Træning og kommunal genoptræning

Formålet med genoptræningen er, at du igen kan klare det samme som før din sygdom eller skade, eller at du klarer dig så godt som muligt hvad angår

  • At bevæge dig
  • Hverdags-, arbejds- og fritidsliv

Det er dig og terapeuten som aftaler målet med træningen og hvordan den skal foregå.

Du kan få svar på mere specifikke spørgsmål ved at vælge den træning, der passer til din situation i infoboksen "Træningstilbud".

Hvor foregår træningen?

Træningen foregår for de fleste borgere på Sundhedscenter, Fredensvej 3b, 6650 Brørup. Her har kommunens trænende ergo- og fysioterapeuter deres base samt træningslokaler.

Der er handicapparkering ved Skolegade 12A og Fredensvej 3B.

Træningen kan også foregå hjemme hos dig, eller på at af kommunens plejecentre, hvis terapeuten vurderer, at det giver det bedste udbytte.

Hvordan foregår træningen

Træningen foregår som:

  • Hold-/samtræning og/eller
  • Vejledning i hjemmetræning med opfølgning ved terapeut og/eller
  • Individuel træning

Forløbene består typisk af en kombination af kontakt med terapeuten og hjemmetræning i større eller mindre grad.

Træningen kan eksempelvis indeholde:

  • Øvelser rettet mod styrke, udholdenhed, balance, m.m.
  • Træning i hverdagsaktiviteter
  • Råd og vejledning vedr. fortsat træning
  • Træning af mentale funktioner som opmærksomhed og koncentration

Træningstilbuddets konkrete indhold vurderes af terapeuten. Indholdet er tilpasset din funktionsevne og målet for forløbet.

Hvor lang tid varer et træningsforløb

Et træningstilbud gælder så længe der sker funktionsforbedringer, og så længe der er brug for hjælp til at nå dit mål. Træningstilbuddets varighed vurderes af terapeuten.

Hvad koster et træningsforløb?

Alle kommunens træningstilbud er uden egenbetaling.

Hvad forventes af dig?

Vi forventer, at du medvirker til at sætte mål for forløbet. For at sikre bedst muligt resultat af genoptræningsforløbet er det vigtigt, at du deltager i det aftalte forløb.
Hvis du er forhindret i at deltage i træning til aftalte tider, skal du melde afbud hurtigst muligt og gerne dagen før.
Ved udeblivelser uden afbud afsluttes du fra tilbuddet om kommunal genoptræning.

Vi anbefaler, at du træner i løstsiddende tøj. Er du til genoptræning af dit knæ, anbefaler vi, at du træner i shorts. Vi beder dig træne i rene sko eller sandaler, som sidder fast på foden.

På Sundhedscentret er der mulighed for at klæde om og tage bad.