Job i Vejen Kommune

Børn og Familie søger leder af udviklingsteam, dagtilbud og pædagogik

Ansøgningsfrist: 15. november 2019

Brænder du for – og har du et skarpt og nutidigt forvaltningsblik for dagtilbudsområdet?

Så har du måske lyst til:

 • At være med til at omsætte Vejen Kommunes syv politikområder til den pædagogiske praksis? https://vejen.dk/media/3509260/politikomraader-2018-2021.pdf
 • At være med til at videreføre Vejen Kommunes spændende kvalitetsudvikling af dagtilbudsområdet?
 • At være med til at skabe øget trivsel og flere muligheder i livet for børnene i Vejen Kommune?
 • Et tæt strategisk samarbejde med dagtilbudslederne om den videre pædagogiske udvikling af området?
 • At være faglig og strategisk sparringspartner for afdelingschefen i forhold til dagtilbudsområdet?
 • At blive en del af Børn og Families ledelsesteam?

 

Opgaverne

Dine opgaver vil primært relatere sig til fire arenaer:

 1. Samarbejde med afdelingschefen
  1. Strategisk udvikling og kvalitetssikring af dagtilbudsområdet
  2. Udarbejde sagsfremstillinger til det politiske udvalg/Byrådet
    
 2. Et kommunalt team af udviklingskonsulenter (pædagogisk konsulent og talehøre-konsulenter) samt medarbejdere i pladsanvisningen
  1. Personale- og faglig ledelse af udviklingskonsulenter og medarbejdere i pladsanvisningen
  2. Lede konsulentindsatsen på dagtilbudsområdet, herunder målrettet arbejde på at øge sammenhængskraften mellem de enkelte enheder i afdelingen
  3. Ansvar for MU-Samtaler
    
 3. Gruppen af ledere på dagtilbudsområdet
  1. Strategisk (med)ansvar for den faglige udvikling og kvalitet på dagtilbudsområdet
  2. Samarbejde om opstilling af mål- og succeskriterier
  3. Ansvar for opfølgning på og evaluering af igangsatte udviklingstiltag
  4. Medansvar for budget og regnskab på dagtilbudsområdet
  5. Deltage i LU-Samtaler med ledere af dagtilbudsområdet
    
 4. Ledelsesteamet i Børn og Familie
  1. Ansvar for gennemførelse af den faglige kvalitetssikring på dagtilbudsområdet
  2. Ansvar for implementering af lovændringer på dagtilbudsområdet
  3. Tværgående opgaver i relation til 0-18 års området

 

Vigtige kvalifikationer og kompetencer

 • Du er udviklings- og resultatorienteret og kan omsætte teori til værdiskabende praksis
 • Du evner balancen mellem strategisk tålmodighed og at gribe nu’ets muligheder, når de er der – uden at miste det strategiske overblik
 • Du er ambitiøs – først og fremmest på børnenes vegne
 • Du arbejder systematisk og struktureret – både som igangsætter, fastholder og afslutter
 • Du er optaget af data som grundlag for organisatorisk læring og udvikling med blik for at gøre data levende
 • Du har stærke kommunikative kompetencer og imødekommende gennemslagskraft
 • Du skaber naturligt stærke relationer gennem dit samarbejde med andre

 

Hvem er vi?

Børn og Familie blev etableret 1. oktober 2019. Organisationsmulden er altså blød endnu, og du har derfor rig mulighed for at være med til at sætte aftryk på den videre udvikling af afdelingen.

Hvis du nu er blevet helt vildt nysgerrig

Er du meget velkommen til at kontakte pædagogisk konsulent Helle Eliasen på 29 66 92 48 eller på mail: htoe@vejen.dk eller afdelingschef for Børn og Familie, Jakob Vejlø, tlf. 20 41 07 35 eller på jakve@vejen.dk

Du kan også læse mere om os her: www.vejen.dk eller www.laeringforalle.nu

 

Løn og ansættelse

Løn og ansættelsesforhold forhandles individuelt i henhold til gældende overenskomst.

Der er tale om en fast lederstilling på 37 t./ugtl.              

Ansættelse er endvidere betinget af, at der kan indhentes tilfredsstillende straffe-/ og børneattest.

Arbejdsstedet er Områdekontor Brørup, Stadionvej 15, 6650 Brørup – og et kørekort er en rigtig god idé.

 

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsfristen er den 15. november 2019 kl. 12:00

Vi afholder første samtalerunde den 25. november 2019 og anden samtalerunde den 11. december 2019.

Vejen Kommune anvender erhvervstest i forbindelse med ansættelse af ledere. Ansøgere, der inviteres til anden samtalerunde vil derfor blive kontaktet mhp. nærmere aftale om gennemførelse af test inden anden samtalerunde. Derudover inviteres kandidater, der går videre til anden samtalerunde til en 1:1 samtale med afdelingschefen for Børn og Familie den 6. december 2019.

Send din ansøgning online via knappen ”send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning, CV samt andre relevante bilag.

 

Vi glæder os til at læse din ansøgning!

 

 

 

 

 

Send ansøgning