Affald og genbrug

Læs folder om byggeaffald

Affald fra din virksomhed

Har du brug for at få dit affald hentet?
Find en transportør, der er godkendt til netop dit affald.

Miljøstyrelsens liste over godkendte transportører

Eller kontakt Teknik & Miljø - affald@vejen.dk - for vejledning

Dagrenovation

Hvis din virksomhed har affald fra frokoststue eller kantine eller har andre former for dagrenovation, skal virksomheden tilmeldes den kommunale indsamlingsordning.