Afdelinger på Brørup Sundhedscenter

Sundhedscentret

Et Fælles hus skaber gode rammer for samarbejde på tværs af sektorer og dermed sammenhængende forløb for borgere og patienter. På den måde understøtter Brørup Sundhedscenter sundhedslovens intentioner om at kommunerne og regionerne har et fælles ansvar for at tilbyde sundhedsydelser og en lokalpsykiatrisk indsats af høj kvalitet.

I alt ca. 200 medarbejdere har deres daglige arbejde på Sundhedscentret.

Huset rummer p.t.:

Akutsygeplejen

Akutsygeplejen i Vejen Kommune Træffes døgnet rundt alle dage  

Navn Telefonnr.
Akutsygeplejen 30 92 33 00
Høreklinik

Der er åbent hver onsdag. Man kan ønske at komme til Brørup, når man bliver henvist, men det er ikke alle undersøgelser der kan laves i Brørup. Høreklinikken visiterer de patienter, som er i nærområdet, som kan ses i Brørup.

Man kan ikke ringe til Høreklinikken i Brørup. Man ringer til Høreklinikken på Esbjerg Sygehus.

Telefon nummer 79 18 27 96.

Telefontid: Hverdage kl. 9.00 - 13.00 (fredag kl. 9.00 – 12.00)

Høre ambulatorium, Esbjerg og Grindsted Sygehus (esbjerggrindstedsygehus.dk)

Jordemodercenter

Der er åbent hver anden tirsdag i lige uger fra 8.30 – 15.00.

Man får en tid sendt i e-boks, når sygehuset har modtaget henvisning fra egen læge.

Man kan ikke ringe til Jordemoderkonsultationen i Brørup. Man ringer til Esbjerg Jordemodercenter.

Telefon nummer: 79 18 24 80

Telefontid: Hverdage kl. 8.00 - 12.00

Jordemoder konsultation Esbjerg og Grindsted Sygehus (esbjerggrindstedsygehus.dk)

Livsstil - Kommunale sundhedstilbud
Navn Telefonnr.
Sekretær 79 96 64 34
Lokalpsykiatri Brørup
Navn Telefonnr.
Lokalpsykiatri Brørup 99 44 69 00

 

Information om afdelingen

Lægevagten
Navn Telefonnr.
Lægevagten 70 11 07 07
Mødelokaler og kantine
Navn Telefonnr.
Sekretær 79 96 64 49
Røntgen

Der er ikke faste åbningsdage. Man skal have en henvisning fra egen læge til røntgenundersøgelse, hvorefter man indkaldes til undersøgelse.

Man kan ikke ringe til Røntgen i Brørup. Man ringer til Røntgen på Esbjerg Sygehus.

Telefon nummer 79 18 21 88.

Telefontid: Hverdage kl. 08.00 - 13.00 (torsdag kl. 9.00 - 13.00)

Røntgen, Skanning og Nuklearmedicinsk Afdeling Esbjerg og Grindsted Sygehus (esbjerggrindstedsygehus.dk)

Sundhedsplejen
Navn Telefonnr.
Sekretær  79 96 64 34
Talekonsulent
Navn Telefonnr.
Kommunikationscenter Esbjerg 76 16 76 30
Træning - Kommunal genoptræning
Navn Telefonnr.
Sekretær  79 96 64 49
Veneklinik

Veneklinikken har åbnet alle hverdage. Man skal have en henvisning fra sin egen læge eller fra et andet sygehus. Når Veneklinikken har modtaget henvisningen, sender vi en tid til ambulant forundersøgelse i din digitale post. 

Telefon nummer 79 18 49 80.

Telefontid: alle hverdage kl. 8.00-14.30

Veneklinikken på Esbjerg og Grindsted Sygehus (esbjerggrindstedsygehus.dk)