Lederakademi

Vejen Kommune afholder årligt et lederakademi, hvor alle ledere i kommunen får mulighed for at få input og inspiration til ledelsesudvikling.

Akademiet løber over tre dage i september. Lederne har mulighed for at melde sig til forskellige moduler, som passer til den enkeltes behov og ønsker til netop deres personlige udvikling.

Der vil være oplæg fra både være interne og eksterne oplægsholdere, ligesom der vil være mulighed for drøftelser og sparring lederne i mellem.

Direktionen udpeger hvert år et emne, der er hovedtemaet for akademiet.