Afdelinger på Brørup Sundhedscenter

Sundhedscentret

Et Fælles hus skaber gode rammer for samarbejde på tværs af sektorer og dermed sammenhængende forløb for borgere og patienter. På den måde understøtter Brørup Sundhedscenter sundhedslovens intentioner om at kommunerne og regionerne har et fælles ansvar for at tilbyde sundhedsydelser og en lokalpsykiatrisk indsats af høj kvalitet.

I alt ca. 200 medarbejdere har deres daglige arbejde på Sundhedscentret.

Huset rummer p.t.:

Akutsygeplejen

Akutsygeplejen i Vejen Kommune Træffes døgnet rundt alle dage  

Navn Telefonnr.
Akutsygeplejen 30 92 33 00
Brørup Hjemmepleje
Navn Telefonnr.
Brørup Hjemmepleje  79 96 52 10
Høreklinik
Navn Telefonnr.
Høreklinik 79 18 27 96
Jordemodercenter
Navn Telefonnummer Telefontid
Esbjerg 79 18 24 80 tirsdag-fredag kl. 08:00-12:00
Kolding 76 36 24 04 mandag-fredag kl. 08:00-15:00
Livsstil - Kommunale sundhedstilbud
Navn Telefonnr.
Sekretær 79 96 64 34
Lokalpsykiatri Brørup
Navn Telefonnr.
Lokalpsykiatri Brørup 99 44 69 00
Lægevagten
Navn Telefonnr.
Lægevagten 70 11 07 07
Mødelokaler og kantine
Navn Telefonnr.
Sekretær 79 96 64 49
Røntgen
Navn Telefonnr. og åbningstider
Røntgen 79 18 21 88

Åbningstider:

Mandag-onsdag kl. 9:00-14:00

Torsdag 9:00-17:00

Fredag lukket

Henvisning fra lægen påkrævet

Sundhedsplejen
Navn Telefonnr.
Sekretær  79 96 64 34
Talekonsulent
Navn Telefonnr.
Kommunikationscenter Esbjerg 76 16 76 30
Træning - Kommunal genoptræning
Navn Telefonnr.
Sekretær  79 96 64 49
Veneklinik
Navn Telefonnr.
Veneklinik 79 18 49 80