Brørup Sundhedscenter

Træning

Vi har et træningstilbud til alle borgere med behov herfor og vi har fokus på at mindske risikoen for smitte.

Træningstilbuddet foregår derfor

  • Fortrinsvis som vejledning i hjemmetræning med opfølgning ved fysio- eller ergoterapeut i de mange tilfælde, hvor det fungerer.
  • Som træning på sundhedscentret eller i eget hjem – individuelt eller med få personer ad gangen, hvis vejledning på afstand ikke kan lade sig gøre.

Vi fortæller hvordan man skal forholde sig, så vi holder afstand, har god hygiejne og tager hensyn når vi har direkte kontakt.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen prioriterer besøg til familier med børn i alderen 0-1 år. Besøgene varetages af distriktssundhedsplejersken og aftales individuelt med familierne. Besøg afholdes efter faglig vurdering på Brørup Sundhedscenter i sundhedsplejens konsultationslokaler eller i hjemmet.

Bemærk: - Feriebemanding hen over påsken kan betyde, at det IKKE er distriktssundhedsplejersken der kontakter familierne.

Kontakt til Sundhedsplejen på hverdage mellem 8-9 på tlf. 79 96 69 69.

Børnefysioterapien

Børnefysioterapien tilbyder telefonisk opfølgning på træningsforløb, samt telefonisk kontakt til nyhenviste børn og unge. Besøg afholdes efter faglig vurdering på Brørup Sundhedscenter i Børnefysioterapiens træningslokale eller i hjemmet.

-----------------------------------------------------------------------

Sundhedscentret

Et Fælles hus skaber gode rammer for samarbejde på tværs af sektorer og dermed sammenhængende forløb for borgere og patienter. På den måde understøtter Brørup Sundhedscenter sundhedslovens intentioner om at kommunerne og regionerne har et fælles ansvar for at tilbyde sundhedsydelser og en lokalpsykiatrisk indsats af høj kvalitet.

I alt ca. 200 medarbejdere har deres daglige arbejde på Sundhedscentret.

Huset rummer p.t.:

Brørup Hjemmepleje
Navn Telefonnr.
Brørup Hjemmepleje  79 96 52 10
Brørup Lægehus
Navn Telefonnr.
 Brørup Lægehus 88 43 77 77
Genoptræning
Navn Telefonnr.
Sekretær Heidi Trans 79 96 64 49
Høreklinik
Navn Telefonnr.
Høreklinik 79 18 27 96
Jordemodercenter
Navn Telefonnr. Tlf.tid
Esbjerg 79 18 24 80 tirsdag-fredag kl. 08:00-12:00
Kolding 76 36 24 04 mandag-fredag kl. 08:00-15:00
Livsstilsafdeling
Navn Telefonnr.
Sekretær Marie Diedrichsen 79 96 64 34
Lokalpsykiatri Brørup
Navn Telefonnr.
Lokalpsykiatri Brørup 99 44 69 00
Lægevagten
Navn Telefonnr.
Lægevagten 70 11 07 07
Mødelokaler og kantine
Navn Telefonnr.
Sekretær Heidi Trans 79 96 64 49
Privat praktiserende fodterapeut
Navn Telefonnr.
Joan Clausen 31 70 66 68
Privat praktiserende psykolog
Navn Telefonnr.
Tommy Svenning Andersen 21 86 90 70
Røntgen
Navn Telefonnr. og åbningstider
Røntgen 79 18 21 88

Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9:00-14:00

Torsdag 9:00-17:00

Fredag lukket

Henvisning fra lægen påkrævet

Sundhedsplejen
Navn Telefonnr.
sekretær Heidi Trans 79 96 64 49
Talekonsulent
Navn Telefonnr.
Kommunikationscenter Esbjerg 76 16 76 30
Veneklinik
Navn Telefonnr.
Veneklinik 79 18 49 80