Affaldshierarkiet og cirkulær økonomi

Vores brug og smid væk-kultur er ikke bæredygtig. Det er tid til forandring.

Som virksomhed skal I sikre, at jeres affald behandles forsvarligt. Der er hjælp at hente i affaldshierarkiet. Her stræbes der efter at løfte affaldet højst muligt op i hierarkiet.

Hvis muligt så undgå at producere affald = affaldsforebyggelse.
Affald er ofte en værdifuld ressource, overvej derfor om I kan klargøre affaldet til genbrug eller genanvendes.
Hvis affaldet ikke kan det, går det nedad i hierarkiet til anden nyttiggørelse eller bortskaffelse.

Cirkulær økonomi handler om at udnytte ressourcer bedre. Gentænk design, produktion, salg og forbrug, så materialer kan indgå i nye produkter og bruges igen.

F.eks. at udvikle produkter i en kvalitet, der øger dets levetid, fordi produkterne kan repareres, skilles ad og bruges igen, eller at lease produkter i stedet for at sælge dem.