Job i Vejen Kommune

klinisk børnepsykolog i Psykologenheden i Vejen Kommune

Ansøgningsfrist: 24. marts 2019

Vi søger en autoriseret psykolog til en fast stilling i Psykologenheden i Vejen Kommune. Stillingen er til tiltrædelse 1. maj 2019. Som udgangspunkt søger vi en psykolog til 37 timer om ugen, men ønsker du deltidsansættelse vil dette også være en mulighed. Ønsker du deltidsansættelse vil vi bede dig skrive dette i din ansøgning. Vi har dog behov for en ugentlig ansættelse på minimum 20 timer. 
 
Psykologerne i enheden skal fra august 2019 begynde et internt udviklingsforløb, som er godkendt til specialiseringsmodulet i klinisk børnepsykologi med 78 timer plus supervision. Du vil som vores nye psykolog således blive opkvalificeret og få mulighed for at indgå i et udviklende fællesskab fra begyndelsen af din ansættelse. 
 
Vi er en enhed bestående af 11 psykologer, en kontormedhjælper, en sekretær samt en leder. Vi er organisatorisk placeret i Sundhed og Familie og er fysisk placeret på områdekontoret i Brørup.  
 
I stillingen som klinisk børnepsykolog skal du bruge ca. 20 timer ugentligt på opgaver der rekvireres fra vores tætte samarbejdspartnere fra Vejen kommunes Børn og Ungeenhed. Her kan myndighedsrådgivere efterspørge psykologiske undersøgelser og interventionsforløb til børn og unge i mistrivsel. 
Du vil endvidere have en høj grad af medbestemmelse i opgaveløsningen, og hvis du har forskellige kompetencer inden for feltet, vil det være muligt, at du kan anvende disse i dit arbejde og at vores tilbud udvikles med udgangspunkt i din faglighed og kompetencer. 
 
Fuldtidsindstillingen indebærer, at de resterende timer skal anvendes til PPR arbejde, hvor du skal betjene nogle skoler i Vejen Kommune. Her vil opgaverne være konsultative og udredende i forhold til at rådgive forældre og pædagogisk personale omkring børns læring og udvikling. Du vil her skulle betjene skoler, hvor der går børn med socio-emotionelle vanskeligheder, således at der er en rød tråd i mellem stillingens to funktioner. Præcist hvilke skoler du betjener afhænger af ansættelsesgraden. 
 
Du skal være indstillet på at arbejdet kræver fleksibilitet, og at opgaver, f.eks. observationer af børn i hjemmet, kan ligge på skæve tidspunkter uden for normal arbejdstid. Til gengæld kan du forventer en høj grad af fleksibilitet fra organisationen. 
 
Opgaverne du skal hjælpe os med at løse er: 
 
 • Børnepsykologiske udredninger 
 • Psykologisk intervention 
 • Psykologisk rådgivning til forældre og professionelle  
 • Supervision og sparring til professionelle 
 • Cool kids og Chilled angst behandling 
 • Krise og sorgpsykologiske forløb 
 • Konsultative ydelser i PPR regi 
 • Udarbejdelse af Pædagogisk Psykologisk vurderinger 
 
Vi forventer, at du: 
 
 • Er autoriseret og brænder for arbejdet med udsatte børn og deres familier 
 • Har erfaring med børnepsykologiske undersøgelser og interventionsforløb f.eks. tilknytningsundersøgelser, projektive tests og længerevarende samtaleforløb. 
 • Har en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang til opgaveløsningen  
 • Har lyst til at være en del af den udviklingsproces, vi skal i gang med 
 • Har lyst til at udvikle dig fagligt og professionelt 
 • Har et godt humør og gå-på-mod. 
 • Har engagement og selvstændighed 
 • Er uddannet cand.pæd.psyk eller cand.psyk  
 
Vi kan tilbyde: 
 
 • Et godt arbejdsmiljø præget af åbenhed og dialog 
 • En efteruddannelse inden for klinisk børne psykologi 
 • Gode engagerede og inspirerende kolleger, som støtter hinanden i hverdagen 
 • Intern og ekstern supervision 
 • Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principperne om Ny Løn 
 
Har du behov for at vide noget mere, er du er meget velkommen til at kontakte ledende psykolog Allan Nielsen på 29 65 97 86 eller via mail Alln@vejen.dk
 
Ansøgningsfrist søndag den 24. marts 2019. 
 
Samtaler vil finde sted i Psykologenheden/PPR, Vejen Kommune, Områdekontor Brørup, Stadionvej 15, 6650 Brørup, onsdag den 27. marts 2019.  
 
Ønsket tiltrædelse 1. maj 2019. 
 
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”send ansøgning”. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
 
Overvejer du at flytte til Vejen? Så kan du få hjælp til bosætning. Se mere på http://flyttilvejen.dk
Send ansøgning