Foreninger og fritidsaktiviteter

Miniton

I kan selv hjælpe dem med at søge økonomisk støtte til kontingent og eventuelt udstyr.

Økonomisk støtte:

Søg hos BROEN Vejen, som giver tilskud til kontingent og udstyr til børn 7-17 år.

BROEN giver mulighed for følgende ansøgere: En lærer, pædagog, sundhedsplejerske, socialrådgiver osv., frivillig i klub/forening.

For flygtningefamilier kan der søges om støtte i Fritidspuljen - Flygtninge

Vær opmærksom på ved ansøgning til Fritidspuljen at sætte dine egne kontaktoplysninger ind, så du bliver modtager af værdibeviset. Det skal sendes til kassereren, som afregner med Dansk Flygtningehjælp.