Job

Sagsbehandlende terapeut til hjælpemiddelteamet i Social og Ældre afdelingen

Ansøgningsfrist: 18. januar 2019

Sagsbehandlende terapeut søges til fast stilling i hjælpemiddelteamet i Social & Ældre på mellem 34 – 37 timer/uge, da en medarbejder gennem mange år har valgt at gå på pension.  
 
Afdelingen er en udviklingsorienteret og velfungerende afdeling, som har fokus på udvikling af kerneopgaven i relation til at understøtte borgernes ressourcer via en tidlig, forebyggende og rehabiliterende indsats. Samtidig er vi optaget af at skabe fælles fagliglighed og sammenhæng i indsatser til den enkelt borger på tværs af kommunens afdelinger. Der er i afdelingen stort fokus på udvikling og innovation indenfor bl.a. velfærdsteknologi, IT og effektive arbejdsgange.  
 
Social & Ældre dækker ældre-, handicap- og psykiatri med en række decentrale institutioner og en central afdeling med ca. 40 medarbejdere fordelt på  enhederne; handicap- og psykiatrirådgivningen, myndighed ældre samt et administrations- og konsulentteam. Derudover har en rehabiliterings- og demensenhed også til huse i den centrale afdeling.

 
Den fysiske arbejdsplacering er på områdekontoret i Rødding. 
 
Som sagsbehandlende terapeut, vil du fagligt referer til en faglig leder for teamet. Teamet består af 8 terapeuter. Ledelsesmæssig referer teamets medarbejdere til social- og ældrechefen. 
 
Opgaverne som sagsbehandlende terapeut er håndtering af ansøgninger om genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer og handicapbiler jf. Servicelovens §§ 112, 113, 114, 116 samt AM redskaber.  
 
Vi søger en terapeut som er: 
  • uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut, gerne med erfaring med sagsbehandling i en kommunal myndighedsafdeling. 
  • har gode kommunikative evner såvel mundtlig som skriftligt og som kan indgå i et tæt samspil med forskellige samarbejdspartnere internt i afdelingen, i andre afdelinger og eksternt. 
  • er indstillet på at sagsbehandlingen foregår i et tæt samspil og dialog med den enkelte borger. 
  • kan arbejde struktureret og er handlingsorienteret. 
  • er samarbejdsorienteret 
 
 
Vi kan tilbyde: 
  • en velfungerende myndighedsafdeling. 
  • et spændende job med et selvstændig råderum. 
  • en arbejdsplads i udvikling. 
  • dygtige og engagerede kolleger. 
 
Vi afholder samtaler den 24. januar fra kl. 11.00. 
 
Løn og ansættelse: 
I henhold til gældende overenskomst og principperne for Ny Løn. Ifølge lokalaftale er indplaceringen som udgangspunkt på løntrin 9. 
Tiltrædelse: 1. marts 2019 eller om muligt tidligere.  
 
Nærmere oplysninger: 
Såfremt du er interesseret i at høre mere om denne spændende stilling, er du velkommen til at kontakte social & ældrechef Kirsten Dyrholm, tlf. 7996 6475 eller fagligkoordinator Vibeke Hartmann Enemark 2963 3055. 
 
Du kan søge stillingen online ved at bruge knappen "Send ansøgning". Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag. 
Saml gerne alle dokumenter i en pdf eller word fil inden den vedhæftes. 
Når du har sendt ansøgningen, modtager du en e-mail som kvittering. 
Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe uønsket post. 
 
Ansøgningsfrist 18. januar 2019 kl. 8.00.

 
 
Send ansøgning