Træning ved sygdom eller svækkelse, som ikke behandles på et sygehus

Hvis du har brug for træning for at vedligeholde din evne til at klare hverdagen eller, hvis du på grund af f.eks. et fald eller sygdom har brug for træning for igen at kunne klare hverdagen som før, kan du kontakte de trænende terapeuter.

Dine pårørende eller egen læge, hjemmesygeplejersken eller hjemmehjælpen kan også kontakte os. Så vurderer vores terapeuter om vi kan hjælpe dig, eller om der er et andet tilbud om hjælp.

Målgruppen for tilbuddet er typisk ældre borgere

  • med betydeligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer, som har behov for målrettet træning ved fysio- eller ergoterapeut. Formålet er, at du bliver i stand til at klare dig selv i længere tid eller helt undgår hjælp.
  • med funktionsnedsættelse som følge af sygdom, som ikke behandles på sygehus. Formålet er, at du opnår sammen funktionsevne, som inden sygdommen.

Læs om vedligeholdende træning og genoptræning på Sundhed.dk 

Hvordan med transport til træning?

Du skal selv sørge for transport til træningen.

Flextrafik

Handicapkørsel