Kommunale træningstilbud

Formålet med genoptræningen er, at du igen kan klare det samme som før din sygdom eller skade, eller at du klarer dig så godt som muligt hvad angår

  • at bevæge dig
  • hverdags-, arbejds- og fritidsliv

Det er dig og terapeuten som aftaler målet med træningen og hvordan den skal foregå.
Træningen foregå for de fleste borgere på Brørup Sundhedscenter, Fredensvej 3b, 6650  Brørup. Her har kommunens trænende terapeuter deres base samt træningslokaler. Terapeutgruppen består af fysioterapeuter, ergoterapeuter og børnefysioterapeuter.

Træningen kan også foregå hjemme hos dig, hvis terapeuten vurderer at det giver det bedste udbytte.

Alle kommunens træningstilbud er uden egenbetaling.

Kommunens genoptræningstilbud:

Genoptræning efter sygehusbehandling

Genoptræning uden forudgående sygehusindlæggelse

Vederlagsfri fysioterapi

Genoptræning til børn

Læs også om vores tilbud til borgere med kronisk sygdom eller kræft.