Genoptræning efter sygehusbehandling

Hvis din sygdom/skade behandles på sygehuset og sygehuset vurderer, at du har brug for genoptræning laver sygehuset en genoptræningsplan.

Sygehuset vurderer om genoptræningen skal foregå på sygehuset eller i kommunen. Skal genoptræningen ifølge planen foregå i kommunen, får vi automatisk besked herom. Kommunens terapeuter kontakter dig for en aftale, pr. brev eller pr. telefon.

Formålet med genoptræning er, at du opnår den samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne, bevægelses- og aktivitetsmæssigt, kognitivt, emotionelt og socialt. Vi bestræber os på at organisere træningstilbuddet, så du oplever et sammenhængende forløb.

Læs mere om hjerneskadekoordination

Læs mere om forløbskoordination 

Hvilke valgmuligheder har jeg?

Hvis genoptræningen skal foregå i kommunen, kan du frit vælge mellem Vejen Kommunes genoptræningstilbud eller genoptræning i en anden kommune. Andre kommuner kan dog afvise dig, hvis de ikke har plads. Vi kan rådgive dig om dine valgmuligheder.

Du har ret til frit valg af genoptræning hos en privat leverandør, hvis du ikke tilbydes en genoptræningstid inden for 7 dage, efter din udskrivelse.

OBS, dette gælder ikke

  • hvis du selv udsætter genoptræningen. 
  • hvis sygehuset har skrevet en anden startdato i genoptræningsplanen. I så fald regnes de 7 dage fra startdatoen iflg. genoptræningsplanen.
Hvordan med transport til træning?

Som udgangspunkt skal du selv sørge for at komme til og fra træningen. Kun i visse tilfælde - når helbredet ikke tillader offentlig transport - kan der bestilles transport. Det er terapeuten som vurderer om du kan komme i betragtning. I nogle tilfælde kan du også få dine udgifter til transport betalt.

Se mulighed for befordringsgodtgørelse