Hjælpemidler til job, hvis du har handicap

Hvem kan få hjælpemidler?

Du kan få bevilget hjælpemidler, som kan kompensere for dit handicap, hvis du har en funktionsnedsættelse, som gør, at du møder barrierer i dit job eller ved deltagelse i tilbud fra jobcentret.

Muligheden for hjælpemidler gælder, hvis du er:

  • ansat på almindelige arbejds- og lønvilkår

  • ansat i fleksjob eller i løntilskud

  • selvstændig

  • ledig, der deltager i forløb gennem jobcentret, fx virksomhedspraktik.

Det er en betingelse, at hjælpemidlet er afgørende for, at du kan varetage dit job.

Dit jobcenter tager stilling til, om du er berettiget til et hjælpemiddel.

Hvad kan jeg få?

De kompenserende hjælpemidler kan både være arbejdsredskaber og mindre tilpasninger af arbejdspladsen, fx:

  • specielt pc-udstyr til blinde og svagtseende

  • audioudstyr til hørehæmmede

  • ordblinderedskaber

  • en speciel ergonomisk kontorstol

  • installation af en trappelift.

Hvordan søger jeg om hjælpemidler?

Du skal som medarbejder starte den digitale ansøgning, hvorefter ansøgningen videresendes til underskrift ved arbejdsgiveren.

Ansøg om hjælpemidler til job