Affald og genbrug

Læs folder om byggeaffald

Har du brug for at få dit affald hentet?
Find en transportør, der er godkendt til netop dit affald.

Miljøstyrelsens liste over godkendte transportører

Eller kontakt Teknik & Miljø - affald@vejen.dk - for vejledning