Det lille, det store og det mangfoldige fællesskab

Vi er ledere for vores egen enhed og for Vejen Kommune som helhed. Derfor tager vi ansvar for både det lille fællesskab og det store fællesskab. Det betyder, at vi skaber såvel faglige som tværfaglige resultater. Derudover er vi som medarbejdere og ledere en del af det mangfoldige fællesskab sammen med borgere, frivillige, foreninger og virksomheder. Her er forskellige ressourcer, potentialer og passioner. Som ledere tager vi ansvar for at invitere borgere, frivillige, foreninger og virksomheder til en aktiv rolle i det mangfoldige fællesskab for sammen med dem at skabe velfærd.

Ledelsesadfærden i det lille, det store og det mangfoldige fællesskab stiller krav til vores evner som kommunikatorer, så løsningen af opgaver giver mening - både indad og udad.