Priser for affaldshåndtering

Her finder du priser på affaldshåndtering

Affaldshåndtering 2023 2022
Bidrag administration, miljøkasse, genbrugsplads og genbrugsbeholder pr. boligenhed pr. år
Fra 1. januar 2023 omfatter bidrag til genbrugsbeholdere to beholdere
Momsfri Momsfri
Parcelhuse, stuehuse og dobbelthuse    
Administration 145,00 148,00
Genbrugsbeholder 894,00 494,00
Genbrugsplads 1.256,00 1.030,00
Miljøkasse (farligt affald) 162,00  
i alt 2.457,00 1.672,00
Rækkehuse (fra 3 boligenheder)    
Administration 130,50 133,00
Genbrugsbeholder 894,00 494,00
Genbrugsplads 1.130,00 928,00
Miljøkasse (farligt affald) 162,00  
i alt 2.316,50 1.555,00
Etageboliger    
Administration 108,75 111,00
Genbrugsbeholder 894,00 494,00
Genbrugsplads 942,00 773,00
Miljøkasse (farligt affald) 162,00  
i alt 2.106,75 1.378,00
Enkeltværelser    
Administration 72,50 74,00
Genbrugsbeholder 894,00 494,00
Genbrugsplads 628,00 515,00
Miljøkasse (farligt affald) 162,00  
i alt 1.756,50 1.083,00
Ekstra genbrugsbeholder ved behov    
Pris pr. beholder pr. boligenhed 447,00 494,00
Til top    
Takster for erhverv på genbrugspladser Ekskl. moms Ekskl. moms
Enkelt besøg for erhverv (SMS-ordning) pr. besøg    
Tilmeldeordning for enkelt besøg via SMS 250,00 250,00
Øvrige virksomheder    
Genbrugsplads, tilmeldeordning pr. bil 2.048,00 2.048,00
Håndværkere og anlægsgartnere m.v.     
Genbrugsplads tilmeldeordning pr. bil 7.835,00 7.835,00
Til top    
Mad- og restaffald takster pr. år
Private husstande / Kommunale institutioner 
Momsfri Momsfri
140 l beholder ugetømning mad eller restaffald 1.390,00 1.560,00
140 l beholder 14 dages tømning mad eller restaffald 598,00 730,00
240 l beholder ugetømning mad- og/eller restaffald 1.593,00 2.640,00
240 l beholder 14 dages tømning mad- og/eller restaffald 702,00 1.270,00
400 l container uge tømning restaffald  2.603,00 4.298,00
400 l container 14 dages tømning restaffald 1.203,00 2.049,00
660 l container uge tømning restaffald  3.567,00 6.429,00
660 l container 14 dages tømning restaffald  1.699,00 3.099,00
Ombytning til anden beholderstørrelse  300,00 300,00
Afmelding pr. beholder 300,00 300,00
Til top    
Erstatning af beholdere
Private husstande / Kommunale institutioner
Momsfri Momsfri
Beholdere 140 l og 240 l - Mad- og restaffald /Genbrug 800,00 800,00
400 l container - genbrug / restaffald 1.800,00 1.800,00
660 l container - genbrug / restaffald 1.800,00 1.800,00
Til top    
Ekstra tømninger
Private husstande / Kommunale institutioner 
Momsfri Momsfri
Tømning af genbrugsbeholder/container som restaffald pga. fejlsortering 400,00 400,00
Mad- og restaffald - Tømning af beholder/container uden for tur 400,00 400,00
Genbrug - Tømning af beholder/container uden for tur 400,00 400,00
Mad- og restaffald - Ekstra sæk som medtages ved næste tømning (pr. sæk) 115,00 115,00
Genbrug - Ekstra sæk som medtages ved næste tømning (pr. sæk) 115,00 115,00
Til top    
Tømning af nedgravede containere/kuber (kranløsninger) til mad- eller restaffald
Udlejningsejendomme og kommunale institutioner
Momsfri Momsfri
2,5 m³ container, 14 dages tømning 12.812,00 19.800,00
2,5 m³ container, ugetømning 32.030,00 39.700,00
3 m³ container, 14 dages tømning 13.500,00 20.900,00
3 m³ container, ugetømning 33.750,00 41.900,00
5 m³ container, 14 dages tømning 16.250,00 23.800,00
5 m³ container, ugetømning 40.625,00 47.600,00
Pr. tømning 2,5 m³ 820,00 820,00
Pr. tømning 3 m³ 860,00 860,00
Pr. tømning 5 m³ 1.050,00 1.050,00
Til top    
Tømning af nedgravede containere/kuber (kranløsninger) til genbrugsmateriale
Udlejningsejendomme og kommunale institutioner
Momsfri Momsfri
2/2,5 m³ container, 8 ugers tømning 1.720,00 4.320,00
2/2,5 m³ container, 4 ugers tømning 3.438,00 8.030,00
2/2,5 m³ container, 14 dages tømning 6.875,00 16.060,00
3 m³ container, 8 ugers tømning 2.062,00 4.410,00
3 m³ container, 4 ugers tømning 4.125,00 8.200,00
3 m³ container, 14 dages tømning 8.250,00 16.400,00
4 m³ container, 8 ugers tømning 2.750,00  
4 m³ container, 4 ugers tømning 5.500,00  
4 m³ container, 14 dages tømning 11.000,00  
5 m³ container, 8 ugers tømning 3.438,00 4.780,00
5 m³ container, 4 ugers tømning 6.875,00 8.880,00
5 m³ container, 14 dages tømning 13.750,00 17.770,00
Pr. tømning 2/2,5 m³ 610,00 610,00
Pr. tømning 3 m³ 630,00 630,00
Pr. tømning 4 m³ 650,00  
Pr. tømning 5 m³ 680,00 680,00
Til top    
Genbrugsbeholder for kommunale institutioner Momsfri Momsfri
Beholder for Pap/Papir - Glas/Metal fraktioner og beholder for hård/blød plast og drikkekartoner    
240 l beholder (delt / udelt beholder) pr. beholder  447,00 494,00
400 l container - pr. container  745,00 824,00
660 l container - pr. container  1.229,00 1.358,00
Til top    
Affald fra erhverv og private leveret direkte til Omlastestation Vejen (pr. ton) Ekskl. moms Ekskl. moms
Småt brændbart  800,00 775,00
Stort brændbart  900,00 900,00
Fejlsorteret eller sammenblandet affald    
Tillæg for fejlsorteret/sammenblandet læs, pr. ton 460,00 460,00
Særhåndtering af affald    
Tillæg for særhåndtering af affald, pr. ton 310,00 310,00
Småt brændbart leveret direkte til forbrændingsanlæg (pr. ton)    
Småt brændbart  560,00 560,00
Brændbart affald fra kommunale ordninger   Momsfri Momsfri
Småt brændbart 900,00 900,00
Stort brændbart  1.100,00 1.100,00
Til top    
Farligt affald Ekskl. Moms Ekskl. moms
Farligt affald afleveret direkte på Vejen Kommunes genbrugspladser, pris pr. kg. 20,00 20,00
Køb af big bag til asbestordning for virksomheder 100,00  
Køb af big bag til asbestordning for private (inkl. moms) 125,00  
Afhentning af asbestholdigt affald i big bags hos virksomheder inklusiv deponiafgift - pr. big bag  1.455,00 1.050,00
Til top    
Takster som opkræves af Deponi Syd    
Affald fra erhverv og private leveret direkte til Deponi Syd I/S (pr. ton) Ekskl. moms Ekskl. moms
Blandet restaffald til deponi 1.075,00 925,00
Slam > 30% tørstof 1.075,00 1.025,00
Slam 10 - 30% tørstof 1.275,00 1.225,00
Asbestholdigt affald - Tippes  1.125,00 1.125,00
Asbestholdt affald - Kranes  1.075,00 1.025,00
PCB-holdigt affald (<50 mg/kg) 1.075,00 1.025,00
MFS-holdigt affald  1.075,00 955,00
Særhåndteres affald (kun efter aftale med kunden) 1.275,00 1.275,00
Fejlsorteret affald 1.425,00 1.425,00
Heraf for alle takster er statsafgifter 475 kr./ pr. ton ekskl. moms. Herudover henvises til Deponi Syd takstblad på www.deponisyd.dk     
For affald, hvor aflæsningshjælp ydes 350,00 350,00
Takster som opkræves af Esbjerg Kommune    
Til top    
Olie- og benzinudskillere og magasinbrønde Ekskl. moms Ekskl. moms
Kontrol, pr. enhed 375,00 350,00
Skimning eller bundtømning, pr. enhed 325,00 300,00
Kontrolordregebyr, pr. kontrolordre 135,00 135,00
Destruktionspris for det opsugede materiale, pr. kg. 1,00 1,00
Ekstra ordinære tømninger, pr. påbegyndt time 950,00 950,00
Til top    
Uemballeret affald, som leveres direkte til Esbjerg Affaldshåndtering    
Deklarationsgebyr, pr. deklaration 135,00 135,00
Håndteringstillæg pr. kg. 2,25 2,25
Transportgebyr til behandlere, pr. kg. 0,29 0,27
Særlige ydelser    
Tillæg ved ex sortering, emballering eller håndtering, pr. påbegyndt time 950,00 950,00
Til ovennævnte priser tillægges den af affaldsbehandlere fastsatte pris for behandling af affald.