrug  800,00 800,00
400 l beholder - genbrugsbeholder  1.800,00 1.800,00
600 l beholder - genbrugsbeholder  1.800,00 1.800,00
400 l/ 600 l container til dagrenovation opkræves af renovatør    
     
Dagrenovationstakster pr. år - store containere  Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
4 m3 container - 14 dages tømning  11.086,00 11.752,00
4 m3 container - ugetømning  22.173,00 23.504,00
6 m3 container - 14 dages tømning  14.243,00 15.241,00
6 m3 container - ugetømning  28.486,00 30.482,00
8 m3 container - 14 dages tømning  17.426,00 18.757,00
8 m3 container - ugetømning  34.851,00 37.514,00
4 m3 pris pr. tømning 528,00      554,00
6 m3 pris pr. tømning 650,00  688,00
8 m3 pris pr. tømning 772,00  823,00
Tømning af nedgravede containere til dagrenovation    
2,5 m3 container, 14 dages tømning 15.394,00 15.905,00
2,5 m3 container, ugetømning 30.788,00 31.810,00
3 m3 container, 14 dages tømning 16.152,00 16.766,00
3 m3 container, ugesømning 32.300,00 33.530,00
5 m3 container, 14 dages tømning 18.041,00  19.064,00
5 m3 container, ugetømning 36.080,00  38.130,00
Pr. tømning 2,5 m3 636,00 656,00
Pr. tømning 3 m3 670,00 694,00 
Pr. tømning 5 m3 807,00 846,00 
Tømning af nedgravede containere til genbrugsmaterialer Ekskl. 
moms
Ekskl.
moms
2,5 m3 container, 8 ugers tømning 3.140,00 3.460,00 
2,5 m3 container. 4 ugers tømning 5.831,00 6.425,00 
2,5 m3 container, 14 dages tømning 11.661,00 12.850,00 
2,5 m3 container, ugetømning 23.323,00 25.699,00 
3 m3 container, 8 ugers tømning 3.149,00 3.533,00 
3 m3 container, 4 ugers tømning 5.849,00 6.562,00 
3 m3 container, 14 dages tømning 11.698,00 13.124,00 
3 m3 container, ugetømning 23.400,00 26.248,00 
5 m3 container, 8 ugers tømning 3.189,00 3.829,00 
5 m3 container, 4 ugers tømning 5.922,00 7.111,00 
5 m3 container, 14 dages tømning 11.845,00 14.221,00 
5 m3 container, ugetømning 23.690,00 28.443,00 
Pr. tømning 2,5 m3 449,00 494,00 
Pr. tømning 3 m3 450,00 505,00 
Pr. tømning 5 m3 456,00 547,00 
Genbrugsbeholder for kommunale institutioner/afdelinger Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
Pap og papir fraktion    
240 l spand 315,00 396,00
400 l spand 525,00 660,00
600 l spand 788,00 990,00
Glas og metalfraktion    
240 l spand 315,00 396,00
400 l spand 525,00 660,00
600 l spand 788,00 990,00
Almindelig spand med skillerum    
240 l beholder 315,00 396,00
     
Affald fra erhverv og private direkte til omlastestation Vejen (pr. ton) Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
Småt brændbart 695, 775,00
Stort brændbart  825,00 900,00
Fejlsorteret eller sammenblandet affald    
Tillæg for fejlsorteret/sammenblandet læs, pr. ton  450,00 460,00
Særhåndtering af affald    
Tillæg for særhåndtering af affald, pr. ton  300,00 310,00
Små brændbart leveret direkte til forbrændingsanlæg (pr. ton)    
Småt brandbart  550,00 560,00
Farligt affald Ekskl. moms  Ekskl. moms 
Farligt affald afleveret direkte på Vejen Kommunes genbrugspladser pr. kg. 10,00  15,00
Afhentning af asbestholdigt affald i big bags hos borgere/virksomheder inkl. deponiafgift pr. big bag   1.050,00
Til top    
Takster opkræves af Esbjerg Kommune
Affald fra erhverv og private leveret direkte til Deponi Syd I/S (pr. ton)
Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
Blandet restaffald til deponi 855,00 925,00
Slam > 30% tørstof 955,00 1.025,00
Slam 10 - 30% tørstof  1.155,00 1.225,00
Asbestholdigt affald - tippes 955,00 1.125,00
Asbestholdigt affald - kranes   1.025,00
PCB-holdigt affald (<50 mg/kg)  955,00 1.025,00
MFS-holdigt affald 885,00 955,00 
Særhåndteres affald (Kun efter aftale med kunden)   1.275,00
Fejlsorteret affald   1.425,00
Heraf for alle takster er statsafgifter 475 kr./ pr. ton ekskl. moms.    
Herudover henvises til Deponi Syd takstblad på www.deponisyd.dk    
For affald, hvor aflæsningshjælp ydes   350,00
Olie- og benzinudskillere og magasinbrønde  Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
Kontrol, pr enhed 250,00 350,00
Skimning eller bundtømning, pr. enhed  300,00 300,00
Kontrolordregebyr, pr. kontrolordre  135,00 135,00
Destruktionspris for det opsugede materiale, pr. kg.  1,00 1,00
Ekstra ordinære tømninger pr. påbegyndt time  750,00 800,00
Uemballeret affald, som leveres direkte til Esbjerg Affaldshåndtering    
Deklarationsgebyr, pr. deklaration  135,00 135,00
     
Håndteringstillæg, pr. kg. 2,25 2,25
Transportgebyr til behandlere, pr. kg.  0,27 0,27
Til top    
Særlige ydelser    
Tillæg ved ex sortering, emballering eller håndtering, pr. påbegyndt time 700,00 700,00
Til ovennævnte priser tillægges den af affaldsbehandlere fastsatte pris for behandling af affald.    

Du kan få yderligere oplysninger hos afdelingen for Teknik &
Miljø, mail teknik@vejen.dk