Vejen Kommunes Veteranpolitik

Baggrund

Soldater og andet personel, der har været udsendt af den danske regering i international tjeneste på en eller flere missioner, har ydet en særlig indsats for Danmark.

Langt de fleste veteraner vender styrkede hjem fra deres udsendelse og klarer sig godt. Men der er også en del danske veteraner, som vender hjem med psykiske efterreaktioner, der kræver større eller mindre støtte. For nogle viser behovet sig straks efter hjemkomsten, for andre kan der gå flere år, før behovet for hjælp erkendes eller opstår.

Regeringen har med Danmarks Veteranpolitik sat rammerne for, hvordan samfundet anerkender og om nødvendigt støtter veteranerne og deres pårørende.

Med den kommunale veteranpolitik ønsker Vejen Kommune at bakke op om de nationale initiativer og sætte fokus på lokale muligheder for støtte til veteraner og pårørende, der har behov for det.

Anerkendelse

Vi anerkender veteranerne for den indsats, som den enkelte har ydet for Danmark. Vi anerkender ligeledes de pårørende for deres opbakning og støtte til veteranerne før, under og efter deres udsendelse.

Vejen Kommune deltager derfor i den årlige Flagdag for Danmarks udsendte og forestår det lokale arrangement for veteraner bosiddende i kommunen og deres pårørende.

Vejen Kommune kan efter ansøgning til Udvalget for sundhed, kultur og fritid desuden yde støtte til frivillige organisationer, der gennem afholdelse af lokale arrangementer m.v. støtter veteraner bosiddende i Vejen Kommune og deres pårørende.

Anerkendelsen sker også i hverdagen, for eksempel ved at Jobcentret er opmærksom på de særlige kompetencer, som veteranerne har opnået gennem deres militære karriere.

Støtte

Forsvaret har et særligt ansvar for udsendte soldater og har siden 1990'erne udviklet og udbygget en række initiativer. Veterancentret tilbyder behandling samt støtte til den enkelte i form af bisidder og vejledning.

Som kommune har vi et medansvar for at være opmærksomme på de særlige problemstillinger, som veteraner og pårørende kan have, og iværksætte eller koordinere den nødvendige hjælp.

Veteraner og pårørende, der har brug for hjælp, får som udgangspunkt støtte inden for eksisterende kommunale tilbud på lige fod med andre borgere med lignende behov.

Desuden har Vejen Kommune ansat en veterankoordinator, der har særlig viden om veteranområdet, og som kan bygge bro mellem forskellige instanser og vejlede den enkelte bedst muligt i forhold til den konkrete situation.

Samarbejde

Den samlede veteranindsats løftes i fællesskab af offentlige myndigheder, frivillige organisationer og borgere.

Vejen Kommune arbejder sammen med Veterancentret, deltager i det regionale samarbejde Syddansk Veteranforum og bakker op om frivilliges engagement, for eksempel i forbindelse med etableringen af sociale netværk.