Job

Lærer til Specialundervisningscentret ved Østerbyskolen

Ansøgningsfrist: 19. december 2018

Banker dit hjerte for at skabe god undervisning for vores børn, så er det måske dig vi søger.  
 
Det er altafgørende for os, at du er dygtig til relationsarbejde. Det indebærer, at du kan knytte et bånd til den enkelte elev. At du udstråler og besidder varme, respekt, tillid og empati og at du kan aflæse elevens signaler. Det indebærer også, at du kan håndtere elevernes reaktioner og kan drage omsorg for dem. 
 
Specialundervisningscentret ved Østerbyskolen i Vejen er for børn med indlæringsvanskeligheder, der har brug for meget voksenstøtte. Vores daglige arbejde giver mening og har meget stor betydning for de børn, vi arbejder med. Derfor går vi langt for dem. Hver eneste dag. Vores hverdag er fuld af både udfordringer og udvikling. For børnene og for os. 
  
På Specialundervisningscentret ved Østerbyskolen møder du 
 • 103 charmerende børn. 
 • kolleger, som tør stå ved sig selv 
 • en ledelse, der stoler på din dømmekraft 
 • et team med humor og positivt fokus 

 

Vi vil gerne møde 

 • en tålmodig og på samme tid struktureret personlighed 
 • et menneske med hjertet på rette sted 
 • en tydelig person med stor indfølingsevne 
 
Udvikling og forståelse i hverdagen 
Alle børn kan lære og udvikle sig. Vi er alle værdifulde. Det er de enkle grundtanker bag Specialundervisningscentret ved Østerbyskolen i Vejen. Vi danner rammen om et særligt fællesskab og skaber grobund for venskaber for de mange unikke børn. De inviterer os til at se bagom deres adfærd og på denne måde lærer vi mere om børnene og os selv. Vi kommer ofte længere med hinanden, end vi turde drømme om. 
  
Vores elever har brug for hjælp til meget. Til at komme så langt de indlæringsmæssigt kan – og ofte også til hjælp med almindelige praktiske anliggender.   
  
Som lærer ved Specialundervisningscentret skal du være klar til at:  
 • arbejde relationelt ud fra en anerkendende tilgang 
 • have det didaktiske overblik i en børnegruppe på  4-9 børn 
 • indgå i samarbejde med andre fagpersoner 
 • opstille konkrete snublemål og glædes med dine kolleger, når selv små skridt nås. 
 • arbejde med høj grad af struktur og brug af visuelle støttesystemer. 
 
At være på samme hold 
På Specialundervisningscentret er trivsel i højsædet. Medarbejderne siger om ledelsen, at den er både anerkendende og lyttende og får ting til at lykkes. På Specialundervisningscentret stoler vi på hinanden. Forudsætningen for at tingene kan lykkes i en foranderlig hverdag er, at medarbejderne har indflydelse. De, der har fingeren på pulsen, er med til at præge udviklingen. Det er fælles erfaring, at sådan lykkes det bedst. 
  
Om dig 
Du skal kunne genkende dig selv i det, vi siger om os. Så enkelt er det.  
Erfaring indenfor området er et plus, men ikke et ”must". 
Kan du undervise i idræt og matematik og har erfaring fra Folkeskolens specialundervisning, vil det være en fordel, men ikke et krav. Det er den rigtige person, vi er ude efter. Som brænder for at møde barnet, der hvor det er. 
 
Velkommen på holdet. 
 
Kontakt vedr. oplysninger og evt. besøg til læringsleder Malene Baun Riis mobil: 2174 5991. 
Der vil være rundvisning og besøg onsdag den 12. december 2018 kl. 15.00. Der er ingen tilmelding til rundvisningen. 
Adresse; Øster Allé 92b, 6600 Vejen. 
 
Tiltrædelse er pr. 1. februar 2019.  
 
Ansøgningsfristen er onsdag den 19. december 2018 kl. 12.00. 
 
Jobsamtaler afholdes torsdag den 20. december 2018. 
Send ansøgning