God løsladelse

Kontaktpersoner:
Agnes Hansen
Naja Bøgh Nielsen

Mailadresse: Jobcenterkontanthjalp@vejen.dk