Erhvervspolitik

Vækststrategi 2020

I Vækststrategi 2020 er der skabt en ramme og et styringsredskab for kommunens erhvervsservice og erhvervsudvikling i årene frem til 2020.

Der er efterfølgende udarbejdet delmål samt handleplaner og sat gang i en række forskellige aktiviteter, så vi sikrer at alle mål bliver opfyldt.

Desuden er der indgået fortsat samarbejde mellem Vejen Kommune og UdviklingVejen, som i det daglige skal have opgaven med at yde erhvervsservice og rådgivning til kommunens virksomheder. 

I kommunens organisation er Vækststrategi 2020 forankret i afdelingen "Udvikling og Erhverv".

Læs erhvervspolitikken - Vækststrategi 2020 her