Affald til forbrænding

Modtageanlæg - Omlasteplads

Alt forbrændingsegnet affald fra virksomheder i Vejen Kommune skal afleveres på:

Omlasteplads
Koldingvej 30F
6600 Vejen
Telefon 21 73 90 63

Følgende affaldstyper hører ikke hjemme i forbrændingsegnet affald:

  • Affald egnet til direkte genbrug, genanvendelse og materialenyttiggørelse
  • Affald der er omfattet af regler om deponi
  • Affald der er omfattet af regler om farligt affald og affald til specialbehandling
  • Affald til nationale returordninger

Affald er ofte en værdifuld ressource. Som virksomhed skal I sikre, at jeres affald løftes højst muligt op i affaldshierarkiet.
Som virksomhed skal I sikre, at jeres affald sorteres til særskilt indsamling og I skal sikre en høj reel genanvendelse af affaldet. Hvis I har spørgsmål i forhold til sortering af jeres erhvervsaffald, så kan I kontakte Anitta Strømgaard Poulsen på tlf.: 79 96 61 39.

Krav og gebyr

Ved levering af forbrændingsegnet affald til Omlasteplads og samarbejdspartner skal leverings- og modtagekrav overholdes.
Hvis leverings- og modtagekrav ikke overholdes, kan modtagelsen afvises og der kan opkræves gebyr for fejlsorteret eller sammenblandet affald samt gebyr for særhåndtering af affald.

Du kan læse mere i Vejen Kommunes regulativ for erhvervsaffald. 

Åbningstider

 

Ugedag Åbningstid
Mandag - torsdag kl. 07.00 - 16.00
Fredag kl. 07.00 - 14.00
Lørdag og søndag Lukket
Helligdage, 24. december og 31. december   Lukket

 

Ny kunde

Kontakt Teknik & Miljø på telefon 21 73 90 63 eller via Digital Post til Erhvervsaffald med oplysninger om navn, adresse, CVR/CPR-nummer og telefonnummer.

Priser

Du kan se alle priserne for forbrændingsegnet affald her.

Priserne er inklusive statsafgifter og eksklusive moms.
Der tages forbehold for eventuelle ændringer af statsafgiften.