Job

Jobkonsulent til Beskæftigelses- og Udviklingscenter

Ansøgningsfrist: 21. november 2018

Vi søger hurtigst muligt en medarbejder til vores håndholdte indsats. Som jobkonsulent bliver du en vigtig del af kommunens indsats for borgere tilknyttet arbejdsmarkedsafdelingen, der har behov for hjælp og støtte til at stabilisere deres livssituation.  
 
Som jobkonsulent bliver du tilknyttet vores tilbud ’På Vej’ som arbejder med indsatskrævende aktivitetsparate borgere i alderen 18-40 år, som mangler tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked, og/eller har komplekse psykiatriske udfordringer.  
Dine kerneopgaver som jobkonsulent bliver i tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere at tilrettelægge en virksomhedsvendt indsats, samt have en tæt opfølgning i indsatsen. Alle forløb tilpasses til den enkeltes behov med start på uddannelse eller beskæftigelse som det endelige mål.  
 
Dine opgaver vil blandt andet bestå af 
 • tæt samarbejde med virksomhederne med henblik på at indgå aftaler om praktik, løntilskudsjob, løntimer, småjob, formidling af ordinært arbejde m.v.   
 • at fastholde, motivere og inspirere borgeren med fokus på en aktiv deltagelse i den arbejdsmarkedsrettede indsats  
 • samskabelse af hverdagsstruktur i forbindelse med virksomhedspraktikken 
 • planlægning og deltagelse i tværfaglige møder med sagsbehandlere eller andre relevante samarbejdspartnere 
 
Som person har du derfor  
 • viden om psykiske diagnoser og gerne erfaring fra opsøgende psykiatri 
 • viden og erfaring med motivationsarbejde, mestrings- og barrierehåndtering  
 • praktisk erfaring fra arbejdsmarkedsområdet og tilhørende lovgivning 
 • evnen til at arbejde selvstændigt, helhedsorienteret og i samarbejde med andre fagpersoner 
 • evner at udfordre borgeren og systemet og tænke utraditionelt 
 • har en god social forståelse, empati og menneske kendskab  
 • er rutineret bruger af IT, og er indstillet på at dokumentationsarbejde indgår som en naturlig del af arbejdet 
 • uddannelse og erfaring i forhold til det specifikke fagområde er en fordel 
 • dine nærmeste kolleger har uddannelse som socialrådgiver og pædagog 
 
Vi tilbyder en alsidig hverdag, hvor du får 
 • et spændende og udfordrende job med stort ansvar, men også stor frihed og selvstændighed  
 • gode kolleger i et tværfagligt og teambaseret miljø med højt til loftet 
 • løbende faglig sparring og fokus på din udvikling, trivsel og arbejdsmiljø herunder professionel supervision 
 • kompetenceudvikling 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Tidsbegrænset ansættelse på 2 år. Ansættelse efter gældende overenskomst og efter principperne i Ny Løn. Stillingen er på 37 timer ugentligt. Du vil som udgangspunkt have fast base i vores lokaler i Brørup, men arbejdet som jobkonsulent foregår der, hvor borgeren er. Du skal have kørekort. Der kan i mindre omfang forekomme arbejde uden for normal arbejdstid.  
 
Yderligere oplysninger 
Hvis du vil vide mere om os, kan du finde os på buc.dk. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte koordinator Sigrid Nøhr Hansen på tlf. 7996 5026 eller leder Phu Van Nham på tlf. 7996 5020.  
 
Ansøgningsfrist 
Sidste frist for ansøgning er onsdag den 21. november 2018. Vi afholder første samtalerunde tirsdag den 27. november og anden samtalerunde torsdag den 29. november – begge dage i tidsrummet 08:00 til 12:00.  
 
Vi foretrækker, at du søger stillingen online ved at bruge knappen ”send ansøgning”. Vigtigt: søg venligst via Vejen Kommunes hjemmeside. Husk at vedhæfte din ansøgning og CV samt andre relevante bilag.
 
Startdato: 1. januar 2019 
Send ansøgning