Job i Vejen Kommune

Pædagog til IUC, Introduktion og udviklingscenter, Vejen kommune

Ansøgningsfrist: 23. april 2019

Job og integration, Team Forebyggelse søger pr. 1. juni 2019 en familie og forebyggelseskonsulent 25-30 timer pr. uge. Stillingen er tidsbegrænset i et år. 
 
Team forebyggelse er en del af IUC i Vejen Kommune. Vores primære målgruppe er flygtningefamilier med børn op til 18 år, unge uledsagede og unge med efterværn. Vores kerneopgave består i, at støtte og vejlede nye flygtninge, der har fået opholdstilladelse i Danmark. Teamet varetager den helhedsorienterede opgave omkring modtagelse og introduktion i det nye samfund, med borgeren i centrum. Vi arbejder med afsæt i Vejen kommunes værdier NASA; Nytænkende,  Anerkendelse,  Sammenhæng og Ansvar. Vores pædagogik bygger på værdier som respekt, ordentlighed, effektivitet, nærvær, engagement og udvikling.  
 
Opgaverne vil være meget forskellige og indeholder bl.a. 
 
 • Pædagogisk støtte til de familier/unge, hvor der er behov for en særlig indsats.  
 • Jobrettede mentoropgaver. 
 • Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. 
 • Skriftlig dokumentation i form af pædagogiske handleplaner og statusrapporter.  
 • Igangsættelse af og deltagelse i integrationsfremmende projekter. 
 • Modtagelse af flygtningefamilier. 
 • Støtte og vejledning til, at navigere i det danske samfund.  
 • Forestå socialfaglige/pædagogiske og praktiske opgaver. Herunder undervisning af nyankomne flygtninge.  

 

Vi søger en faglig dygtig kollega, der: 
 
 • Er uddannet pædagog. 
 • Er engageret, dygtig og har lyst til at være i en organisation der er i konstant bevægelse og forandring. 
 • Har erfaring med socialpædagogisk arbejde i familieregi. Kendskab til arbejdet med traumatiserede familier vil være en fordel. 
 • Er handlekraftig, kan tage ansvar og god til at reagere på det du ser. 
 • Har lyst til at indgå i et kollegialt fællesskab og som kan arbejde selvstændigt, helhedsorienteret og tværfagligt.  
 • Betragter mangeartede opgaver som et plus, i forhold til det pædagogiske arbejde. 
 • Kan rumme mennesker med en anden kulturel baggrund, tage udgangspunkt i deres ressourcer og arbejde med borgeren i centrum. 
 • Kan navigere i en kaotisk hverdag og holde hovedet koldt i pressede situationer. 
 • Kan formidle gennem skriftlighed på et højt fagligt niveau. 
 • Har kørekort og er flexibel i forhold til arbejdstider. 

 

Vi tilbyder: 

 
 • En arbejdsplads i konstant udvikling, hvor hverdagen aldrig er ens. 
 • Engagerede og gode kollegaer.  
 • Et godt arbejdsmiljø, hvor humor er en del af hverdagen. 
 • Et spændende arbejde med mulighed for faglig og personlig udvikling.  
 • Ekstern supervision efter behov. 
 • Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst jf. principperne om ny løn. 

 

For yderligere spørgsmål kan du kontakte, Pædagogisk Koordinator Malene Mahmens, tlf. 79 96 51 30/ mobil 21 29 31 17. Du kan også søge yderligere oplysninger om os på Vejen Kommunes hjemmeside. https://integrationen.inst.vejen.dk/ny-i-vejen/integrationen-vejen-kommune/  
 
Ansøgningsfrist: tirsdag d. 23.4.19 kl. 08.00 
 
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”Send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. Saml gerne alle dokumenter i en pdf-fil inden den vedhæftes. 
 
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering.Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe uønsket post. 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag d. 24.4.19 og torsdag d. 25.4.19 
 
Overvejer du at flytte til Vejen? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på http://flyttilvejen.dk
Send ansøgning