Priser for affaldshåndtering

Her finder du priser på affaldshåndtering

Bidrag genbrugsplads pr. boligenhed pr. år
Takster for erhverv på genbrugspladser
Særligt gebyr - tilsyn og oprydning
Dagrenovationstakster pr. år
Erstatning af beholdere
Genbrugsbeholder for kommunale institutioner/afdelinger
Affald fra erhverv og private (pr. ton)
Olie- og benzinudskillere og magasinbrønde
Farligt affald

Affaldshåndtering 2022 2021
Bidrag genbrugsplads og genbrugsbeholder pr. boligenhed pr. år Momsfri Inkl. moms
Parcelhuse, stuehuse    
Administration 148,00 148,00
Genbrugsbeholder 494,00 494,00
Genbrugsplads 1.030,00 1.030,00
i alt 1.672,00 1.672,00
Rækkehuse    
Administration 133,00 133,00
Genbrugsbeholder 494,00 494,00
Genbrugsplads 928,00 928,00
i alt 1.555,00 1.555,00
Etageboliger    
Administration 111,00 111,00
Genbrugsbeholder 494,00 494,00
Genbrugsplads 773,00 773,00
i alt 1.378,00 1.378,00
Enkeltværelser    
Administration 74,00 74,00
Genbrugsbeholder 494,00 494,00
Genbrugsplads 515,00 515,00
i alt 1.083,00 1.083,00
Ekstra genbrugsbeholder ved behov
Pris pr. boligenhed
494,00 494,00
Til top    
Takster for erhverv på genbrugspladser Ekskl. moms Ekskl.
moms
Enkelt besøg for erhverv (SMS-ordning) pr. besøg    
Tilmeldeordning for enkelt besøg via SMS 250,00 250,00
Øvrige virksomheder    
Genbrugsplads, tilmeldeordning pr. bil 2.048,00 2.048,00
Håndværkere og anlægsgartnere m.v.    
Genbrugsplads, tilmeldeordning pr. bil 7.835,00 7.835,00
     
Mad- og restaffald takster pr. år
Private husstande/Kommunale institutioner
Momsfri  
140 l beholder ugetømning mad eller restaffald 1. 560,00  
140 l beholder 14 dages tømning mad eller restaffald 730,00  
240 l beholder ugetømning mad- og/eller restaffald 2.640,00  
240 l beholder 14 dages tømning mad- og/eller restaffald 1.270,00  
400 l beholder uge tømning restaffald 4.298,00  
400 l beholder 14 dages tømning restaffald 2.049,00  
660 l beholder uge tømning restaffald 6.429,00  
660 l beholder 14 dages tømning restaffald 3.099,00  
Ombytning til anden beholderstørrelse 300,00 300,00
Afmelding pr. beholder 300,00 300,00
     
Restaffald takster pr. år
Virksomheder/private og statslige/regionale institutioner
Ekskl. moms  
140 l beholder ugetømning restaffald 1.248,00  
140 l beholder 14 dages tømning restaffald 584,00  
240 l beholder ugetømning restaffald 2.112,00  
240 l beholder 14 dages tømning restaffald 1.016,00  
400 l beholder uge tømning restaffald 3.438,40  
400 l beholder 14 dages tømning restaffald 1.639,20  
660 l beholder uge tømning restaffald 5.143,20  
660 l beholder 14 dages tømning restaffald 2.479,20  
Ombytning til anden beholderstørrelse 300,00  
Afmelding pr. beholder 300,00  
Til top    
Erstatning af beholdere
Private husstande/kommunale institutioner
Momsfri  
140 l og 240 l beholder til mad- og restaffald/genbrug 800,00  
400 l og 660 l container til genbrug/restaffald 1.800,00  
     
Erstatning af beholdere
Virksomheder/private og statslige regionale institutioner
Ekskl. moms  
140 l / 240 l beholder til restaffald 600,00  
400 l / 660 l container til restaffald 1.200,00  
     
Ekstra tømninger
Private husstande/kommunale institutioner
Momsfri  
Tømning af genbrugsbeholder som restaffald pga. fejlsortering 400,00  
Mad- og restaffald - Tømning af beholder/container uden for tur 400,00  
Genbrug - tømning af beholder/container uden for tur 400,00  
Mad- og restaffald - Ekstra sæk som medtages ved næste tømning (pr. sæk) 115,00  
Genbrug - Ekstra sæk som medtages ved næste tømning 115,00  
     

Ekstra tømninger
Virksomheder/Private og statslige/regionale institutioner

Ekskl. moms  
Restaffald - Ekstra sæk som medtages ved næste tømning 100,00  
Restaffald - Tømning uden for tur 335,00  
     
Tømning af nedgravede containere til mad- eller restaffald
Udlejningsejendomme og kommunale institutioner
Momsfri Ekskl. moms
2,5 m3 container, 14 dages tømning 19.800,00 15.905,00
2,5 m3 container, ugetømning 39.700,00 31.810,00
3 m3 container, 14 dages tømning 20.900,00 16.766,00
3 m3 container, uge tømning 41.900,00 33.530,00
5 m3 container, 14 dages tømning 23.800,00 19.064,00
5 m3 container, ugetømning 47.600,00 38.130,00
Pr. tømning 2,5 m3 820,00 656,00
Pr. tømning 3 m3 860,00 694,00
Pr. tømning 5 m3 1.050,00 846,00
     
Tømning af nedgravede containere til genbrug
Udlejningsejendomme og kommunale institutioner
Momsfri Ekskl.
moms
2,5 m3 container, tømning hver 8. uge 4.320,00 3.460,00
2,5 m3 container, tømning hver 4. uge 8.030,00 6.425,00
2,5 m3 container, 14 dages tømning 16.060,00 12.850,00
2,5 m3 container, ugetømning 32.120,00 25.699,00
3 m3 container, tømning hver 8. uge 4.410,00 3.533,00
3 m3 container, tømning hver 4. uge 8.200,00 6.562,00
3 m3 container, 14 dages tømning 16.400,00 13.124,00
3 m3 container, ugetømning 32.810,00 26.248,00
5 m3 container, tømning hver 8. uge 4.780,00 3.829,00
5 m3 container, tømning hver 4. uge 8.880,00 7.111,00
5 m3 container, 14 dages tømning 17.770,00 14.221,00
5 m3 container, ugetømning 35.550,00 28.443,00
Pr. tømning 2,5 m3 610,00 494,00
Pr. tømning 3 m3 630,00 505,00
Pr. tømning 5 m3 680,00 547,00
     
Genbrugsbeholder for kommunale institutioner Momsfri Ekskl.
moms
Pap/Papir og Glas/Metal fraktion    
240 l udelt beholder 494,00 396,00
400 l container 824,00 660,00
660 l container 1.358,00 990,00
Almindelig beholder med skillerum    
240 l 2-delt beholder 494,00 396,00
     
Affald fra erhverv og private direkte til omlastestation Vejen (pr. ton) Ekskl. moms Ekskl.
moms
Småt brændbart 775,00 775,00
Stort brændbart 900,00 900,00
Fejlsorteret eller sammenblandet affald    
Tillæg for fejlsorteret/sammenblandet læs, pr. ton 460,00 460,00
Særhåndtering af affald    
Tillæg for særhåndtering af affald, pr. ton 310,00 310,00
Små brændbart leveret direkte til forbrændingsanlæg (pr. ton)    
Småt brandbart 560,00 560,00
     
Restaffald fra kommunale ordninger
Momsfri  
Småt brændbart 900,00  
Stort brændbart 1.100,00  
     
Farligt affald Ekskl. moms Ekskl. moms
Farligt affald afleveret direkte på Vejen Kommunes genbrugspladser pris pr. kg. 20,00 15,00
Afhentning af asbestholdigt affald i big bags hos borgere/virksomheder inkl. deponiafgift pr. big bag 1.050,00 1.050,00
Til top    
Takster opkræves af Esbjerg Kommune
Affald fra erhverv og private leveret direkte til Deponi Syd I/S (pr. ton)
Ekskl. moms Ekskl.
moms
Blandet restaffald til deponi 925,00 925,00
Slam > 30% tørstof 1.025,00 1.025,00
Slam 10 - 30% tørstof 1.225,00 1.225,00
Asbestholdigt affald - tippes 1.125,00 1.125,00
Asbestholdigt affald - kranes 1.025,00 1.025,00
PCB-holdigt affald (<50 mg/kg) 1.025,00 1.025,00
MFS-holdigt affald 955,00 955,00
Særhåndteres affald (Kun efter aftale med kunden) 1.275,00 1.275,00
Fejlsorteret affald 1.425,00 1.425,00
Heraf for alle takster er statsafgifter 475 kr./ pr. ton ekskl. moms    
Herudover henvises til Deponi Syd takstblad på www.deponisyd.dk    
For affald, hvor aflæsningshjælp ydes 350,00 350,00
Olie- og benzinudskillere og magasinbrønde Ekskl. moms Ekskl.
moms
Kontrol, pr enhed 350,00 350,00
Skimning eller bundtømning, pr. enhed 300,00 300,00
Kontrolordregebyr, pr. kontrolordre 135,00 135,00
Destruktionspris for det opsugede materiale, pr. kg 1,00 1,00
Ekstra ordinære tømninger pr. påbegyndt time 950,00 800,00
Uemballeret affald, som leveres direkte til Esbjerg Affaldshåndtering    
Deklarationsgebyr, pr. deklaration 135,00 135,00
Håndteringstillæg, pr. kg. 2,25 2,25
Transportgebyr til behandlere, pr. kg 0,27 0,27
Til top    
Særlige ydelser    
Tillæg ved ex sortering, emballering eller håndtering, pr. påbegyndt time 950,00 700,00
Til ovennævnte priser tillægges den af affaldsbehandlere fastsatte pris for behandling af affald    

Du kan få yderligere oplysninger hos afdelingen for Teknik &
Miljø, mail teknik@vejen.dk