Vederlagsfri fysioterapi

Hvis du har et medfødt handicap, eller et handicap fx efter en blodprop i hjernen eller en fremadskridende lidelse som f.eks. sclerose, kan din egen læge henvise dig til vederlagsfri fysioterapi.

Formålet med tilbuddet er at forbedre eller bevare din evne til at klare hverdagen.

Du kan selv vælge, om du vil træne på klinik eller på Sundhedscentret. 

Sundhedsstyrelsens vejledning om vederlagsfri fysioterapi

Vejen Kommunes tilbud til borgere med sclerose eller parkinson

Indhold og omfang

Vejen Kommune tilbyder som udgangspunkt holdtræning. Personer som pga. deres handicap ikke kan deltage på hold, tilbydes individuel træning.

Forløbet strækker sig over 20 sessioner om året.

Træningen foregår på Brørup Sundhedscenter eller på Kærdalen i Vejen. Her har vi gode fysiske rammer for træningen. Holdene oprettes løbende efter behov.

Undtagelsesvis tilbydes hjemmetræning til personer som af helbredsmæssige årsager ikke kan komme ind til træning.

Det er vores mål at sikre sammenhæng mellem træningen og anden kommunal hjælp, f.eks. hjemmesygepleje.

Henvisning

Man kan henvises til vederlagsfri fysioterapi af egen læge, hvis man opfylder Sundhedsstyrelsens kriterier.

Frit valg

Hvis man er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan man frit vælge mellem kommunens tilbud, eller tilbuddene hos privat praktiserende fysioterapeuter.

Hvordan med transport til træning?

Du skal selv sørge for transport til træningen.

Flextrafik

Handicapkørsel