Priser for affaldshåndtering

Her finder du priser på affaldshåndtering

Bidrag genbrugsplads pr. boligenhed pr. år
Takster for erhverv på genbrugspladser
Særligt gebyr - tilsyn og oprydning
Dagrenovationstakster pr. år
Erstatning af beholdere
Genbrugsbeholder for kommunale institutioner/afdelinger
Affald fra erhverv og private (pr. ton)
Olie- og benzinudskillere og magasinbrønde
Farligt affald

Priser for affaldshåndtering
Takster og gebyrer inkl. 25% moms medmindre andet er angivet 2020 2021
Bidrag genbrugsplads og genbrugsbeholder pr. boligenhed pr. år    
Parcelhuse, stuehuse    
Administration 129,00 148,00
Genbrugsbeholder 344,00 494,00
Genbrugsplads 910,00 1.030,00
i alt 1.383,00 1.672,00
Rækkehuse    
Administration 116,00 133,00
Genbrugsbeholder 344,00 494,00
Genbrugsplads 821,00 928,00
i alt 1.281,00 1.555,00
Etageboliger    
Administration 96,00 111,00
Genbrugsbeholder 344,00 494,00
Genbrugsplads 683,00 773,00
i alt 1.123,00 1.378,00
Enkeltværelser    
Administration 64,00 74,00
Genbrugsbeholder 344,00 494,00
Genbrugsplads 455,00 515,00
i alt 863,00 1.083,00
Ekstra genbrugsbeholder ved behov
Pris pr. boligenhed
344,00 494,00
Til top    
Takster for erhverv på genbrugspladser Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
Enkelt besøg for erhverv (SMS-ordning) pr- besøg    
Tilmeldeordning for enkelt besøg via SMS 300,00 250,00
Øvrige virksomheder    
Genbrugsplads, tilmeldeordning pr. bil 2.048,00 2.048,00
Håndværkere og anlægsgartnere m.v.    
Genbrugsplads, tilmeldeordning pr. bil 7.835,00 7.835,00
Særlige gebyr i henhold til affaldsbekendtgørelsen - tilsyn og oprydning pr. påbegyndt time Inkl.
moms
Inkl.
moms
Timepris administration 480,00 480,00
Timepris drift 385,00 385,00
Anden oprydning Efter
regning
Efter
regning
     
Dagrenovationstakster pr. år Inkl.
moms
Inkl.
moms
140 l beholder ugetømning 1.330,00 1.560,00
140 l beholder 14 dages tømning 650,00 730,00
190 l beholder ugetømning 1.773,00 2.070,00
190 l beholder 14 dages tømning 876,00 985,00
240 l beholder ugetømning 2.366,00 2.640,00
240 l beholder 14 dages tømning 1.133,00 1.270,00
400 l beholder uge tømning 3.743,00 4.298,00
400 l beholder 14 dages tømning 1.821,00 2.049,00
600 l beholder uge tømning 5.614,00 6.429,00
600 l beholder 14 dages tømning 2.757,00 3.099,00
600 l beholder - 2 tømninger pr. uge - efter konkret vurdering af Vejen Kommune 11.078,00 12.446,00
Ombytning til anden beholderstørrelse 300,00 300,00
Midlertidige afmeldinger pr. beholder 300,00 300,00
Til top    
Erstatning af beholdere    
Beholdere 140 l, 190 l, 240 l - dagrenovation/genbrug 800,00 800,00
400 l beholder - genbrugsbeholder 1.800,00 1.800,00
600 l beholder - genbrugsbeholder 1.800,00 1.800,00
400 l/ 600 l container til dagrenovation opkræves af renovatør    
     
Dagrenovationstakster pr. år - store containere Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
4 m3 container - 14 dages tømning 11.086,00 11.752,00
4 m3 container - ugetømning 22.173,00 23.504,00
6 m3 container - 14 dages tømning 14.243,00 15.241,00
6 m3 container - ugetømning 28.486,00 30.482,00
8 m3 container - 14 dages tømning 17.426,00 18.757,00
8 m3 container - ugetømning 34.851,00 37.514,00
4 m3 pris pr. tømning 528,00 554,00
6 m3 pris pr. tømning 650,00 688,00
8 m3 pris pr. tømning 772,00 823,00
Tømning af nedgravede containere til dagrenovation    
2,5 m3 container, 14 dages tømning 15.394,00 15.905,00
2,5 m3 container, ugetømning 30.788,00 31.810,00
3 m3 container, 14 dages tømning 16.152,00 16.766,00
3 m3 container, ugesømning 32.300,00 33.530,00
5 m3 container, 14 dages tømning 18.041,00 19.064,00
5 m3 container, ugetømning 36.080,00 38.130,00
Pr. tømning 2,5 m3 636,00 656,00
Pr. tømning 3 m3 670,00 694,00
Pr. tømning 5 m3 807,00 846,00
Tømning af nedgravede containere til genbrugsmaterialer Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
2,5 m3 container, 8 ugers tømning 3.140,00 3.460,00
2,5 m3 container. 4 ugers tømning 5.831,00 6.425,00
2,5 m3 container, 14 dages tømning 11.661,00 12.850,00
2,5 m3 container, ugetømning 23.323,00 25.699,00
3 m3 container, 8 ugers tømning 3.149,00 3.533,00
3 m3 container, 4 ugers tømning 5.849,00 6.562,00
3 m3 container, 14 dages tømning 11.698,00 13.124,00
3 m3 container, ugetømning 23.400,00 26.248,00
5 m3 container, 8 ugers tømning 3.189,00 3.829,00
5 m3 container, 4 ugers tømning 5.922,00 7.111,00
5 m3 container, 14 dages tømning 11.845,00 14.221,00
5 m3 container, ugetømning 23.690,00 28.443,00
Pr. tømning 2,5 m3 449,00 494,00
Pr. tømning 3 m3 450,00 505,00
Pr. tømning 5 m3 456,00 547,00
Genbrugsbeholder for kommunale institutioner/afdelinger Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
Pap og papir fraktion    
240 l spand 315,00 396,00
400 l spand 525,00 660,00
600 l spand 788,00 990,00
Glas og metalfraktion    
240 l spand 315,00 396,00
400 l spand 525,00 660,00
600 l spand 788,00 990,00
Almindelig spand med skillerum    
240 l beholder 315,00 396,00
     
Affald fra erhverv og private direkte til omlastestation Vejen (pr. ton) Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
Småt brændbart 695, 775,00
Stort brændbart 825,00 900,00
Fejlsorteret eller sammenblandet affald    
Tillæg for fejlsorteret/sammenblandet læs, pr. ton 450,00 460,00
Særhåndtering af affald    
Tillæg for særhåndtering af affald, pr. ton 300,00 310,00
Små brændbart leveret direkte til forbrændingsanlæg (pr. ton)    
Småt brandbart 550,00 560,00
Farligt affald Ekskl. moms Ekskl. moms
Farligt affald afleveret direkte på Vejen Kommunes genbrugspladser pr. kg. 10,00 15,00
Afhentning af asbestholdigt affald i big bags hos borgere/virksomheder inkl. deponiafgift pr. big bag   1.050,00
Til top    
Takster opkræves af Esbjerg Kommune
Affald fra erhverv og private leveret direkte til Deponi Syd I/S (pr. ton)
Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
Blandet restaffald til deponi 855,00 925,00
Slam > 30% tørstof 955,00 1.025,00
Slam 10 - 30% tørstof 1.155,00 1.225,00
Asbestholdigt affald - tippes 955,00 1.125,00
Asbestholdigt affald - kranes   1.025,00
PCB-holdigt affald (<50 mg/kg) 955,00 1.025,00
MFS-holdigt affald 885,00 955,00
Særhåndteres affald (Kun efter aftale med kunden)   1.275,00
Fejlsorteret affald   1.425,00
Heraf for alle takster er statsafgifter 475 kr./ pr. ton ekskl. moms.    
Herudover henvises til Deponi Syd takstblad på www.deponisyd.dk    
For affald, hvor aflæsningshjælp ydes   350,00
Olie- og benzinudskillere og magasinbrønde Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
Kontrol, pr enhed 250,00 350,00
Skimning eller bundtømning, pr. enhed 300,00 300,00
Kontrolordregebyr, pr. kontrolordre 135,00 135,00
Destruktionspris for det opsugede materiale, pr. kg. 1,00 1,00
Ekstra ordinære tømninger pr. påbegyndt time 750,00 800,00
Uemballeret affald, som leveres direkte til Esbjerg Affaldshåndtering    
Deklarationsgebyr, pr. deklaration 135,00 135,00
Håndteringstillæg, pr. kg. 2,25 2,25
Transportgebyr til behandlere, pr. kg. 0,27 0,27
Til top    
Særlige ydelser    
Tillæg ved ex sortering, emballering eller håndtering, pr. påbegyndt time 700,00 700,00
Til ovennævnte priser tillægges den af affaldsbehandlere fastsatte pris for behandling af affald.    

Du kan få yderligere oplysninger hos afdelingen for Teknik &
Miljø, mail teknik@vejen.dk