Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplanen for 2016 og 2017 er tænkt som en dynamisk og handlingsorienteret plan, hvor vi har mulighed for genovervejelser ud fra ændrede behov og nye ideer og tanker. Den skal derfor ses som et levende dokument, som vi kan forandre løbende gennem de kommende år.
Vejen Kommune sætter, ud over den almene beskæftigelsesindsats, fokus på følgende indsatsområder.

  • Virksomhedsindsatsen
  • Ungeindsatsen
  • Integrationsindsatsen
  • Indsatsen til nedbringelse af antallet af langtidsforsørgede

Læs Beskæftigelsesplanen for Vejen Kommune