Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplanen for 2019 er som tidligere år udarbejdet som en dynamisk beskæftigelsesplan, så vi hurtigt kan tilpasse vores  indsats og tilgodese de behov, der opstår på arbejdsmarkedet. Udvalget for arbejdsmarked og integration har udarbejdet 3 strategier, der sammen med Vejen Kommunes overordnede politiske mål og beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2019 danner rammen om beskæftigelsesplanen

  • Strategi for samarbejde med virksomhederne
  • Strategi for en aktiv indsats
  • Strategi for unge i uddannelse og beskæftigelse

        Læs Beskæftigelsesplanen 2019 for Vejen Kommune