Brørup Sundhedscenter

Et Fælles hus skaber gode rammer for samarbejde på tværs af sektorer og dermed sammenhængende forløb for borgere og patienter. På den måde understøtter Brørup Sundhedscenter sundhedslovens intentioner om at kommunerne og regionerne har et fælles ansvar for at tilbyde sundhedsydelser og en lokalpsykiatrisk indsats af høj kvalitet.

Huset rummer p.t.:

 • Brørup lægehus
 • Privat praktiserende psykolog
 • Lokalpsykiatri Brørup
 • Genoptræning
 • Livsstilsafdeling
 • Brørup Hjemmepleje
 • Veneklinik
 • Sundhedsplejen
 • Privat praktiserende fodterapeut
 • Lægevagten
 • Jordemodercenter
 • Talekonsulent
 • Røntgen
 • Høreklinik
 • Mødelokaler og kantine

I alt ca. 200 medarbejdere har deres daglige arbejde på Sundhedscentret.