Genoptræning efter sygehusbehandling

Hvis din sygdom/skade behandles på sygehuset og sygehuset vurderer at du har brug for genoptræning, laver sygehuset en genoptræningsplan.

Skal genoptræningen ifølge planen foregå i kommunen, få du automatisk besked herom. Kommunens terapeuter kontakter dig for en aftale.

Som udgangspunkt skal du selv sørge for at komme til og fra træningen. Kun i visse tilfælde - når helbredet ikke tillader offentlig transport - kan der bestilles transport. Det er terapeuten som vurderer om du kan komme i betragtning. I nogle tilfælde kan du også få dine udgifter til transport betalt.

Se mulighed for befordringsgodtgørelse

Link til sundhed.dk