Affald til deponi

Modtageanlæg - Deponi Syd I/S

Deponeringsegnet affald skal til Måde Deponi - Deponi Syd I/S

Mådevej 99
6705 Esbjerg Ø
Telefon 76 16 18 91

Åbningstider
Ugedag Åbningstid
Mandag - torsdag kl. 07.00 - 15.00
Fredag kl. 07.00 - 13.00
Lørdag og søndag Lukket
1. maj og Grundlovsdag kl. 07.00 - 12.00
Helligdage, 24. og 31. december Lukket

 

Bemærk at man skal være ude ad deponiet, når det lukker. Vi opfordrer derfor transportører til at komme i god tid inden lukketid.

Affaldsdeklaration

Før du afleverer affald til deponi, skal du udfylde en affaldsdeklaration, og Deponi Syd I/S skal godkende den.

Find vejledning og link til udfyldning af deklaration her

Møder du op på deponiet uden forhåndsgodkendt deklaration, bliver du afvist.

Bemærk, at kommer du med bygge- og anlægsaffald fra et nedrivnings- eller renoveringsprojekt, så skal du indskrive det unikke løbenummer ind på deklarationen. Det kan medføre afvisning hvis det unikke løbenummer ikke er tilføjet. 

Læs mere om bygge- og anlægsaffald og det unikke løbenummer her

Priser
Affald Pris
Restaffald til deponi 925,00 kr./ton
Asbestholdigt affald (kranes) 1025, 00 kr./ton
Asbestholdigt affald (tippes) 1125,00 kr./ton
PCB-holdigt byggeaffald 1025,00 kr./ton
MFS-holdigt affald 955,00 kr./ton


Priserne er inklusive statsafgifter og eksklusive moms

Du kan se flere priser på Deponi Syds hjemmeside

Deponi Syd I/S hjemmeside