Priser for affaldshåndtering

Her finder du priser på affaldshåndtering

Bidrag genbrugsplads pr. boligenhed pr. år
Takster for erhverv på genbrugspladser
Særligt gebyr - tilsyn og oprydning
Dagrenovationstakster pr. år
Erstatning af beholdere  
Genbrugsbeholder for kommunale institutioner/afdelinger
Affald fra erhverv og private (pr. ton)
Olie- og benzinudskillere og magasinbrønde
Farligt affald

Priser for affaldshåndtering
Takster og gebyrer inkl. 25% moms medmindre andet er angivet 2019 2018
Bidrag genbrugsplads og genbrugsbeholder pr. boligenhed pr. år      
Parcelhuse, stuehuse    
Administration 150,00 170,00
Genbrugsbeholder  350,00 345,00
Genbrugsplads  975,00 840,00
i alt 1.475,00 1.355,00
Rækkehuse    
Administration 135,00 153,00
Genbrugsbeholder  350,00 345,00
Genbrugsplads  878,00 756,00
i alt  1.363,00 1.254,00
Etageboliger    
Administration 113,00 128,00
Genbrugsbeholder  350,00 345,00
Genbrugsplads  732,00 630,00
i alt  1.195,00 1.103,00
Enkeltværelser    
Administration 75,00 85,00
Genbrugsbeholder  350,00 345,00
Genbrugsplads  488,00 400,00
i alt  843,00 765,00
Ekstra genbrugsbeholder ved behov
Pris pr. boligenhed
350,00  345,00
Til top    
Takster for erhverv på genbrugspladser Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
Enkelt besøg for erhverv (SMS-ordning) pr- besøg    
Tilmeldeordning for enkelt besøg via SMS 300,00 240,00
Øvrige virksomheder    
Administration, inkl. gebyr til Miljøstyrelse   200,00
Genbrugsplads, tilmeldeordning pr. bil  2.000,00 1.600,00
i alt 2.000,00 1.800,00
Håndværkere og anlægsgartnere m.v.    
Administration inkl. gebyr til Miljøstyrelsen   200,00
Genbrugsplads, tilmeldeordning pr. bil  7.800,00 7.500,00
i alt 7.800,00 7.700,00
Særlige gebyr i henhold til affaldsbekendtgørelsen - tilsyn og oprydning pr. påbegyndt time  Inkl.
moms
Inkl.
moms
Timepris administration 470,00 460,00
Timepris drift  375,00 360,00
Anden oprydning Efter
regning
Efter
regning
     
Dagrenovationstakster pr. år      Inkl.
moms
Inkl.
moms
140 l beholder uge tømning 1.350,00 1.300,00
140 l beholder 14 dages tømning  660,00 600,00
190 l beholder ugetømning  1.800,00 1.740,00
190 l beholder 14 dages tømning  890,00 820,00
240 l beholder ugetømning  2.400,00 2.100,00
240 l beholder 14 dages tømning  1.150,00 1.000,00
400 l beholder uge tømn3ing 3.800,00 3.500,00
400 l beholder 14 dages tømning 1.850,00 1.700,00
600 l beholder uge tømning 5.700,00 5.300,00
600 l beholder 14 dages tømning  2.800,00 2.600,00
600 l beholder - 2 tømninger pr. uge - efter konkret vurdering af Vejen Kommune  11.250,00 10.400,00
Ombytning til anden beholderstørrelse  300,00 350,00
Midlertidige afmeldinger pr. beholder  300,00 80,00
Til top    
Erstatning af beholdere    
Beholdere 140 l, 190 l, 240 l - dagrenovation/genbrug  800,00 800,00
400 l beholder - genbrugsbeholder  1.800,00 2.200,00
600 l beholder - genbrugsbeholder  1.800,00 2.200,00
400 l/ 600 l container til dagrenovation opkræves af renovatør    
     
Dagrenovationstakster pr. år - store containere  Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
4 m3 container - 14 dages tømning  11.220,00 11.000,00
4 m3 container - ugetømning  22.440,00 22.000,00
6 m3 container - 14 dages tømning  14.280,00 14.000,00
6 m3 container - ugetømning  28.560,00 28.000,00
8 m3 container - 14 dages tømning  17.340,00 17.000,00
8 m3 container - ugetømning  34.680,00 34.000,00
4 m3 pris pr. tømning 532,00      520,00
6 m3 pris pr. tømning 660,00  650,00
8 m3 pris pr. tømning 820,00  800,00
Tømning af nedgravede containere til dagrenovation    
2,5 m3 container, 14 dages tømning 15.092,00  
2,5 m3 container, ugetømning 30.184,00  
3 m3 container, 14 dages tømning 15.815,00  
3 m3 container, ugesømning 31.630,00  
5 m3 container, 14 dages tømning 17.680,00  
5 m3 container, ugetømning 35.360,00  
Pr. tømning 708,00 630,00
Genbrugsbeholder for kommunale institutioner/afdelinger Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
Pap og papir fraktion    
240 l spand 400,00 400,00
400 l spand  750,00 750,00
600 l spand  800,00 800,00
Glas og metalfraktion    
240 l spand 700,00 700,00
400 l spand 1.000,00 1.000,00
600 l spand 1.200,00 1.200,00
Almindelig spand med skillerum    
240 l beholder 420,00 420,00
     
Affald fra erhverv og private direkte til omlastestation Vejen (pr. ton) Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
Småt brændbart 695, 695,00
Stort brændbart  825,00 825,00
Fejlsorteret eller sammenblandet affald    
Tillæg for fejlsorteret/sammenblandet læs, pr. ton  450,00 450,00
Særhåndtering af affald    
Tillæg for særhåndtering af affald, pr. ton  300,00 300,00
Små brændbart leveret direkte til forbrændingsanlæg (pr. ton)    
Småt brandbart  550,00 550,00
Farligt affald    
Farligt affald afleveret direkte på Veje Kommunes genbrugspladser Ekskl. moms  Ekskl. moms
Pris pr. kg. 10,00 7,00
Til top    
Affald fra erhverv og private leveret direkte til Deponi Syd I/S (pr. ton) Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
Restaffald til deponi 815,00 815,00
Slam > 30% tørstof  915,00 915,00
Slam 10 - 30% tørstof  1.115,00 1.115,00
Specialaffald (asbest, eternit)  915,00     915,00
PCB-holdigt affald (<50 mg/kg)  915,00 915,00
Heraf for alle takster er statsafgifter 475 kr./ pr. ton ekskl. moms.    
Herudover henvises til Deponi Syd takstblad på www.deponisyd.dk    
Olie- og benzinudskillere og magasinbrønde  Ekskl.
moms
Ekskl.
moms
Kontrol, pr enhed 200,00 350,00
Skimning eller bundtømning, pr. enhed  300,00 350,00
Kontrolordregebyr, pr. kontrolordre  115,00 115,00
Destruktionspris for det opsugede materiale, pr. kg.  1,00 1,00
Ekstra ordinære tømninger pr. påbegyndt time  750,00 566,00
Uemballeret affald, som leveres direkte til Esbjerg Affaldshåndtering    
Deklarationsgebyr, pr. deklaration  115,00 115,00
     
Håndteringstillæg, pr. kg. 2,00 1,30
Transportgebyr til behandlere, pr. kg.  0,25 0,25
Fast mindste gebyr pr. aktivitet   345,00
Til top    
Særlige ydelser    
Tillæg ved ex sortering, emballering eller håndtering, pr. påbegyndt time 600,00 600,00
Til ovennævnte priser tillægges den af affaldsbehandlere fastsatte pris for behandling af affald.
Ovennævnte takster opkræves af Esbjerg Kommune
   

Du kan få yderligere oplysninger hos afdelingen for Teknik &
Miljø, tlf. 79 96 50 00 eller mail teknik@vejen.dk