Danskuddannelse

Kommunens tilbud har til formål at give udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende m.v. mulighed for at tilegne sig basale, almene dansksproglige færdigheder samt målrettede kompetencer i form af et dansksprogligt beredskab, der tager afsæt i og forudsættes for at kunne klare sig i job, i uddannelse og som borger i Danmark.

Uddannelsen er opdelt i niveauer og moduler og afsluttes med en prøve. En bestået prøve i dansk er en del af flere krav for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse eller statsborgerskab.

Hvis du ønsker at vide mere om dette er du velkommen til at kontakte Jobcentret.