God løsladelse

Kontaktpersoner:
Agnes Hansen
Naja Bøgh Nielsen

Kriminalforsorgen og andre kommuner kan sende en sikker mail via mailadressen: Jobcenterkontanthjalp@vejen.dk