Brørup Sundhedscenter

Brug af mundbind og andre retningslinjer

Retningslinjer for brug af mundbind på Sundhedscenteret:

  • Borgere skal bruge mundbind på gangene, venterummene, og i kantinen.
  • Til og fra træningsrummene skal der bruges mundbind, men ikke under træningen. Under træningen er det frivilligt at bruge mundbind.
  • Ved træning og undervisning på hold vil der være et særligt fokus på at overholde retningslinjerne
  • Husk at retningslinjer omkring afstand, afspritning, håndhygiejne mm. fortsat er yderst vigtige.
  • Fortrinsvis som vejledning i hjemmetræning med opfølgning ved fysio- eller ergoterapeut i de mange tilfælde, hvor det fungerer.
  • Som træning på sundhedscentret eller i eget hjem – individuelt eller med få personer ad gangen, hvis vejledning på afstand ikke kan lade sig gøre.

Få mere information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, eller spørg det personale, som du har kontakt til på Sundhedscentret.