Nyhed! - Nummerpladescanning på genbrugspladserne

Virksomheder kan - mod betaling - aflevere erhvervsaffald på kommunens genbrugspladser

Det er nu blevet nemmere for din virksomhed, at komme af med erhvervsaffald på genbrugspladsen.

Vejen Kommune har fået indført en nummerpladescanner, der automatisk identificerer de biler, der er registreret med et CVR-nummer.

Alle biler på gule plader eller papegøjeplader, der er tilknyttet et CVR-nummer, bliver også automatisk registreret ved indkørsel til genbrugspladsen. Du kan søge om fritagelse, hvis du kommer med privat affald.

Vores ordning er tilpasset så den passer til de virksomheder, som har behov for at komme af med mindre mængder af husholdningslignende affald.

Bemærk, at vores ordning er frivillig og kun de virksomheder som gør brug af ordningen, skal betale. Du har altid mulighed for at aflevere affald fra din virksomhed et andet godkendt sted.

Via vores ordning er der mulighed for både årsabonnement og enkeltbesøg.

Opkrævning

Vejen Kommune gør opmærksom på, at der automatisk opkræves betaling for enkeltbesøg, når biler tilknyttet CVR-nummer kører ind på en af vores genbrugspladser, medmindre bilen er tilknyttet årsabonnement.

Det vil sige, at I som virksomhed skal beslutte jer, inden I gør brug af genbrugspladserne, om I vil betale for enkeltbesøg eller have årsabonnement.

Årsabonnementer gælder fra købsdato og året ud.

Enkeltbesøg i perioden inden køb af årsabonnement refunderes ikke.

OBS! Du har adgang til pladsen i 60 minutter fra du kører ind, til der opkræves igen 2. gang.

Tilmed dig ordningen her

TILMELD DIG MED BETALINGSKORT

Opret din nummerplade her

OBS! Skifter du bil, nummerplade eller kreditkort, så husk at ændre dine oplysninger. Har du årsabonnement kan det kun ændres ved at kontakte os via Digital Post

OBS! Er du ikke oprettet med betalingskort, opkræves der kr. 50 i faktureringsgebyr pr. 1. januar 2024.

Din virksomhed modtager en kvittering på e-mail pr. besøg. Du kan også logge ind og se oversigten over alle dine besøg.

Priser/takster

Takster fastsættes på baggrund af alle omkostninger forbundet med ordningen.

Enkeltbesøg i 2024

Kr. 250 pr. indkørsel

Du har adgang på pladsen i 60 minutter fra du kører ind, til der opkræves igen 2. gang.

Årsabonnement i 2024

Tilmeld en eller flere biler efter virksomhedstype herunder:

Kr. 8.000 pr. år for håndværkere pr. bil

Kr. 2.100 pr. år for øvrige virksomheder pr. bil

Årsabonnementet skal fornys hvert år. (Betaling gælder et kalenderår).

Ovennævnte takster er eksklusive moms.

OBS! Er du ikke oprettet med betalingskort, opkræves der kr. 50 i faktureringsgebyr pr. 1. januar 2024.

Biler på gule plader

ÅRSABONNEMENT

Har din virksomhed årsabonnement, genkendes den tilmeldte nummerplade, og der sker ikke yderligere fakturering. Du kan logge ind og se oversigten over besøg. Oversigten kan du bruge til at vurdere, hvorvidt det giver mening at fortsætte med et årsabonnement eller i stedet betale pr. besøg.

ENKELTBESØG

Er bilen tilknyttet et CVR-nummer, og benytter du genbrugspladsen som enkeltbesøg, bliver beløbet trukket automatisk, hvis bilens nummerplade er tilmeldt med betalingskort. Alternativt vil du få til sendt en faktura (OBS! Der opkræves fakturagebyr på kr. 50 pr. faktura pr. 1. januar 2024).

Særlige regler for visse gulpladebiler med privat affald:

Gulpladebiler, der er registreret første gang før 3. juni 1998, skal hverken have papegøjenummerplader eller klistermærke for at kunne anvendes til private formål. Det vil sige, at disse biler kan anvendes til privat affald.

Gulpladebiler, der er registreret første gang i perioden 3. juni 1998 til 1. januar 2009 til privat eller både privat og erhvervsmæssig brug, har fået udleveret et klistermærke. Så længe bilens anvendelse er uændret, sidestilles disse biler med biler på papegøjeplader. Det vil sige, at bilen kan anvendes til privat affald.

Har du købt et dagsbevis til at køre privat i en bil på gule plader, skal du søge fritagelse for betaling, og du vil ikke blive faktureret. 

Det gør du med din mobiltelefon, når du kører ind på genbrugspladsen.

Link til SKATs side om dagsbeviser

Biler på papegøjeplader

Har din bil papegøjeplader og er den tilknyttet et CVR-nummer, vil du automatisk blive registreret som virksomhed, der afleverer erhvervsaffald. Det vil sige, at du skal betale for at aflevere affaldet.

Ved enkeltbesøg bliver beløbet trukket automatisk, hvis bilens nummerplade er tilmeldt med betalingskort. Alternativt vil du få tilsendt en faktura (OBS! fakturagebyr kr. 50 pr. 1/1 2024).

Har du købt årsabonnement, genkendes bilens nummerplade automatisk.

Regler for biler med papegøjeplader, der kommer med privat affald. 

Kommer du med affald fra din private bolig, skal du søge om fritagelse for betaling.

Det gør du med din mobiltelefon, når du kører ind på genbrugspladsen.

Her skal du scanne en QR-kode, hvor igennem du få ansøgningen. Til denne ansøgning skal du også sende et billede af det affald du kommer med. Du tager et billede af dit affald på pladsen, inden du aflevere det i containerne. 

Vejen Kommune vurderer, om du kan fritages eller ej.

Ved afvisning vil du modtage en skriftlig begrundelse.

Biler på hvide plader

Skal du aflevere erhvervsaffald i en bil på hvide plader, skal du betale for aflevering af affald. Henvend dig til personalet, som sørger for opkrævning.

Kommer du ofte med erhvervsaffald i en bil på hvide plader, kan du kontakte os via Digital Post for at blive tilmeldt automatisk betaling.

Biler med udenlandske nummerplader

Skal du aflevere erhvervsaffald i en bil på udenlandske plader, skal du betale for aflevering af affald.
Henvend dig til personalet, som sørger for opkrævning.

Data- og personoplysninger


Når kameraerne på genbrugspladserne aflæser nummerpladen, tages der et billede af fronten af bilen, hvor der zoomes ind på nummerpladen. Foto er fokuseret på bilens front omkring nummerpladen.

Lovgrundlag for registreringen

Dine personoplysninger behandles efter databeskyttelsesforordningen.
Hjemlen til at behandle personoplysninger er databeskyttelsesforordningen er Litra e) ”Behandling er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.”

Kategorier af personoplysninger

Vejen Kommune behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Almindelige personoplysninger

Hvorfra stammer dine personoplysninger?

Oplysningerne stammer fra opslag i Motorregisteret hos SKAT.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vejen Kommune videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtager:

  • Databehandler er Optidata

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at foretage et opslag i Motorregisteret, så biler registreret til private personer kan blive fritaget for fakturering for brug af genbrugspladserne i Vejen Kommune.

Opbevaring af data

Erhvervskøretøjer: Data og billeder for erhvervskøretøjer gemmes i henhold til Regnskabsloven i 5 år.

Private køretøjer: For private køretøjer slettes billeder efter 10 dage. Personhenførbare oplysninger om ejer gemmes ikke.

Har du spørgsmål eller vil du klage?

Hvis du har spørgsmål til ordningen, kan du kontakte Erhvervsaffald i Vejen Kommune via Digital Post eller telefon 21 73 90 63.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over Vejen Kommunes behandling af dine persondata. Ønsker du at klage til Datatilsynet, så kan du finde en vejledning her: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk